Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

Pohoreľsko - slovenský slovník

Pohoreľsko - slovenský slovník

-preklad pohoreľských slov a slovných spojení do slovenčiny:

Ešte stále dopĺňame preklady pohoreľských výrazov a slovných spojení, hlavne tých, ktoré sú odlišné od iných nárečí a dialektov.
Väčšina z nich sa v Pohorelej bežne používa dodnes, mnohé však (najmä v súvislosti so zánikom starých remesiel) z bežne hovorenej slovnej zásoby postupne zanikli.
Určite ešte nie sú tu všetky, preto budeme radi ak nás upozorníte na chýbajúce.

abzac – cieľnik pušky
alarm – poplach
almaš – jablčný koláč
ambril - dáždnik
ancuk – oblek, šaty
aperacỵja -operácia
asekuracyja – poistenie
atres – adresa
austrijak – rakúšan
aušus – brak

ba - áno
bačnosť– pozornosť
bačỵť - pamätať, cítiť, pozorovať
bachtar – hrobár, vartáš, strážnik
bachy – brucho
baganča – topánka
bagažỵja - batožina
bajuzỵ - fúzy
balta – sekera
balušỵť - budiť
banka – banka, ale aj dlžoba
banovať – ľutovať
bantovať – dotýkať sa niečoho
barca – poplatok majiteľovi pasienkov za spásanie trávy
bars – veľmi
barina - mláka
barlog – pelech
baršọn – zamat
barzjaki – hocijaký
będan - chudák, biedny človek
będiť - žiť v biede
betabeľa - platobný rozkaz
beťar – lapaj, huncút
bialỵ - biely
birtoky, parlagi – polia, majetok
Bisťu bohu! alebo Bisťu daďu! - Pravdaže! (potvrdenie výpovede, Naiste?! (prekvapenie), Nehovor! (začudovanie)
blatfus – plochá noha
blazỵn - blázon
blizňak – dvojča
bloto - blato
blud / blut - nepravdivé reči
bľadỵ - bledý
bľacha - plech, platňa
bọb – fazuľa (bab)
bobaľky - jedlo z cesta
bojs – chlapec
boket, bokeťik - kanva, kanvička
boks - krém na topánky
bombuľa - bobuľa
borer – vrták
borgovať – kupovať na dlh
borsuk - jazvec
boršọs – francovka, vinný lieh
borỵkať – prevracať
bọsť - bodať
brant – sneť, „žyve mjaso“
brazuľetňa - náramok
bręch - breh
bręmęno - batoh
bręmjačko - batôžček
bręžďi sę - svitá
brįoda - brad
brotvan – pekáč, panvica
brọniť - brániť, chrániť
brozda - brázda
brud – špina
brįuch - brucho
bud / but, budunək - dom, stavisko, budova
budar - suché WC
bugrejda – kytica
buksa – púzdro
bunt – otep, zväzok
burỵ – tmavošedý
butọr – nábytok
bỵzť - byť
bỵzť na jednỵm chľebe - žiť v spoločnej domácnosti
bỵzť na vỵvoze - furmaniť mimo chotára svojej obce

chmara - oblak, mrak
chỵtro - rýchlo, skoro

caľina - nevypasená, nedotknutá tráva
calkim - celkom
calutky - celučký
calỵ - celý
capin - drevený nástroj (pák) na konci okovaný používaný pri manipulácii s drevom
carach, carachi - zbytočné veci, harburdy
carašỵna - haraburdie, ale aj raždie
cįasto - cesto
ciberaj - zemiaky na kyslo
cəbuľa - cibuľa
cęrkulant - cirkulár
cəsnak - cesnak
cigaretľa - cigareta
cimęnt - cement
cirkeľ – kružidlo
cofkať - cúvať
cọmpeľ - cencúľ
cukər - cukor
cukrarňa – cukráreň
cvajnak – chytrák
cvargať - túlať
cvęrna – niť
cvičỵňa - cvičenie
cỵcať - cicať
cỵncərin (aj cỵmcərin) - cintorín
cỵt - cit

čapka – čiapka
čapkať – biť, udierať
čara - čiara, ale aj zámena (na čarỵ - zámena)
čarovať - vymieňať, zamieňať
čat – vlásenka, sponka do vlasov
čavargovať – potulovať sa
čejder – žrebec
čeľaď / čeľať - nádenníci
čəgo?! - čože?!
čəlo - čelo
čərňava - čierňava
čərvęnỵ - červený
čəťina - čečina
čiga – kladkostroj
činalovať – porábať, robiť
člọnək - člnok
čomọf – kopa
čobỵ – aby
Čōš? - Čo?, Prosím?
črįop – črep
čučurki – cícerkom
čudak – divný človek, podivín
čuchrať – strapatiť
čujnỵ – ostražitý
čukolada – čokoláda
čunt – kosť
čurkať – cvrkať
čỵrpak – črpák
čỵtaňa - čítanie

