Obsah

Pohorelá

PohorelaObec Pohorelá sa nachádza na jednej z vyšších terás Hrona v oblasti jeho horného toku. Údolím prechádzala od praveku diaľková cesta medzi územím Spiša a Horehronia, čo dokladajú jednotlivé ojedinelé archeologické nálezy na oboch stranách horského masívu (Miňo 2003). Priamo z katastra obce je evidovaný ojedinelý archeologický náleze barbarskej mince z obdobia mladšej doby železnej (Balaša 1960,70) - pravdepodobne ide o razbu kmeňa Kotínov, nositeľov tzv. púchovskej kultúry. Prvá zmienka o obci sa zachovala zo začiatku 17. storočia.

Akcie

24.02.2019

šach

ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Slovan Nová Baňa "B"

- súťažné stretnutie 7. kola krajskej šachovej 4. ligy C21

Detail

02.03.2019

fašiangy

Fašiangy

* fašiangová zabíjačka * fašiangový karneval * fašiangová zábava *

Detail

09.03.2019

plagát Nohejbal 2019

Memoriál pohorelských rubárov

- spomienkový deň na obete lavínového nešťastia: Pietny akt v miestnom cintoríne a nohejbalový turnaj v telocvični

Detail

Aktuality

20.02.2019

Fašiangy a Popolcová streda

Fašiangy a Popolcová streda

Na fašiangy, "šaľene dňi", je v dedine veselo. Slovo má hriate, muzika a tanec.

Detail

20.02.2019

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 27. februára

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 27. februára

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu.

Detail

19.02.2019

Pred 23 rokmi zomrel Svätozár STRAČINA

26. februára 1996 zomrel S.Stračina - hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní, spoluorganizátor folklórnych festivalov, autor piesní a úprav hudobného folklóru, orchestrálnych diel, filmovej a scénickej hudby; pri svojich zberateľských začiatkoch často navštevoval Pohorelú.

Detail

19.02.2019

Pred 158 rokmi sa narodil Ferdinand COBURG

26. februára 1861 sa narodil bulharský cár Ferdinand I. - patrón pohorelského kostola.

Detail

19.02.2019

Najbližší zber plastov bude 26. februára

Najbližší zber plastov bude 26. februára

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok.

Detail

18.02.2019

Pred 100 rokmi sa narodil Gejza HORÁK

25. februára 1919 sa narodil jazykovedec, publicista PhDr. G. Horák (čestný občan Pohorelej) - autor vedecko-výskumnej práce "Nárečie Pohorelej".

Detail

16.02.2019

Pred 106 rokmi sa narodil Ján KOTOČ

23. februára 1913 sa v Pohorelej narodil ekonóm, vysokoškolský pedagóg J.Kotoč.

Detail

15.02.2019

NsP Brezno

Zákaz návštev v NsP Brezno

S účinnosťou od 15. februára 2019 platí v Nemocnici s poliklinikou v Brezne zákaz návštev na všetkých oddeleniach.

Detail

10.02.2019

šach

ŠK Slovan Modrý Kameň - ŠK Orlová Pohorelá 4,5:3,5

- súťažné stretnutie 6. kola krajskej šachovej 4. ligy C21

Detail

06.02.2019

Podporte verejno-prospešné dianie v našej obci

Podporte verejno-prospešné dianie v našej obci

Vážení občania, rodáci a priaznivci obce Pohorelá, aj tento rok môžete podporiť časťou Vašich (už odvedených) daní aktivity na území našej obce.

Detail

27.01.2019

VEĽKOLEPÁ  SLÁVNOSŤ PRI OSLAVÁCH 74. VÝROČIA OSLOBODENIA  OBCE POHORELÁ RUMUNSKOU ARMÁDOU

VEĽKOLEPÁ SLÁVNOSŤ PRI OSLAVÁCH 74. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE POHORELÁ RUMUNSKOU ARMÁDOU

V tento významný deň oslavy oslobodenia našej povstaleckej obci Pohorelá sme privítali vzácnych hostí z Klubu generálov Slovenskej republiky: genmjr. Ing. Jána PANČÍKA, genmjr. Ing. Petra NOVOTŇÁKA, brig. gen. Ing. Stanislava PETRENCA a nášho rodáka pplk. Ing. Igora DAXNERA -asistenta klubu generálov.

Detail

18.01.2019

Pohorelská hlásnik - titulka

Januárové vydanie Pohorelského hlásnika

sa už nachádza vo všetkých obchodoch (Potravinách) v Pohorelej a na čerpacej stanici PHM Bartrans.

Detail

15.01.2019

pes

Voľne sa potulúce psy

Na základe množstva hlásení od občanov našej obce žiadame držiteľov psov, aby dôsledne    dodržiavali    Všeobecne    záväzné   nariadenie        Obce      Pohorelá     č.      3/2015  o  niektorých podmienkach držania psov na území obce Pohorelá.

Detail

14.01.2019

knihy

Zmena výpožičného času

S účinnosťou od 22.1.2019 sa mení výpožičný čas v miestnej knižnice na UTOROK od 13:00 do 17:00 hod.

Detail

07.01.2019

SZPB

Plán podujatí na rok 2019

s účasťou členov ZO SZPB Pohorelá

Detail