Obsah

Poďakovanie predsedu ZMOS

Typ: ostatné
Bratislava 7. júna 2011,


Vážené panie primátorky, vážené panie starostky,
vážení páni primátori, vážení páni starostovia,

včera sa skončila z pohľadu miest a obcí najdôležitejšia časť sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Samosprávy tento cenzus zabezpečovali v území technicky i organizačne. Napriek tomu, že samotný proces sčítania bol od počiatku sprevádzaný určitými nepresnosťami, a dokonca sme boli aj svedkami rozporov na strane štátu, mestá a obce ukážkovo zvládli to, čo sa od nás očakávalo.

Aj pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 sme preukázali svoju zodpovednosť, pružnosť a vysokú profesionalitu. Som veľmi rád, že miestna územná samospráva dokázala včas poukázať na riziká, pružne reagovala aj na nepredvídané momenty a svedomito splnila svoje úlohy. Preto mi dovoľte úprimne vám poďakovať za úspešné zvládnutie projektu desaťročia. Tlmočte toto poďakovanie aj celým tímom pracovníkov mestských a obecných úradov ako aj sčítacím komisárom.

Jozef DVONČ
predseda

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
BEZRUČOVA 9, 811 09 BRATISLAVA
tel.: 02/529 622 56
fax: 02/529 642 56


Vytvorené: 13. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2018 11:38
Autor: Správca Webu