dadov - materská škôlka
dačỵ / dačỵj - nieči
dach - strecha
dajedỵn - dajeden
dakedỵ - niekedy
dakotər - niektorý
darab – kúsok, kus
darunək - dar
daščək - strieška
dať hlas - poslať správu
dať na fiškaľa - dať na súd
dať preboha - dať ako almužnu (zadarmo)
dať sə nadať - dať sa nahovoriť, naviesť
dęgviť - dusiť, rozpúčať niečo
dęľovať – dláždiť
deput - deputát
dəščaňica - debna z dosiek (truhla) na uskladnenie múky
disňa – sviňa
diškret – peňažná odmena
dlọto – dláto
dlọň - dlaň
dlubať – piplať sa
dolapiť - dochytiť
dolovať - prehrabávať sa v niečom, hľadať
dohan – tabak
dochtor – doktor
dometunək - dôvažok
dosľa - doteraz
dostacỵja - dostatok
dosvəčať - usvedčovať (dakoho)
dovec, dovica - vdovec, vdova
drabina - rebrík
drabinky - 1. rebríky, 2. druh trávy (nátržník husí)
dręľ - skôr, prv
dręľhoda - predtým, voľakedy dávno
drōťar - drotár
dručək - tenké drevo
drugi - iný, druhý
dudunčə - malé vajce mládky, z ktorého sa môže vyliahnúť "zmok"
duršľak – priebojník
dvęrę - dvere
dỵľina - drevená podlaha v chlieve alebo maštali
dỵmňik - otvor v streche koliby, ktorým vychádza dym
dyňa - melón
dỵšeľ - oje
dzindzeľa - zeliny

ďah /ďach - miesto, smer
ďajstra - veno
ďaka - vôľa (jak ťi ďaka - ako myslíš, ako chceš),(dať z ďaka - dať z dobrej vôle, zadarmo)
ďęfka - dievka
ďęra - diera
ďiťe – dieťa
ďufa – zápalky
ďugọf – zátka
dzvọňar - zvonár
dzỵngať - zvoniť
džľọb / džľọp - žľab
džľọpčək - žliebok

eďforma, eťforma – jednaký, rovnaký
egzekucỵja – exekúcia
ekces – poľný, lesný priestupok
eržəť - erdžať
əščə - ešte

fajfa – cievka
fajta – rasa, druh
fajtovať – zápasiť
falatək – kúsok
falda – záhyb, ohyb
fameľija – rodina
feľešỵga – 1. vyrastené dievča, ktoré ešte nie je dievkou, 2. samopašnica
faršľus – záver pušky
faska – súdoček
fčəra – včera
fercovať – stehovať
fektovať -narábať, napr.so zbraňou
fijok – zásuvka
firhang - záclona
fizmọňija - fyziognómia, tvár
fľajster – náplasť
fľaki – držky
flobertka – malokalibrovka
fogaš – vešiak
fọnal – niť, priadza
forgọf (mať pod forgovęm)– mať pod čapicou
foršta – fošňa, hrubá doska
foršuš – závdavok
fraj – zálety, (choďiť po fraju – chodiť na zálety
francle – strapce, ozdoba
frỵštỵk - raňajky
fšə, furt – vždy
ftorək - utorok
furtať – ryť, rozrývať
futro – podšívka

gacoper – netopier
gaďak, gaďica, gaďaci - zlý muž, zlá žena, zlí ľudia
gagor - hrdlo
gamba - pera
ganiť – tupiť
gang – chodba okolo domu, terasa
gasiť – hasiť
gavəď / gavəť – háveď, banda, zoskupenie ľudí rôzneho veku a pohlavia
gažmęrka - vlnená šatka "kašmír"
gbəl – drevená nádoba
gigadzə - egreše
giňec - sud na kapustu
glogať – glgať
gľajz – koľaj, azyl pri hre
gľina - hlina, zemina
gnọj – hnoj
gňazdo – hniezdo
gňęf - hnev
gňęvať sə – hnevať sa
gňiť - hniť
goľa – bocian
goloruč – s holými rukami, nič neprinášajúc
goľęr – golier
golỵ – holý, ale aj góly (šport.)
gorỵč – horkosť
grampač - čakan
grapľa – šiška, pampúšik (jedlo)
gratỵ – haraburdy
grb - telesný hrb
grejda - krieda
grōcka – priehrada
grogľik – golierik
grochmaľ – škrob
grompoš – haluznatý klát
gruchnọť – zvaliť sa, spadnuť
grunt – pozemok
grunbuch, gruntbuch – pozemková kniha
grỵzivəška – lakomec, ktorý nedopraje ani sebe ("aj vši by jedol")
gundža – hrča
gvalt – násilenstvo
gvareť – hovotiť
gvint – závit
gvizdať – hvízdať, pískať

