Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú miestne zákony, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb súvisiace s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie) a s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy. Sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce. VZN schvaľuje a vydáva obecné zastupiteľstvo.

Rok 2021

2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021, KTORÝM SA PODĽA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POHORELÁ MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE POHORELÁ Č. 2/2019, KTORÝM BOLI VYHLÁSENÉ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POHORELÁ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021, KTORÝM SA PODĽA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POHORELÁ MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE POHORELÁ Č. 2/2019, KTORÝM BOLI VYHLÁSENÉ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POHORELÁ
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 12021 doplnky UP schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,71 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 14. 6. 2021

VZN č. 22021 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách shcv

VZN č. 22021 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách shcv
VZN č. 22021 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách shcv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 617,85 kB
Stiahnuté: 171×
Vložené: 13. 8. 2021

Rok 2020

Rok 2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá
VZN č. 12020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 800,18 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 14. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 2/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021
VZN 22021 dzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,92 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 14. 12. 2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA č. 3/2020 o miestnych daniach na kalendárny rok 2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA č. 3/2020 o miestnych daniach na kalendárny rok 2021
VZN 32021_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,38 kB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 14. 12. 2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
návrh VZN 42021 komunál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,47 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 14. 12. 2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
52020 VZN 2020 originálne škola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,19 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 14. 12. 2020

Rok 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení
VZN č. 12019 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách shcv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,53 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 16. 9. 2019

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020
32019 VZN 2020 dzn schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,03 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 10. 12. 2019

VZN č. č. 4/2019 o miestnych daniach na kalendárny rok 2020

VZN č. č. 4/2019 o miestnych daniach na kalendárny rok 2020
42019 VZN 2020_miestne dane schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 489,88 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 10. 12. 2019

VZN č. č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020

VZN č. č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020
52019 VZN 2020 komunál schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 483,04 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 10. 12. 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2019, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Pohorelá

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2019, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Pohorelá
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 22019, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Pohorelá.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 733,71 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 17. 2. 2020

Rok 2018

VZN č. 1/2018 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

VZN č. 1/2018 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
VZN názvy ulíc 012018 schv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB
Stiahnuté: 675×
Vložené: 8. 10. 2018

VZN č. 2/2018 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene na území obce Pohorelá

VZN č. 2/2018 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene na území obce Pohorelá
VZN udržiavanie čistoty 022018 schv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,9 kB
Stiahnuté: 282×
Vložené: 8. 10. 2018

VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 032018 schv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 518,45 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 8. 10. 2018

VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Pohorelá

VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Pohorelá
VZN referendum 042018 schv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,54 kB
Stiahnuté: 198×
Vložené: 8. 10. 2018

VZN č. 5/2018 na ochranu verejného poriadku na území obce Pohorelá

VZN č. 5/2018 na ochranu verejného poriadku na území obce Pohorelá
VZN ochrana verejného poriadku 052018 schv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 511,4 kB
Stiahnuté: 198×
Vložené: 8. 10. 2018

VZN č. 6/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019

VZN č. 6/2018 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č.618schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 523,68 kB
Stiahnuté: 194×
Vložené: 12. 12. 2018

VZN č. 7/2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019

VZN č. 7/2018 o miestnych daniach na kalendárny rok 2019
VZN 718_miestne dane-2019schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 556,97 kB
Stiahnuté: 184×
Vložené: 12. 12. 2018

VZN č. 8/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019

VZN č. 8/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019
VZN 818 _komunálne odpady 2019schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 546,07 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 12. 12. 2018

Rok 2017

VZN obce Pohorelá č. 10/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_102017_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_a_poskytovania_sluzieb_na_trhovych_miestach_v_Obci_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,25 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 23. 3. 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_92017_o_zavedeni_a_poskytovani_elektronickych_sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,53 kB
Stiahnuté: 253×
Vložené: 7. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_82017_o__miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_kalendarny_rok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,76 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 7. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 7/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_72017_o_miestnych_daniach_na_kalendarny_rok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,66 kB
Stiahnuté: 298×
Vložené: 7. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018

Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_62017_o_dani_z_nehnutelnosti_na_kalendarny_rok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,67 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 7. 12. 2017

VZN č. 5/2017, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

VZN_c_52017_ktorym_sa_vydava_Dodatok_c_4_k_Vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_c_22008_o_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,76 kB
Stiahnuté: 229×
Vložené: 26. 5. 2017

