Obsah

Aktivačná činnosť v roku 2013

Typ: ostatné
Aktivačná činnosť 2013Obec Pohorelá – Obecný úrad v Pohorelej na základe Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci implementácie nového Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK- 2“.

Na základe tejto dohody obec zabezpečuje po dobu od 1.6.2013 do 30.11.2013 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 25 znevýhodnených dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie.

Uchádzači o zamestnanie v rámci vykonávania menších obecných služieb vykonávajú tieto manuálne a manipulačné práce spojené s údržbou obecného majetku a verejných priestranstiev: kosenie, čistenie, upratovanie, zametanie verejných priestranstiev a obecných budov, pomocné stavebné a rekonštrukčné práce, likvidácia čiernych skládok, separácia komunálneho odpadu, úprava verejných priestranstiev, zelene, potok, cintorína.
Časový rozsah vykonávania prác: 4 hodiny denne.

Práca evidovaných nezamestnaných je koordinovaná 2 pracovníkmi obce zamestnanými na plný pracovný úväzok.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno poskytne obci mesačne príspevok zo štátneho rozpočtu SR (15%) a príspevok z Európskeho sociálneho fondu (85%) na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec najviac 26,50 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby, najviac vo výške 21,20 € (spolu mesačne za 1 UoZ najviac vo výške 47,70 €).

Na základe preukázaných účtovných dokladov je táto časť nákladov refundovaná obci následne po administratívnej kontrole cca po 2-3 mesiacoch Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno.
 


Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 11:44
Autor: Správca Webu