habora – vojna
hačə – žriebä
hadnaď – šarža, poručík, rozkaziteľ
hajnə – hájené, zahájené miesto; miesto, kde sa nesmie pásť dobytok
hajtovať – hnať, viesť
halgato – pieseň na počúvanie
haľbija – válov, kŕmidlo pre svine
harskotiť – štekliť
harvan – havran
ham, hamovať – brzda, brzdiť
hamęrňik – obyvateľ osád niekdajších Pohoreľkých želieziarni (Poh.Maša, Zlatno, Švábolka, Vaľkovňa, Nová Maša, Č.Skala)
hamišovať – žmurkať, pretvárať sa
hampuľa – kotrba, hlúpa hlava
hancugľe – opraty, liace
hantuch – uterák
harapaš – sústo, záhryzok
harəšt – väzenie
harura – zemiaková placka
haspra – petlica
hatyžak – ruksak
hazik – domček
həf - sem, tu
həftỵn - tento
hən - tam
hənok - hentam
həntỵn - tamten
hēt - preč
həvok - tu, aha, ľaľa
hej - áno
hejas – ostrovid
hercek – knieža, princ
hibki – pružný
hlupka – hĺbka
Hó! Hóha! - Postoj! Neutekaj!
hojštuch –šálka na krk čierna
holdọmaš – zapitie, napr. kúpy
hoľšmica – ušianka
honorijum - hodnosť
hospoda - gazdovstvo
hrad / hrat - ľadovec
hradzka – cesta z ubytého štrku a kamenia
hrďiť sə - tešiť sa, byť rád
hrdoščak - parádnik
hręch - 1. hriech, 2. zvada, bitka
hrįabľe - hrable
hrisko - ihrisko
hrňec - hrniec
hroznỵ – 1. hrozný, 2. veľmi veľky
hruďa - prsia
hruďanka - plachtica, v ktorej sa sciedza syr
hruza (ľudi), hufa - veľa (ľudí)
hudaňa - hranie, hudba
hupcỵ – hupkom
hurka - jaternica

chasęn – osoh, úžitok
chcəť sə – ľúbiť sa
chęmrįadnỵ - skúpy, neprajný
chlęf - chliev
chlop - 1. chlap, 2. manžel
chlopec - chlapec
chmacnọť - chmatnúť
chmara - oblak, mrak
chmariť sə - oblačiť sa
chmura - chmára, dáždivý oblak
chockedỵ - hocikedy, neraz
chočo - hocičo
chodzjak - všelijako, zle-nedobre
chodzjaki - hocaký
chodzkotər - hocktorý
chološňe - doma tkané mužské nohavice zo surovej ovčej vlny
chraniť - pochovávať
chrįapščəť - chrapčať
chrobačnỵ - červivý
chrōmeť - krívať
chtọž / chtọš - kto, ktože
chuchať – fúkať, dýchať (napr. do dlaní)
chvalnỵ - chválený, o ktorom hovoria chvály
chỵbaj / chỵba / hỵbaj / hỵba - iba, len
chỵška - domček
chỵtiť do pasof - chytiť sa za pasy
chỵtiť do ruki - chytiť, dolapiť
chỵtro - rýchlo
chỵža - izba

igla - ihla
igľica - ihlica
igra - hra

jablučňik - kmuškát štítovitolistý
jafərỵ - čučoriedky
jagžə! - akože! (Jakžə bỵz go neznal! - Ako by si ho nepoznal!)
jahňička - malá ovečka
jagoda - jahoda
jaksik - azda, vari, hádam, podistým
jarec - jačmeň
jarək – potôčik
jarmočan - jarmočník
jatka - mäsiarstvo, predajňa mäsa
jazęr – tisíc (napr. šindľov)
jego - jeho
jedzỵňa - jedlo, strava
jęnkať – koktať (zajęnkovať sə - koktať, zakoktávať sa)
jesľi – ak, keď
jəndzor – zlostník
juhas – valach

kaďeš – kadiaľ, kadeže
kaďiť – dymiť
kajmeľ – nosič vody, posluha
kakatka – dedinské väzenie
kalanica - polovica zadku
kaločne - gumenné návleky na obuv
kalupovať - bežať, utekať
kančōf - väčší hrnček
kant – hrana
kapka - ženský čepiec
kapať - hynúť, trápiť sa
Kapali mỵ do večəra o ničỵm. - Trápili sme sa do večera o hlade.
kaplička - kaplnka
kasňa - skriňa
katovať – mučiť, trýzniť
kaverovať – ručiť
kelbasa – klobása
koľano - koleno
korbička - sánky
keľčỵg / keľčỵk - výdavok (platba za niečo)
keľzať sə – kĺzať sa
kešęnka – vrecko
kiflik – rožok
kiška - cmar
kivnọť - pohnúť, ale aj mávnuť
klotka – visiaca zámka
klub - kĺb
klupko - klbko
kľajbas - stolárska ceruzka
kľavica - ľavá ruka
kľoc – klát, klada
kogaš – vešiak
kohutik - kuriatko (hríb)
koch - komín
kolba – pažba
kohuťik - kuriatko (hríb)
kolỵmaz / kolỵmas - vazelína
koma - kmotor
kọmprt / komprd - dubák, hríb
kọnať - zomierať
kọnča (zęmi) - na konci, na okraji pozemku
kopak - nízky lúčny smrek so širokou korunou
kopanec - kopaný chodník
koprỵcka - kotrmelec
kopỵľ - nemanželské dieťa
korbička - sánky
kosačka - kosodrevina
kọska – kosák
kọstka - členok
košarina - mládza, otava
kaška - prvosienka
koštęk - kapucňa na pelerínu
koštovať - stáť (cena: keľoš to koštuje? - koľko to stojí?), ale aj chutnať
kotər - ktorý
kovęň - kanva
kovertka – obálka
kręzvỵ - triezvy
krištir - klystír
krọfka - kravička
krọmpeľ - zemiak
krosna - tkáčsky stav
krosta - chrasta
krọtki - krátky
krova - krava
krsa - strieška na klobúku
krušỵť – drobiť, mrviť
krvačnỵ - krvopotný
kuľastra - prvé mlieko napr. po otelení kravy
kupľa – kúpa
kurbľa – kľuka
kuriť - 1. fajčič, 2. kúriť
kurňava - metelica, fujavica
kuščỵg žỵvỵ - naľakaný, prestrašený
kvasna – 1. kyslá voda, minerálka 2. kyslá žinčica
kvęťa – kvety
kydľa – suknica