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá

VZN_c_42017_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce_Pohorela_ucelovo_urcenych_na_projekty_vo_verejnom_zaujme_alebo_v_prospech_rozvoja_uzemia_obce_Po.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 599,85 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 26. 5. 2017

VZN č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

VZN_c_32017_o_parkovani_motorovych_vozidiel_na_miestnych_komunikaciach_a_verejnych_priestranstvach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 522,56 kB
Stiahnuté: 587×
Vložené: 26. 5. 2017

VZN č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN_c_22017_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,92 kB
Stiahnuté: 217×
Vložené: 26. 5. 2017

VZN č. 1/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku v obci Pohorelá

Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Pohorelá č. 1/2017 sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk a Domu smútku v obci Pohorelá a ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a Domu smútku obce Pohorelá. Toto VZN č. 1/2017 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 3/2017 dňa 24.2.2017. Toto VZN č. 1/2017 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 27.2.2017. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.3.2017.
VZN_c_12017_ktorym_sa_vydava_prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_a_domu_smutku_v_obci_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,9 kB
Stiahnuté: 228×
Vložené: 27. 2. 2017

Rok 2016

Zmena prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach s účinnosťou od 01. 01. 2017

VZN_c_52009__Zmena_prilohy_c_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,75 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) a ustanovujú podrobnosti na platenie poplatku, sadzby poplatku, spôsoby a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné na rok 2016. Toto VZN č.4/2016 bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 85/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.4/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.
Vyhlasene_VZN_c_42016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,32 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

VZN_42016_pripokonanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 485,26 kB
Stiahnuté: 205×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zavádzajú miestne dane: a) daň za psa, b) daň za užívanie verejného priestranstva, c) daň za ubytovanie, d) daň za predajné automaty, e) daň za nevýherné hracie prístroje a upravujú podmienky určovania a vyberania miestnej dane na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2017. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2015 o miestnych daniach platné na rok 2016. Toto VZN č.3/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.84/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.3/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.
Vzn_c32016_pripkonanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,37 kB
Stiahnuté: 168×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

VZN_c_32016_o_miestnych_daniach_na_kalendarny_rok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,7 kB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zavádza daň z nehnuteľností a upravujú podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2017. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2015 o dani z nehnuteľností platné na rok 2016. Toto VZN č.2/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.83/2016 dňa 16.12.2016. Toto VZN č.2/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.
VZN_22016_pripkonanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,71 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

VZN_c_22016_o_dani_z_nehnutelnosti_na_rok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,89 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 5/2009 - Zmena prílohy č. 1

Zmena prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach s účinnosťou od 01. 01. 2017
VZN_zmena_prilohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,51 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 20. 10. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania odpadu a prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Toto VZN č.1/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.35/2016 dňa 26.5.2016. Toto VZN č.1/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 27.5.2016. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom jeho zverejnenia, t.j. dňom 10.6.2017.
Vseobecne_zavazneho_nariadenia_obce_Pohorela_c_012016_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_s_drobnymi_stavebnymi_odpadmi_na_uzemi_obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,27 kB
Stiahnuté: 357×
Vložené: 27. 5. 2016

Rok 2015

Dodatok č. 3 k VZN Obce Pohorelá č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

Dodatok_c_3_k_VZN_Obce_Pohorela_c_32008_o_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach_Obce_Pohorela_a_o_niektorych_d.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,18 kB
Stiahnuté: 215×
Vložené: 16. 12. 2015

VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Toto VZN č.6/2016 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 85/2016 dňa 16.12.2016. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č.6/2016 ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). Toto VZN ustanovuje platenie poplatku, sadzby poplatku, spôsoby a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č.1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. Toto VZN č.6/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto VZN č.6/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_62015_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_kalendarny_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,81 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 16. 12. 2015

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016

Toto VZN č.5/2016 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.84/2016 dňa 16.12.2016 - vydaním VZN č.3/2016. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2016 ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2016 miestne dane: a) daň za psa, b) daň za užívanie verejného priestranstva, c) daň za ubytovanie, d) daň za predajné automaty, e) daň za nevýherné hracie prístroje. Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej dane na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2016. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN č. 5/2016 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 68/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto VZN č. 5/2016 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_52015_o_miestnych_daniach_na_kalendarny_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,28 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 16. 12. 2015

