Obsah

Skúška sirény

Typ: ostatné
V piatok 14. decembra 2018 o 12:00 hodine uskutoční Obecný úrad v Pohorelej pravidelné preskúšanie varovacej sirény civilnej ochrany a to dvojminútovým stálym tónom sirény.

Preskúšanie varovacej siete sirén na území celej Slovenskej republiky sa vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva na celom území Slovenskej republiky vždy v druhý piatok v mesiaci.

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v súlade so znením § 5 vyhl. MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude preskúšanie prevádzkyschopnosti varovacej a vyrozumievacej siete v roku 2018:
12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6., 13.7., 10.8., 14.9., 12.10., 9.11., 14.12.

 

Odkazy:
Čo znamená, keď zaznie siréna?


Vytvorené: 13. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 10:34
Autor: Ján Pompura