lada – truhlica
ladovať – nakladať, nabíjať
lakota - sladkosť
lakva - lalok
lať - preklínať
letiť - prihrievať
lokeť – lakeť
lọnski - minuloročný
loptoš - lapaj, nezbedník
lỵkať – prehĺtať
lỵžka – lyžica
ľacə - opraty
ľajdak - starý hríb
ľať - liať
ľaťežə! - hľaďte! ľaľa!
ľaťinovỵ - liatinový
ľedvo / ľedvoc / ľedvic - ledva
ľęnča - šošovica
ľisťa - lístie
ľọd / ľọt - ľad
ľọdovica - poľadovica
ľōn - výplata, dôchodok
ľuľak – blen, ľuľok

macať - hmatať
mačamadra - mäta pieporná
mačỵ - mačací
mačỵ blỵsk - sľuda, "mačacie striebro"
Majk - Matej
majňa – baňa
majňər - baník
majzlik – dláto
maľar – maliar
mamka – stará mama
mašňa – stuha, kravata
mašỵna - vlak
mať vjačə slovo, jak - mať prvenstvo v rozhodovaní
meclik – sekáč
məch -- mach
merkovať - striehnuť, dávať pozor
męrľaki - ovce
męrtuch - miera, nádoba všeobecne
marỵdzať - prežúvať
mesto - miesto
męšanə - pohostenie ovčiarov pri miešaní oviec (keď idú prvý raz na pašu)
metrovina - drevo poukladané do priestorových metrov
mila - míľa, starodávna pec na pálenie dreveného uhlia
mincer - druh váhy
minọť - minúta
mizęrka - ulička, úzky prechod medzi domami
mizerỵja – núdza, bieda
mjad - med
mjadọfka - medovica, nápoj z medu
mjadovník - medovník
mjaki - mäkký
mjakutki - mäkkučký
mjaso - mäso
mlodỵ zať - mladý zať, ženích
mlotək - kladivo
mlọťęňa - mlatba, mlátenie
mlỵnček - prístroja na mletie, ale aj motýľ
mordovať – trápiť
mrdať – vrtieť (zadkom, chvostom)
mreť - 1. byť ťažko chorý, 2. zomierať
mrovec – mravec
mrọz / mrọs - mráz
muňdęr - oblek, aj uniforma
muštrovať – cvičiť
mutvica – dbanka na mútenie masla, maselnica
mutvička – habarka
mỵnťəľica - montolica

na horuco – napochytre
na pešo - peši
na švajno – na rýchlo, neporiadne
naborgovať - nabrať v obchode na úver
nacỵsto - celkom, načisto
načọť - načať
nadobutki - nadobudnuté veci
nadỵ dňęm - nadránom, pred svitaním
nagnọť – nahnúť
nagvarįať - nahovárať
nach - nech
naisťe - naozaj, iste
najedno - zrazu
najgoršỵ - najhorší
naprỵf, najsamprỵf – najprv
nakapať sə - natrápiť sa (v ťažkej robote)
nakazať - prikázať
nakoprỵcki - kotúľajúc sa
napretku - vpredu
naraďiť sə - poradiť sa
naradovanỵ - naradostený
naranč – pomaranč
naras / naraz – ihneď
narod / narot – ľudia
narokęm – nárokom, úmyselne
natəštỵmu - očistom, naokom
naťahnọť - natiahnúť
naťi! - na!
natkọnča - okrajová čiastka pozemku, role
natščỵviť / načťiviť - navštíviť
natščỵva - návšteva
navloki – remence, ktorými boli pripevňované krpce na lýtkach
nazatku - vzadu
nazgaňať - naznášať, postupne zadovážiť, nazvláčať
noba - kdeže
nosiť klobug na (kohosig) hlave - rozkazovať dakomu
novalija – novinka