VZN č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016

Toto VZN č.4/2015 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.83/2016 dňa 16.12.2016 - vydaním VZN č.2/2016. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2015 zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 daň z nehnuteľností. Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Pohorelá v zdaňovacom období roku 2016. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o dani z nehnuteľností v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. Toto VZN č.4/2015 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 67/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto VZN č.4/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_42015_o_dani_z_nehnutelnosti_na_kalendarny_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,61 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 16. 12. 2015

VZN č. 3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 upravuje niektoré podmienky týkajúce sa držania psov na území obce Pohorelá, a to: a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, b) úprava podrobností o vodení psov, c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, d) vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 1/2007 o podmienkach držania psov v obci Pohorelá. Toto VZN č.3/2015 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 49/2015 zo dňa 19.9.2015. Toto VZN č.3/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 20.9.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 5.10.2015.
Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_32015_o_niektorych_podmienkach_drzania_psov_na_uzemi_obce_Pohorela_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,58 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 21. 9. 2015

VZN č. 2/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku obce Pohorelá

Toto VZN č. 2/2015 bolo ZRUŠENÉ uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 3/2017 dňa 24.2.2017. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku obce Pohorelá a ruší sa VZN č. 2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Pohorelá. Toto VZN č. 2/2015 bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 47/2015 zo dňa 18.9.2015. Toto VZN č.22/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 20.9.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 5.10.2015.
Vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_Pohorela_c_22015_Prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_a_domu_smutku_obce_Pohorela_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,32 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 21. 9. 2015

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pohorelá č. 2/2013 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pohorelá

Dodatok_c_1_k_Vseobecne_zavaznemu_nariadeniu_obce_Pohorela_c_22013_Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,89 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 12. 6. 2015

VZN č. 1/2015, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci obcou Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2015 ustanovuje podmienky, na základe ktorých Obec Pohorelá pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky fyzickým osobám v ich nepriaznivej životnej situácii, a o výške týchto dávok. Toto VZN č.1/2015 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 31/2015 zo dňa 15.5.2015. Toto VZN č.1/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 18.5.2015. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňa 2.6.2015.
VZN_socialna_vypomoc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,21 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 18. 5. 2015

Rok 2014

Dodatok č.4 k VZN č. 4/2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu v znení neskorších dodatkov
Dodatok_c_4_k_VZN_c_42009_o_poskytovani_opatrovatelskej_sluzby_sposobe_uhrady_vyske_uhrady_a_platenia_uhrady_za_opatrovatelsku_sluzbu_v_zneni_nesk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,02 kB
Stiahnuté: 249×
Vložené: 16. 12. 2014

VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2014 upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Obce Pohorelá a podmienky predaja počas príležitostných trhov. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá. Toto VZN č.2/2014 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. A/2 zo dňa 12.12.2014. Toto VZN č.2/2014 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2014. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňa 31.12.2014.
VZN_c_22014_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_a_poskytovania_sluzieb_na_trhovych_miestach_v_Obci_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,78 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 16. 12. 2014

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok_c_3_k_VZN_c_12011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,25 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 16. 12. 2014

VZN č. 1/2014 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2014 upravuje postup kandidujúcich politických strán a kandidátov pri agitačnej činnosti a predvolebnej kampani politických strán a kandidátov na území obce Pohorelá. Ustanovuje podmienky hlásenia v miestnom rozhlase a vymedzuje plochy určené na vylepovanie volebných plagátov. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2009 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani. Toto VZN č.1/2014 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 31.3.2014. Toto VZN č.1/2014 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 31.3.2014. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňom 14.4.2014.
VZN_c12014_o_agitacnej_cinnosti_a_predvolebnej_kampani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,25 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 3. 10. 2018

Rok 2013

VZN č. 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 3/2013 upravuje : a) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku b) Spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Povinnosť vydať VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok ukladá obci zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v ustanovení §36 ods. 7 písm. c). Toto VZN č. 3/2013 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 dňa 19.12.2013. Toto VZN č. 3/2013 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 21.12.2013. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 4.1.2014.
VZN_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou_a_nahradneho_odvadzania_odpadovych_vod_a_o_zneskodnovani_obsahu_zump_podla_miestnych_podmienok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,29 kB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 21. 12. 2013

