Obsah

Koronavírus - aktualizované informácie

Typ: ostatné | náš tip
COVID-19Od 27. mája 2020 ďalšie zmeny:

Aktualizované overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku monitoruje Národné centrum zdravotníckych informácií v súčinnosti s Úradom vlády Slovenskej republiky a zverejňuje ich na oficiálnej stránke www.korona.gov.sk.


Od 27. mája 2020 ďalšie zmeny:

Povinná karanténa ani predloženie negatívneho testu na COVID-19 sa netýka  osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ak vycestujú na 48 hodín do: Poľska, Českej republiky, Rakúska, Maďar ska, Chorvátska, Slovinska, Nemecka a Švajčiarska. (Doteraz to bolo 24 hodín). 
Naďalej je však potrebné sledovať podmienky, ktoré tieto krajiny pri vstupe požadujú.

 

Takáto dohoda k 27. máju obojstranne platí iba s Českou republikou a Maďarskom, s ostatnými krajinami sa zatiaľ o dohode intenzívne rokuje. Preto sa pred prípadnými vycestovaním do uvedených krajín informujte o podmienkach vstupu.

Pred odchodom zo SR treba vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý vám na hraničnom priechode potvrdí polícia. Na hraničný priechod si ho prineste vytlačený a vyplnený.

 

 • menia sa aj pravidlá pre vnútorné prevádzky: budú si môcť vybrať, či budú uplatňovať pravidlo 1 osoba na 15 metrov štvorcových alebo 2-metrovú vzdialenosť medzi zákazníkmi alebo stolmi.
 • prevádzky verejného stravovania budú môcť byť pre uzavretú spoločnosť otvorené aj po 22. hodine (napríklad svadby, pohreby). Prevádzkovateľ bude musieť uchovávať zoznam účastníkov akcií.
 • sanitárny deň v nedeľu sa netýka: kín, divadiel, taxislužieb, atoškôl, stánkov ambulantného predaja, turistických informačných centier

 

Od 20. mája vzhľadom na priaznivú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa na Slovensku spúšťa  4. fáza uvoľňovania opatrení.

Čo sa uvoľní v 4. fáze tu 

Konkrétne špecefikované podmienky budú zverejnené v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochorenia a môžu ho nevedome šíriť. Dodržiavajte prosím všetky hygienické opatrenia. 


Rúška od 20. mája už nie sú vonku povinné

Vo vonkajšom prostredí už nie sú rúška automaticky povinné. Naďalej však ostáva povinnosť nosiť ich na verejných plochách v interiéri. 

Na verejnosti nemusia nosiť nosiť rúško:

 •  osoby nežijúce v jednej domácnosti, ktoré sa od seba nachádzajú 5 metrov a viac
 •  osoby žijúce v jednej domácnosti, ak ich vzdialenosť od iných osôb je 5 metrov a viac.

Ďalšie výnimky z povinnosti nosenia rúšok:

 • pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiaci základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.

Podrobnosti v opatrení hlavného hygienika

 

 


 

Úrad verejného zdravotníctva SR od pondelka 18. mája rozširuje okruh osôb, na ktoré sa po prechode hraníc nebude vzťahovať povinná karanténa. Výnimky dostanú napríklad aj ľudia pracujúci v Rakúsku a  Českej republike vo vybraných oblastiach, osoby žijúce v domácnosti s pendlermi,  študenti, ktorí sa zúčastnia na tréningu v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku alebo Poľsku, či osoby, ktoré v susedných krajinách poskytujú neodkladnú starostlivosť svojim príbuzným. Opatrenie ÚVZ SR vstupuje do platnosti v pondelok 18. mája o 7.00 h.

Opatrenie ÚVZ SR:  
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_navrh_statna_karantena_15_05.pdf

 


 

Dňom 7. mája 2020 nadobudlo účinnosť  Opatrenie č. OLP/3881/2020 zo dňa 6.5.2020 ohľadne zasadnutí OZ a pohrebov. Naďalej platí zákaz hromadných podujatí, s výnimkou pre občianske pohrebné obrady a zasadnutia orgánov samospráv.

 


S účinnosťou od 6. mája 2020 platí čas na nakupovanie vyhradený iba pre seniorov a dôchodcov (nad 65 rokov) d 09:00 hod. do 11:00 hod. od pondelka do piatka už len pre predajne potravín a drogérie. 

Dôchodcovia však môžu nakupovať aj mimo vyhradených hodín.

UpozornenieÚrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzýva seniorov, aby využívali vyhradený nákupný čas a mimo času nakupovali len ak je to nevyhnutné.

 


S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa zákaz hromadných podujatí  nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní podmienok uvedených v Opatrení ÚVZ SR.

 


 

hashtag Nepokazmesito

 


 

Ako predísť nákaze
 • Ak môžete, zostaňte doma. Von vychádzajte len ak je to nutné.
 • Všade mimo domu noste rúško. Chránite tak seba aj ostatných.
 • Ak ste na verejnosti, držte si od ostatných odstup aspoň 2 metre.
 • Umývajte si ruky hneď po príchode domov.

Obmedzte na minimum stretnutia s priateľmi, blízkymi a rodinou.
Vírus môžete šíriť aj bez toho, aby ste mali príznaky.


 

Všetky aktuálne platné rozhodnutia, režimové opatrenia a usmernenia nájdete tu

 

 

Všetky dôležité a overené informácie o korona víruse nájde na stránkach:

www.korona.gov.sk
(CALL CENTRUM  0800 221 234 alebo *0123
ZO ZAHRANIČIA: +421 222 113 333 )

Úrad verejného zdravotníctva SR (FB-stránka tu)

Ministerstvo zdravotníctva SR  (FB-stránka tu)

Ministerstvo vnútra SR    (FB-stránka tu)

Inštitút zdravotnej politiky

 

Úrad vlády SR zriadil a sfunkčnil dve kontaktné adresy, ktoré prispejú k väčšej informovanosti o situácii s COVID-19 v SR:

koronachcemvediet@vlada.gov.sk - informácie o koronavíruse či prijatých opatreniach, ktoré nebolo možné dohľadať na iných webových sídlach

koronachcempomoct@vlada.gov.sk - adresu môžu využiť tí, ktorí chcú byť akýmkoľvek spôsobom nápomocní v boji proti koronavírusu, napr. ponukou služieb, tovaru, inováciami, nápadmi a pod.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Call centrum: 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici:
 0918 659 580

 


Vytvorené: 2. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 5. 2020 11:48
Autor: Ján Pompura