ňaňo - otec
ňanko - starý otec
ňecỵsňik - diabol
ňecỵta - necitlivý človek (s "tvrdým" srdcom)
ňęd vỵvodu - niet riešenie, niet konca-kraja
ňeďeľovať - pásť statok cez nedeľu
ňeska - dnes
ňevỵhovať - nevyhovovať
ňezľudňik - samotár, nespoločenský človek, odľud
ňežỵt - nádcha
ňigdaj - nikdy
ňižnỵ / ňižnỵj - dolný

obalčək - vyšívaná manžeta na oplecku
obces – opätok
obdəlnňik - obdĺžnik
obramka - obruba, lem (napr. záclon, tkanín), bordúra, okrajová stuha
obrazik – obrázok
obraziť – uraziť
obrįatki – všeobecné pomenovanie pre rodinné príležitosti (krstenie, svadba ..)
obrįaďiť sə – upraviť sa, dať sa do poriadku
obrọtiť – obrátiť
obrvja – obrvy, obočie
obỵjsť - obísť
očỵm - otčim
odbačỵť - odpustiť prepáčiť
odbęrka – žena, ktorá odoberá za koscom obilie
odbrechnọť - odvrknúť
odępchnọť – odsotiť
odgaňať – odháňať
odjọť – odňať, vziať
odrutiť sə – osamostatniť sa, oddeliť sa, odčleniť sa
odznaki – znamenia (označenia) dobytka
ofčaręň – ovčiareň
okoštovať - ochutnať, okúsiť
okrajisko – miesto na okraji niečoho
okruhľačək – okrúhly kameň (zemiak, chlapec ...)
olbrim – obor
oľcha – jelša
ọnačỵť - ondieť
opačỵť - 1. pozrieť, navštíviť, 2. ohmatať
orsak – doprovod
oslebodiť - oslobodiť
ostrįobanỵ – otrhaný
ošarpanec – trhan
oškuliť – poškriabať
otľa - odtiaľ, odtiaľto
otpuščỵňa – odpustenie
otpraviť - vybaviť, skončiť
otruť – otráviť
ozdaj – hádam, azda, vari,

pacər – chrbtica, chrbtová kosť
packi - kamene, na ktorých stojí drevenica
packovə - pohostenie tesárov po založení základného "venca" pri stavaní drevenice
pachota - vôňa
pajtaš - chlapec, šarvanec
pajtašỵsko - chlapčisko
pamjať - pamäť
panovať, pasovať - dobre slúžiť, vyhovovať
paradoščak - parádnik
paradoška - parádnica
parfin - voňavka
parobək - mládenec
parỵja - "blatisko"
pazdurək – pazúr
paznochtę – nechty (pejor.)
pčəla – včela
pekarik – vrchnáčik (napr. uzáver na fľaši piva)
pəlnỵ – plný
peľstra – podklad pod dlážku
pęndľik - ženská košeľa
pęntro - poval nad humnom
pęrįa – perie
pęrko - pierko, pero (z vtáka), ale aj kvet
pęrkovə - pohostenie tesárov po založení prvej krokle pri stavaní drevenice
pęrsįa – prsia
pęsť – piecť
pęvňica – pivnica
pchọť – strčiť, sotiť
pigľajz – žehlička
pigľovať - žehliť
pipa, pipka - fajka, fajočka
piščəť - pišťať
pjasək - piesok
pjasť - päsť
pľasnọť – dať facku na líce
plano - zle
plastovec - veľké chuchmáče snehu
pleť – plieť
plọkať – plákať
plọtno – plátno
pľęco - plece
pľekať - pridájať
pľekať si ruky - nič nerobiť, mať založené ruky
pľętki - 1. vrkoče, 2. klebety
pľọntať sə – motať sa
pľuhavec, briďak – had
pľundre – letné nohavice z plátna
pňak – peň
pobrať sə dovedna – vziať sa, zosobášiť sa
poďeť – podieť
podnuknọť – ponúknuť
podręžňať sə – posmievať sa
pogaňať – poháňať
pohotove – právetak, tak isto
pohubiť sľub /sľup – nedodržať slovo
pochraňiť – pochovať
pojesť – zajesť si
pokrovec – tkaná prikrývka na dlážku
pokrutka - ľadvina
pokušỵňa – pokušenie
polazňička - vianočný stromček
poludňa - poludnie
poľakať sə tỵmu – naľakať sa toho
pọľidar - peňaženka
na poľu - vonku
pomalutku - pomaličky
pomọsť - pomôcť
pọnaviať – obnovovať
popchnọť - poduriť, popohnať
popəl - popol
poprafka – vylepšenie
poprskaňec - pehavec, peháň
do porįadku - poriadne
porisko - násada
porobęnisko - začarované, zakliate miesto
portviš - metla
poručỵnstvo - testament
poskubať sə - pošklbať sa a niekym(žartom pri zaliečaní)
posrędək - prostriedok
postaf / postav - domáce súkno
posťeľkiňa - žena po pôrode
povoľkovať - oddychovať
pozabęrať - pobrať
pozgaňaňec - "skade ruka - skade noha", bezdomovec
poznachadzať - ponachádzať
poznakladať – naložiť, povykladať (na voz)
poznapijať sə – ponapíjať sa
pozuťęrať - poutierať
pozvỵbęrať –povyberať
prasnọť - prasknúť, prasnúť, prudko udrieť
prebačỵť – odpustiť
predňa - predná izba
prehrəšỵť sə proťi - prehrešiť sa proti dakomu
prelknọť - prežrieť, prehltnúť
preprašať – hrešiť, kliať, vadiť
prespanka – slobodná matka (hanlivo)
prešmak - zájedka, niečo na zahryznutie
pretrimovať sə - prebývať, zdržiavať sa na určitom mieste
prezle – strúhanka
prezmęr - príliš, priveľa
prfšə - prv, skôr
prfšỵ - prvý
pričňa – ležadlo
prichọd – príjem, prírastok
prijọť – prijať
proch - prach
prose - prasa
prostak – neokrôchanec, hlupák
prosto - rovno, jednoducho
prọzľina – dutina
przọnỵ - prázdny
psįọm będọm - horko-ťažko, s veľkým úsilím
ptačək - vtáčik
pucak – vojenský sluha
punča – boxerský úder päsťou
pusťiť sə po zbojňickim šľaku – začať zbojníčiť, stať sa zbojníkom
putňa - drevené vedro
puzički / puzalki - bahniatka
pỵňďalək – pondelok
pỵskovať – papuľovať, odvrávať

radosňik – 1. krstenie, 2. koláč, ktorý sa jedáva pri krstení
rachovať – počítať
rajšpľa – rašpľa
rajbať – šúchať dlážku, ale aj strúhať (napr. zemiaky)
rajštudňa – miestnosť s vodným kolesom
rajtop - hlinený hrniec, mliečnik
rajzovať – chodiť, túlať sa
rapšic – pytliak
raz ňę – nie (zdôraznený zápor)
revanč - oplátka, vrátenie
ręz - piliny
rįaf – obruč kolesa
rįafnọť – udrieť
rįantka – handrička
rigeľ – závora
ringa – boxer na ruku, zbraň
ringišpir – kolotoč
rįaďiť – upratovať
rįafnọť – udrieť
rįanda – handra
riska - rezeň
riskaša - varená ryža
rodľa – korbička, sánky
rohovə - odmena, ktorú vyplácal kupec deťom predávateľa statku, že statok dobre opatrovali
rokiťa - rakytie
rosęfka - plachtica, v ktorej má rozsievač zrno
rosnọť – rásť
roskoš – rozkoš, samopaš
rọzga – palica, prút
rzmľavždžỵť – rozmliaždiť
rozpasanỵ - bujný
rozpanošęnỵ - bezuzdny
rọzga – palica, prút
rọždža - raždie
rožỵň - ražeň
rubzak – batoh, ruksak
runovať – kráčať, putovať
rura – hlaveň
Rusadľa – Turica
ruťiť – hodiť
rỵbina - väzba dreva na spôsob rybieho chvosta
rỵdzọň - ryšavec, ryšiak
rỵhotať sə - smiať sa, chichotať sa, rehotať sa
rỵchtovať sə - chystať sa
rỵngva - odkvapová rúra

s kretesỵm – bezo zvyšku
sędanka - vozík bez koliesok, v ktorom sedávali malé deti
sęrcə - srdce
sęrsan - náradie
schľapkať - natárať
sikafka - striekačka
sikęra - sekera
sila (dačęgo) – veľa, mnoho
sihľačək - mladý ihličnatý stromček
skaľa - kamenie
skiba – brázda
skľep – obchod
skľepňik – obchodník
skọnať – zomrieť
skọrjaňik – ženský remenný kožuch
skọrka – kôrka
skrišỵňa – vzkriesenie
sľeboda – sloboda
slodiť – sladiť
slodỵčka – maškrta
slọnko – slnko
slọma – slama
slọmjanỵ – slamený
sluchač – posed (poľovníka)
sluchať – počúvať
slup – stĺp
smačnỵ - chutný
smerďuch - smraďoch
smetanka - smotana
smetňík - smeták
smeťa - smeti
smjadnỵ - smädný
smjalỵ - smelý
smrọd / smrọt - smrad
smuďiť - smädiť
sňọť - sňať, dať dolu, zvesiť
spaňa – spanie
spauziť - rýchlo zjesť, zhltať
spodỵčỵnska - spodné haluzi na smreku
sprisįahať sə - prísahou si navzájom niečo sľubiť
spropadňik - diabol
sreda - streda
srpik - kosák
srsťak - bradáč
staďe - odtiaľto, stadiaľto
stamtaďe - odtiaľ
stavjať - stavať
stridžỵna - jedlo alebo odmena, ktorú dostanú ovčiari pri strihaní oviec
strimovať - zdržiavať
strįọmbak - trhan
strįọmbavỵ - otrhaný
strįọmboš - otrhanec, šklban
strmọfčak - prchký človek
strọžľak - slamenný matrac (vrece naplnené slamou)
stružlinỵ - hobliny
stukať - stenať
stupjak - veľký hlinený hrniec s dvoma uchami
sťana - stena
sťeblo - trochu
sťebəlko - máličko
surďik - slepý oblôčik (výklenok) v stene kováčskeho komína
švabľik - zápalka
svaľba - svadba
svaľbovňik - svadobní hosť
svetovỵ - svetský
Svjatki - Vianoce
svojina - rodina, (spoločnosť "svojich")

šafeľ – kaďa
šaleť - šialiť, divieť, ale aj klamať (nožə me nešaľ - aleže ma neklam)
šaľbik - drevená lopatka na krájanie
ščapkať - vycápať
ščav / ščaf - šťavík
ščęľinki - triesočky
ščəsťa - šťastie
ščəť - plocha, na ktorej stojí míľa
ščuť – štvať, dráždiť
ščỵpak - drúk (kôl kužeľovito prikresaný) na pridvihovanie klátov
ščỵpiť - štepiť
ščỵt – štít
šəpulka - šípka (plod rastliny)
šęrpəň – hrniec
šišak - prilba (vojenská)
škapuľar - amulet, prívesok na krku
šklo - sklo
škľanỵ - sklenený
škoľarka - školáčka, žiačka
škorce - druh jedla
škorupina - škrupina
škrobať - škrabať, ale aj liezť (škrobať sə na strom - liezť na strom)
škurlaťik - vemienko (ovčie)
šľak – stopa, ale aj porážka (mozgová)
šľog / šľok - rúbaň, miesto, kde sa stínajú stromy
škamľať – skučať, fňukať
šľampa – ľajdavá (lenivá) žena
šľamovať - čistiť črevá pri zabíjačke
šľọsar – zámočník
šmak – chuť
šmaridlo – smola na dratvu
šmata – handra
šmeľčovať – taviť
šmigar - bič, ktorý plietli mládenci od Lucie do Vianoc
šmignọť - šľahnúť
šnicľa – rezeň
šnuptichľa – vreckovka
šnurik – stužtička
šodrọnka – lanovka
šoldra – šunka
špacęr – prechádzka
špacỵrovať - prechádzať sa
španovať – napínať
špartať – špárat, šťuchať
šnicľa – rezeň
šporhət – sporák
špọrkasa - 1. banka, 2. pôžička
štanga – oceľový sochor
štajplodňa - strešný podhľad (štamplodna)
stisk – nával, tlačenica
štomp – vyšší peň
štrang / štrank - hrubý povraz
štreka - železničná trať
štritkára - električka
štrọf – pokuta, trest
štvrta častka – štvrtina
šťaf - rastlina
štỵchať – pichať
šufľa – lopata
šuch – stará dĺžková miera (12 cólov)
šurajtať – vliecť drevá po snehu za sáňami
šurc – zástera
šurcik – úzka zástera obšitá čipkami a ozdobená pozlátkami
šustər – obuvník
švajt! – švác!
švajstnọť – šľahnúť
šušỵ – topánky
svidrik, sveder - vrták
šycht – pažba
šỵkovať – odvádzať, viesť v doprovode (zväčša násilne)
šỵba – sklenená výplň okna
šỵna – koľajnica

tafľa – stôl
tajch – rybník, hať
taksovať, tarsať – miešať karty
talọf – trup
tamok – tam
tani – lacný
tọnšỵ - lacnejší
tỵn spozapot slonka - diabol
tľapať - tárať dve-na tri
tragar – hrada
trapęňa – trápenie
treslo – časť ohrady okolo košiara
trimať - držať
trįaska – trieska
troškə – trochu
trus – pštrosie pierko za klobúk
trỵňa – tŕnie
tu – sem
tuhi - mocný, silný
tukšỵ – tuhšie, silnejšie, väčšmi
tuotaďe – odtiaľto
tutəjšỵ – tunajší
tutən – tento
tvrỵdzỵna – tvrdá ťažko obrábateľná zem
tỵn, təgo – ten
tỵžňọfka – zásoba jedla na týždeň

ťalo – telo
ťasto – cesto
ťejťeš - sypaná cesta, "hradská"
ťeľička – teliatko (žen.pohlavia)
ťeľọntko – teliatko
ťetka - teta, pani (oslovenie)
ťetkoš - ujo, pán (oslovenie)
ťęsť - tiecť
ťichutki - tichučký
ťišęť - čušať
ťišəť - tíšiť
ťupỵ – tupý

učỵna – ujčina, teta
uhľa – uhlie
uchodiť sə – uchádzať sa
ukradomky – ukradomky, tajne, nepozorovane
umelec - umelé (chemické) hnojivo
umorỵzgať sə – zafúľať sa
umsknọť – ufujazdiť, ujsť preč
uprovaďiť – vyprevadiť
uš pokọj - už je po tom, už sa to pominulo
uťęknoť - ujsť, utiecť
utrimovať - pridŕžať, zachytávať
utỵkať sə – utiekať sa (k dakomu)
uvijať sə – ponáhľať sa
uznať – poznať, vidieť

vajco – vajce
vargi – líca
varta – stráž
vašplaf – modridlo na bielizeň
– vo
vəlna – vlna
vəmjačko – vemienko, malé vemeno
verabožə – na môj veru, na môj dušu
vəsť sə – dariť sa
Vijo! - Poď! Hybaj!
viklať – zamotávať, motať
Viľija - Štedrý deň
viľk – vlk
vindižgric – beťár, viťúz
vintrich – pakľúč
vižgalovať – kutať, prezerať
vjacəj – okrem, ešte
vjazba – väzba
vlęsť - zeliny, byliny
vlọni – vlani
vlọsįa – vlasy
vreco - vrece
vriňa / vriňe - kusy zeme s trávou
vrọťiť sə – vrátiť sa
vỵgvizdať – vypískať
vỵchľip – výpežok
vỵchỵťiť – vytrhnúť (si)
vỵkladať - hlasno nariekať nad mŕtvym
vỵpachať – vyňuchať, vysnoriť
vỵpasať – vyobšívať, vymlátiť
vỵpchnọť – vystrčiť, vysotiť
vỵprostiť – narovnať
vỵrįadovať – 1.vyúčtovať, finančne uzavrieť, 2. získať, výjsť finančne pri niečom
vỵrosnọť – vyrásť, narásť
vỵrubanỵ – unavený od rúbania
vỵstrugať – vystrúhať
vỵťahanỵ – uťahaný, vysilený od ťažkej roboty
vỵťọť – 1. vyťať, 2. zbiť
vỵvrat – vyvrátený strom
vỵvraťisko – plocha v lese, pokrytá vyvrátenými stromami
vỵvrọťiť – 1. vyvrátiť, 2. vyvrhnúť
vỵzreť – zazrieť, spozorovať
vzįọť – vziať