VZN č. 2/2013 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pohorelá

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2013 upravuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pohorelá. Tieto zásady sa vzťahujú na majetok, ktorý je vo vlastníctve obce a upravujú najmä: a) obsahové vymedzenie majetku obce, b) nadobúdanie majetku obce do vlastníctva, c) nakladanie s majetkom obce, ktorým sú prevody vlastníctva, prenájom, výpožička majetku obce, d) hospodárenie s majetkom a majetkovými právami a pohľadávkami obce, e) správa majetku obce a práva a povinnosti právnických osôb, ktoré obec založila alebo zriadila pri správe majetku obce, f) nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce, g) nakladanie s cennými papiermi podľa osobitných predpisov. Toto VZN ruší Zásady hospodárenia s majetkom Obce Pohorelá zo dňa 22.5.2003. Toto VZN č. 2/2013 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 dňa 25.9.2013. Toto VZN č. 2/2013 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 30.9.2013. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.10.2013.
VZN__Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_Obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,57 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 30. 9. 2013

VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Toto VZN č.1/2013 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č.35/2016 dňa 26.5.2016 - vydaním VZN č. 1/2016. Obec Pohorelá na základe § 4 ods. 3, písm. f/, g/ a m/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. Zákona a ust. § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala toto všeobecne záväzného nariadenie, ktorým upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. Nariadenie v súvislosti s komunálnymi odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. Týmto VZN sa ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010 o nakladaní s komunálnym odpadom v znení zmien a doplnkov. Toto VZN č. 1/2013 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 dňa 25.9.2013. Toto VZN č. 1/2013 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 30.9.2013. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.10.2013.
VZN_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_s_drobnymi_stavebnymi_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,05 kB
Stiahnuté: 204×
Vložené: 30. 9. 2013

Rok 2012

VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá

Toho Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2012 stanovuje podmienky poskytovania dotácií na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. VZN aplikuje ustanovenie § 7 ods. 4 a ods. 6 zákona NR SR Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré umožňuje poskytovať Obci Pohorelá dotácie pre právnické a fyzické osoby - podnikateľov z vlastných príjmov obce pri dodržaní vopred určených podmienok. Toto VZN ruší ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2006 - Zásady poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Pohorelá na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. Toto VZN č. 2/2012 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 dňa 14.12.2012. Toto VZN č. 2/2012 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 17.12.2012. Toto VZN č. 2/2012 nadobúda účinnosť 1.1.2013.
VZN_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_Obce_Pohorela_ucelovo_urcenych_na_projekty_vo_verejnom_zaujme_alebo_v_prospech_rozvoja_uzemia_obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,99 kB
Stiahnuté: 278×
Vložené: 17. 12. 2012

VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá

Tlacivo_ziadosti_a_prilohy_VZN.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 386,09 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 17. 12. 2012

VZN č. 1/2012 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2012 ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na území obce pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku. Ďalej ustanovuje práva vlastníka verejnej kanalizácie spoplatňovať odvedenie a spracovanie odpadových vôd (stočné) v čističke odpadových vôd (ČOV). Toto VZN č. 1/2012 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 dňa 28.6.2012. Toto VZN č. 1/2012 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 29.6.2012. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.7.2012.
VZN_o_verejnej_kanalizacii_odpadovych_vodach_vodach_z_povrchoveho_odtoku_a_spoplatnovani_spracovania_odpadovych_vod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,79 kB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 29. 6. 2012

Rok 2011

VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať protipovodňové plány

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pohorelá č. 2/2011 je zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných prác (ďalej len „povodňové plány“) právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území obce a môžu byť postihnuté povodňou. (2) Účelom tohto VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu obce boli povodňové plány právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (ďalej len „povinné osoby“) v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 7/2010 z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“). Toto VZN č. 2/2011 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/8 zo dňa 15.12.2011. Toto VZN č. 2/2011 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2011. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012.
VZN_c_22011_o_povinnosti_vypracovat_a_aktualizovat_povodnovy_plan_zachrannych_prac_pravnickych_osob_a_fyzickych_osob__podnikatelov_ktorych_objekt_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,46 kB
Stiahnuté: 359×
Vložené: 16. 12. 2011

VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Toto VZN č.1/2011 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015 zo dňa 16.12.2015. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2011 v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach upravuje niektoré podrobnosti daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov. Toto VZN č. 1/2011 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/8 zo dňa 15.12.2011. Toto VZN č. 1/2011 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2011. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.
VZN_c_12011_o_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,96 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 16. 12. 2011

Rok 2010

VZN č. 3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Toto VZN č.3/2010 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej B/4 zo dňa 25.9.2013 - vydaním VZN č. 1/2013 Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/1997 o zneškodňovaní komunálneho v znení zmien a doplnkov. Toto VZN č.3/2010 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 24.11.2010. Toto VZN č.3/2010 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 25.11.2010. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2011.
VZN_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_drobnymi_stavebnymi_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,81 kB
Stiahnuté: 245×
Vložené: 25. 11. 2010

VZN č. 1/2010 - Rokovací poriadok OZ

Toto Všeobecné záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/2010 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, spôsob prípravy a priebehu rokovania, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia pri zabezpečovaní úloh obecnej samosprávy. Týmto VZN sa zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/1995 - rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Toto VZN č.1/2010 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej B/3 zo dňa 13.9.2010. Toto VZN č.1/2010 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 14.9.2010. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.10.2010.
VZN__Rokovaci_poriadok_OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,22 kB
Stiahnuté: 283×
Vložené: 14. 9. 2010

VZN č. 2/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku

Toto VZN č. 2/2007 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 47/2015 zo dňa 18.9.2015 - vydaním VZN č. 2/2015. Tento prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku Obce Pohorelá (ďalej len "prevádzkový poriadok") upravuje rozsah služieb, poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku v Pohorelej a v miestnej časti Pohorelská Maša, povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb. Toto VZN č.2/2007 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 5.10.2007. Toto VZN č.2/2007 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 6.10.2007. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 20.10.2007.
VZN__Prevadzkovy_poriadok_pohrebisk_a_domu_smutku..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,78 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 1. 1. 2010

Rok 2009

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2009 určuje výšku a účel použitia dotácie z rozpočtu Obce Pohorelá na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Pohorelá, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky Toto VZN č.5/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 16.12.2009. Toto VZN č.5/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 16.12.2009. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2010.
VZN_o_urceni_vysky_dotacie_na_ziaka_v_skolskych_zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,81 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 16. 12. 2009

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach

Priloha_VZN__vyska_dotacie_od_112012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,58 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 16. 12. 2009

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach

VZN_c_52009__Zmena_prilohy_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,75 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 16. 12. 2009

VZN č. 4/2009 o chove včiel

Toto VZN č.4/2009 bol ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej C/1 zo dňa 19.12.2013. Toto VZN upresňuje podmienky chovu včiel na území obce Pohorelá, v záujme zabezpečenia ochrany zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce. Toto VZN č.4/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 3.9.2009. Toto VZN č.4/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.3.2010.
VZN_o_chove_vciel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,19 kB
Stiahnuté: 1,119×
Vložené: 2. 9. 2009

VZN č. 3/2009 o opatrovateľskej službe

Toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009 upravuje pôsobnosť obce Pohorelá vo veciach: a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu b) poskytovania opatrovateľskej služby c) určenie úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby v obci Pohorelá. Toto VZN č.3/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/16 zo dňa 22.5.2009. Toto VZN č.3/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 25.5.2009. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.9.2009.
VZN_o_opatrovatelskej_sluzbe__od_112011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,72 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 25. 5. 2009

VZN č. 1/2009 o cenách nájmu nájomných bytov

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 1/20019 o cenách nájmu nájomných bytov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov (MF/13466/2008-71) stanovuje ceny nájmu nájomných bytov vo vlastníctve Obce Pohorelá. Toto VZN č. 1/2009 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/5 zo dňa 20.2.2009. Toto VZN č. 1/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 21.2.2009. Toto VZN č. 1/2009 nadobúda účinnosť 1.4.2009.
VZN_o_cenach_najmu_najomnych_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,24 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 1. 4. 2009

VZN č. 2/2009 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani

Toto VZN č.2/2009 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 31.3.2014 - vydaním VZN č. 1/2013. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 2/2009 upravuje postup kandidujúcich politických strán a kandidátov pri agitačnej činnosti a predvolebnej kampani politických strán a kandidátov na území obce Pohorelá. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 5/2002 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani. Toto VZN č. 2/2009 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/6 zo dňa 20.2.2009. Toto VZN č. 2/2009 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 21.2.2009. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia, t.j. dňom 7.3.2009.
VZN_o_agitacnej_cinnosti_a_predvolebnej_kampani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,2 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 21. 2. 2009

