Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel – Obec Pohorelá 1

Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel – Obec Pohorelá

Dátum: 12. 12. 2022

Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel – Obec Pohorelá
Užívateľ: Obec Pohorelá
Kód projektu: IROP-CLLD-P833-512-002-001
Miesto realizácie projektu: Obec Pohorelá
Kód Výzvy: IROP-CLLD-P833-512-002

amfi

Lavičky

Dátum: 3. 8. 2022

- amfiteáter Sihla v obci Pohorelá

coop

Program podpory lokálnych komunít : Altánok plný života

Dátum: 10. 11. 2021

Program podpory lokálnych komunít : Altánok plný života

Komunitné centrum Pohorelá 1

Komunitné centrum Pohorelá

Dátum: 13. 8. 2021

Zámerom projektu s názvom „KOMUNITNÉ CENTRUM POHORELÁ“ je prestavba časti pôvodného združeného objektu materskej školy, hospodárskej budovy, jaslí stavebnými úpravami na objekt komunitného centra, ktorý bude slúžiť obci Pohorelá na zabezpečenie komunitnej práce a služieb pre občanov z MRK.

Aktivačná činnosť v roku 2012

Aktivačná činnosť v roku 2012

Dátum: 31. 12. 2012

V roku 2012 na základe zmlúv medzi Obcou Pohorelá a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Kamerový systém v prevádzke

Kamerový systém v prevádzke

Dátum: 16. 2. 2012

Koncom mesiaca november 2011 bol do skúšobnej prevádzky spustený bezpečnostný kamerový systém.

Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2010 1

Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2010

Dátum: 1. 5. 2010

Obec Pohorelá na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorila jedno nové pracovné miesto. Na základe tejto dohody zamestnala obec od 1.5.2010 do 31.1.2011 jedného znevýhodneného uchádzača na miesto údržbára obecného majetku. ÚPSVaR poskytuje obci príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti formou príspevku na časť jeho mzdy a to 3 mesiace vo výške 90% z celkovej ceny práce, 3 mesiace 80% z celkovej ceny práce a 3 mesiace 70% z celkovej ceny práce.

Aktivačná činnosť 2010

Aktivačná činnosť 2010

Dátum: 1. 4. 2010

Obec Pohorelá vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.

Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice 2009

Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice 2009

Dátum: 30. 10. 2009

Základná škola uspela so žiadosťou o finančné prostriedky pre školskú knižnicu.

Interaktívna učebňa zvýši úroveň vzdelávania

Interaktívna učebňa zvýši úroveň vzdelávania

Dátum: 30. 9. 2009

V rámci výzvy “E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením 2009“ bolo Ministerstvu školstva Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených spolu 162 projektov. Komisia na výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na svojom zasadnutí 1. júla 2009 vybrala 33 projektov, ktoré boli následne schválené podpredsedom vlády a ministrom školstva. Medzi úspešnými projektmi je i projekt našej školy na vytvorenie interaktívnej učebne.

Logo

Vstupná brána do našej školy

Dátum: 31. 8. 2009

V roku 2008 bol úspešný aj ďalší projekt obecného úradu „Vstupná brána do našej školy“ a tak sme mohli upraviť aj priestranstvo pred základnou školou. Vzhľad tohto priestranstva upravovala obec najmä podľa výtvarných predstáv žiakov našej školy.

Rozvojový projekt „Zdravie v školách“

Rozvojový projekt „Zdravie v školách“

Dátum: 31. 8. 2009

Ministerstvom školstva SR bol schválený rozvojový projekt Základnej školy s materskou školou Pohorelá „Zdravie v školách. Z hodnotených 330 projektov „Zdravie v školách“ bolo vybraných 38 projektov, ktoré sa budú realizovať na miestnej, resp. regionálnej úrovni a dva celoslovenské projekty.

Revitalizácia materskej školy

Revitalizácia materskej školy

Dátum: 31. 7. 2009

V rámci programu „Elektronizá-cia a revitalizácia materských škôl 2009“ bol úspešný projekt Obce Pohorelá „Využitie interpretácie umeleckého diela v predškolskej výtvarnej výchove“. a Ministerstvom školstva SR bola schválená dotácia vo výške 3.300,- € (99,5 tis. Sk) na jeho realizáciu.

Viacúčelové ihrisko v Pohorelej

Dátum: 31. 12. 2008

Nadácia SPP v roku 2007 nadviazala spoluprácu s Úradom vlády Slovenskej republiky pri realizácii programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s názvom ,,Viacúčelové ihriská“. Na tento program nadácia vyčlenila 35 miliónov Sk ročne (1,26 mil.€).

Slávnostné otvorenie námestia

Slávnostné otvorenie námestia

Dátum: 5. 12. 2008

V piatok 5. decembra usporiadal Obecný úrad v Pohorelej otvorenie novovybudovaného námestia.

Obnova zariadenia školského stravovania

Obnova zariadenia školského stravovania

Dátum: 31. 8. 2008

Na základe projektu „Obnova zariadenia školského stravovania“ bola Obci Pohorelá schválená dotácia z rozpočtu Ministerstva školstva SR vo výške 285 tis. Sk (9,46 tis. €) pre školskú kuchyňu pri Základnej škole Pohorelá.

290 tisíc korún (9,63 tis.EUR) na jazykové laboratórium v Základnej šk ole Pohorelá

290 tisíc korún (9,63 tis.EUR) na jazykové laboratórium v Základnej šk ole Pohorelá

Dátum: 30. 7. 2008

Ministerstvo školstva SR vyčlenilo v tomto roku na podporu jazykových laboratórií takmer 24,8 milióna korún (823,2 tis. €).

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca

Dátum: 1. 4. 2008

Obec Pohorelá – Obecný úrad v Pohorelej realizuje projekt „Terénna sociálna práca“ v rámci operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt sa uskutočňuje od 1. apríla 2008 do 31. marca 2010. Financovaný je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vo výške 32.392 eur (975.840 Sk). Cieľom projektu je práca terénnych sociálnych pracovníkov s komunitou, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením, resp. ktorá už sociálne vylúčená je. Cieľom je poskytnúť služby starostlivosti a rozširovať oblasti pomoci najmä marginalizovanej rómskej komunite.

Pozvánka na plánovacie stretnutie k vybudovaniu ná mestia

Pozvánka na plánovacie stretnutie k vybudovaniu ná mestia

Dátum: 15. 3. 2008

Milí priatelia,

V sobotu plánovali obyvatelia Kalnej Roztoky aj Pohorelej

V sobotu plánovali obyvatelia Kalnej Roztoky aj Pohorelej

Dátum: 15. 3. 2008

V sobotu 15. 3. 2008 sa uskutočnili plánovacie stretnutia v rámci dvoch projektov, ktoré sme podporili v programe PrieStory 2008.

Ekopolis podporí vybudovanie námestia v Pohorelej na Horehroní

Ekopolis podporí vybudovanie námestia v Pohorelej na Horehroní

Dátum: 10. 2. 2008

V Pohorelej vybudujeme v jej centre "dedinské" námestie. Občianske združenie Opora Pohorelej na jeho realizáciu získalo grant 200.000 korún, ktorý poskytne Nadácia Ekopolis zo svojho programu PrieStory 2008. Námestie bude na pozemkoch po zbúraných starých a nevyužívaných rodinných domoch.

Projekt "PrieStory" v obci Pohorelá

Projekt "PrieStory" v obci Pohorelá

Dátum: 26. 10. 2007

Nadácia Ekopolis a ČSOB - finančná skupina vyhlasili štvrtý ročník programu "PrieStory", ktorého prioritou je úprava a vytváranie verejných priestorov podporujúcich stretávanie sa a komunikáciu rôznych skupín verejnosti. Poradný výbor programu na svojom zasadnutí 26. októbra 2007 rozhodol o tom, že z hodnotených 65 projektov do užšieho výberu postupuje desať + dvaja náhradníci. Medzi postujúcimi je aj projekt OZ OPORA Pohorelá na vybudovanie verejného priestranstva - námestia v obci Pohorelá. - j.t. -

Mensie obecne sluzby v obci Pohorela v roku 2005

Dátum: 5. 1. 2005

V roku 2005 pokračuje v našej obci projekt Menších obecných služieb pre obec. Na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne Obec Pohorelá dostáva príspevok na aktivačnú činnosť organizovanú obcou. Príspevok je účelovo určený na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť, na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnancov, ktorí organizujú aktivačnú činnosť, na úhradu časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou.

Projekt verejnoprospešných prác na rok 2002

Dátum: 1. 7. 2002

Národným úradom práce boli na rok 2002 pre okres Brezno (29 obcí a mesto Brezno) vyčlenené finančné príspevky na vytvorenie 180 verejnoprospešných pracovných miest na dobu troch mesiacov pre dlhodobo nezamestnaných podľa §91a zákona NR SR č.387/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Projekt verejno-prospešných prác v roku 2000

Dátum: 5. 9. 2000

V auguste tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona o zamestnanosti, po ktorej mohli obce požiadať o finančné prostriedky na verejnoprospešné práce a v rámci nich zamestnať dlhodobo nezamestnaných občanov. K 31.7.2000 bolo Okresným úradom práce Brezno evidovaných 302 nezamestnaných občanov z našej obce. Z nich 190 bolo v evidencii dlhšie ako jeden rok a teda spĺňali podmienku zaradenia do projektu verejnoprospešných prác.

Obec

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:234
TÝŽDEŇ:528
CELKOM:812078

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuálne počasie

dnes, utorok 21. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 13 °C
streda 22. 5. mierny dážď 19/14 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 19/13 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 21/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

-(foto: J.Pompura)

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:48

Slnko zapadá:20:24

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí.

Sviatok

Dnes je 21.5.2024

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri