Obsah

KORONAVÍRUS - AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Typ: Obyvateľstvo | náš tip
výstrahaKORONAVÍRUS - AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

V prípade zmeny uvedenej situácie obec prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov zverejní aktuálne informácie.

Obec Pohorelá z dôvodu preventívnych opatrení v dôsledku možného šírenia koronavírusu na Slovensku oznamuje občanom, že s účinnosťou od 16.03.2020 až do odvolania pracuje Obecný úrad Pohorelá v pohotovostnom režime:

  • pre verejnosť sa odporúča s obcou využívať bezhotovostný platobný styk,
  • na obecnom úrade sa obmedzujú úradné hodiny s platnosťou od 16.03.2020 až do odvolania

      PONDELOK               08.00 h - 10.00 h

      UTOROK                    ZATVORENÝ

      STREDA                    14.00 h - 16.00 h

      ŠTVRTOK                   ZATVORENÝ

      PIATOK                      08.00 h - 10.00 h

  • prosíme občanov, aby využívali hlavne telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu s pracovníkmi Obecného úradu. Kontakty sú zverejnené na webovom sídle obce.


Zároveň obec Pohorelá oznamuje, že do odvolania:

  • zatvára pracovisko obecnej knižnice, telocvičňu aj pre verejnosť, multifunkčné ihrisko v obci Pohorelá,
  • ruší všetky kultúrne, športové a spoločenské podujatia organizované obcou Pohorelá.

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.


Obec Pohorelá neustále sleduje aktuálny vývoj na Slovensku a v prípade zhoršenia situácie operatívne príjme ďalšie opatrenia.

S platnosťou od 10.3.2020 do 23.3.2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

                                                                                               Ing. Jana Tkáčiková

                                                                                                     starosta obce

AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE

Prerušenie vyučovania od 16. marca 2020 do 27. marca 2020

 

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach
v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
 
Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 30. marca 2020.V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

Odporúčanie pre rodičov ohľadom KORONAVÍRUSU

Na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej  v SR  bude v ZŠ s MŠ Pohorelá  od 16.3.2020 do 29.3.2020 prerušené vyučovanie. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 30. marca 2020. 

                       

Odporúčame rodičom, aby sa deti počas trvania tejto situácie neschádzali v skupinách, nenavštevovali sa, zbytočne necestovali mimo obce, nenavštevovali skupinovo verejné priestranstvá, multifunkčné ihriská a dôrazne dodržiavali základné hygienické pravidlá.       

                                                                                                                                       

Aktuálne informácie sú zverejnené aj na www.zspohorela.edu.sk.

 

 

                                                                                               Mgr. Jozef Šajša

                                                                                                riaditeľ ZŠ s MŠ


Vytvorené: 12. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2020 11:48
Autor: Správca Webu