Rok 2008

VZN č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady za pobyt v materskej škole, na činnosti školského klubu a na stravovanie v školskej jedálni. VZN tiež upravuje niektoré podrobnosti prevádzky materskej školy. VZN tiež stanovuje termín zápisu detí do základnej školy. Toto VZN č.2/2008 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/6 zo dňa 12.12.2008. Toto VZN č.2/2008 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 15.12.2008. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009. ------------ Dodatok č. 1 bol vydaný Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 zo dňa 2.9.2009. Dodatok č. 1 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 5.9.2009. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1.10.2009. ------------ Dodatok č. 2 bol vydaný Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/5 zo dňa 22.9.2011. Dodatok č. 2 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 24.9.2011. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 8.10.2011.
VZN_o_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach_Obce_Pohorela_a_niektorych_dalsich_podmienkach_prevadzky_skol_a_sk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,44 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 15. 12. 2008

VZN č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení

VZN_c_22008_v_zneni_Dodatku_c1_a_Dodatku_c2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,44 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 15. 12. 2008

VZN č. 4/2008 o pamätihodnostiach Obce Pohorelá

Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Pohorelá č. 4/2008 o pamätihodnostiach Obce Pohorelá upravuje podmienky výberu, zápisu a ochrany pamätihodností Obce Pohorelá. VZN ďalej upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov územnej samosprávy, ako aj práva a povinnosti vlastníkov, nájomcov a užívateľov pamätihodností obce. Toto VZN č. 4/2008 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/8 zo dňa 12.12.2008. Toto VZN č. 4/2008 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 15.12.2008. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
VZN_c_12008_o_pamatihodnostiach_Obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,39 kB
Stiahnuté: 242×
Vložené: 15. 12. 2008

VZN č. 1/2008 - vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác

Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Pohorelá č. 1/2008 bola vydaná vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. Obec Pohorelá - ako verejný obstarávateľ, použil pre vypracovanie tejto smernice, upravujúce zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, možnosť mu danú v zmysle ustanovenia § 102 ods.l Zákona o verejnom obstarávaní, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Na základe uvedeného boli stanovené finančné a vecné limity, pri ktorých verejný obstarávateľ nebude vykonávať prieskum trhu. Toto VZN č. 1/2008 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/6 zo dňa 27.5.2008. Toto VZN č. 1/2008 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 28.5.2008. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 11.6.2008.
VZN_c_12008__vnutorna_smernica_o_verejnom_obstaravani_zakaziek_s_nizkymi_hodnotami_na_dodanie_tovarov_na_poskytnutie_sluzieb_a_uskutocnenie_staveb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,25 kB
Stiahnuté: 482×
Vložené: 28. 5. 2008

Rok 2007

VZN č. 1/2007 o podmienkach držania a chovu psov v Obci Pohorelá

Toto VZN č.1/2007 bolo ZRUŠENÉ Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 49/2015 zo dňa 19.9.2015. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 upravuje niektoré podmienky týkajúce sa držania psov na území obce Pohorelá. Toto VZN č.1/2007 bolo vydané Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/4 zo dňa 21.3.2007. Toto VZN č.1/2007 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na internetovej stránke obce dňa 22.3.2007. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 22.3.2007.
VZN_o_podmienkach_drzania_a_chovu_psov_v_Obci_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,35 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 5. 4. 2007

Rok 1995

VZN č. 1/1995 - Štatút Obce Pohorelá

Tomto Všeobecne záväzným nariadením č. 1/1995 bol vydaný Štatút Obce Pohorelá. Štatút Obce Pohorelá upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, udeľovanie čestného občianstva, cien starostu obce a odmien. Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. Toto VZN č. 1/1995 bolo vydané uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. C/2 zo dňa 27.1.1995. Toto VZN č. 1/1995 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 30.1.1995. Toto VZN č. 1/1995 nadobúda účinnosť dňom 13.2.1995.
VZN_c_11995__Statut_Obce_Pohorela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 285×
Vložené: 30. 1. 1995

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

-

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:11

Slnko zapadá:15:47

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.

Sviatok

Dnes je 2.12.2021

Meniny má Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri