Obsah

Horehronský viachlasný spev v Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Typ: ostatné
Osvedčenie o zápiseObce horehronského regiónu sa vyznačujú bohatými a stále živými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry. K tým najvýraznejším patrí ľudový viachlasný spev, ktorý je charakteristický intenzívnymi hrdelnými prejavmi s veľkou nosnosťou do diaľky a dobre počuteľnými viachlasnými súzvukmi.

Tradícia horehronského viachlasného spevu je spojená s priebojnosťou a vitalitou, prvkami vyplývajúcimi z valašsko-pastierskeho spôsobu života, ktorý do regiónu prinieslo doosídľovanie územia na základe valašského práva (14. – 17. storočie). Hudobnú kultúru Horehronia ovplyvnilo aj náboženské cítenie jeho obyvateľov.
Minister kultúry Marek Maďarič 28. januára slávnostne zapísal horehronský viachlasný spev do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do tohto zoznamu predstavuje ocenenie mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami.
Iniciátorom a hlavne realizátorom myšlienky zápisu horehronského viachlasného spevu do zoznamu bol Jaro Bodnárik, za čo mu patrí naše uznanie i poďakovanie.


-J.P.


Vytvorené: 19. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2018 08:48
Autor: Správca Webu