z drahej dušỵ - vďačne
za cəstom - po ceste
za chodňikem – po chodníku
za totỵm – potom
zabačỵť – zabudnúť
zabistatovať – zaručiť niečo
zabiť - udrieť, raniť
zabiť na smrť - smrteľne poraniť
zabiť do smrťi - zabiť
zabrať - pobrať, vziať
zabỵdnọť – zabudnúť
začľap – rana, ktorú si statok urobí na nohe druhou nohou
začọť – začať
zaduchnọť - zahasiť
zachỵťiť sə – zabrať sa, schytiť sa (preč)
zaje sə mi - zíva sa mi
zakľa – zatiaľ
zalať - prekliať
zamgľęvať – zamdlievať
zamgľatỵ – zamdletý
zamordovanỵ – vysilený (v ťažkej robote)
zapjastka – zápästka
zapola – skala, balvan
zapoľina – skaliská
zapraviť ťasto - zamiešať cesto
zarabjať – zarábať
zarabjať na fšỵvavə masť – nezarobiť ani na stravu, veľmi málo zarábať
zaręndęľovať – zariadiť
zaruťiť – zahodiť
zavaľisko – veľké blato, bahno (do ktorého sa "zavalia" aj kolesá voza)
zavijanka - obrad čepčenia mladuchy
zatmilo jọ v hore – zotmelo sa, keď bola ešte v hore
zaťichnọť – 1. zatíchnuť, 2. prestať (dážď, vietor, vrava, ...)
zaťọť - zaťať
zavrọťiť – zavrátiť
zavoz – strmá cesta zarezaná do svahu
zazrak – 1. zázrak, 2. nadávka
zazrivỵ – lakomý, nenásytný
zbožə - obilie
zbrỵzgnọť sə – skysnúť (mlieko)
z/ s / zə - asi (bỵlo zə dve hoďinỵ - boli asi 2 hodiny)
zəgnọť - zohnúť
zęľa - zeliny, byliny
zeľezo - železo
zęrknọť - nazrieť, šibnúť okom, kuknúť
zərvať - strhnúť, schytiť
zəžreť - zožrať
zęvať / zať - zívať (zęva/zaje sə mi - zíva sa mi)
zgaga – záha
zgaňať - hľadať, zadovažovať
zgrebe - pazderie
zhľiznọť sə - skĺznuť sa, pošmyknúť sa
zhubiť sə - pošmyknúť sa
zįať - zať
zicherka - zapínací špendlík
zlə - zlé, zlo
zlọmať – 1. zlámať, 2. zlámať si
zlotỵ – zlatý
zľahnọť – porodiť
zmęrnə - pijatika pri zmierovaní hnevníkov
zmurčəť - zamrmlať
znať – vedieť
zobrezovať - poobrezávať
zọmęk – hrad (najmä muránsky)
zopťinať - poobtínať
zọs – omáčka
zotvarįať - pootvárať
zras / zraz – zráz, strmý svah
zrnko (hrachu) - veľmi málo, trochu (hrachu)
zunovanỵ – unavený, ustatý
zuzik – žalúdok
zvijať sə / uvijať sə - ponáhľať sa, chytro robiť, usilovať sa
zvỵšỵť (z dačəgo) – zarobiť (na voľačom)
žabę očko – nezábudka
žadlo - žihadlo
žarovec - suchý klát
žəch - som
žəbỵ - aby, žeby
žolť – žlč
žọmp – miesto pod kaskádou potoka
žọť – žať
žrať sə - zožierať sa, sústavne sa vadiť, neznášať sa
žraťa - potrava pre dobytok
žurvaľec - zurvalec
žvęr / žvęrina - zver, zverina
žỵňťica – žinčica
žỵto – žito
žỵvə sręblo – živé striebro
žỵvo – rezko, vrtko

ỵ! ỵ-ỵ-ỵ! - ľaľa, aha! aha-aha! (ukaz.)
ỵ tỵn - tento

Dátum vloženia: 20. 11. 2010 19:58
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2022 20:52
Autor: Ján Pompura

Obec

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:36
TÝŽDEŇ:337
CELKOM:822708

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
takmer jasno 27 °C 13 °C
streda 19. 6. oblačno 28/17 °C
štvrtok 20. 6. polojasno 27/17 °C
piatok 21. 6. polojasno 28/16 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:33

Slnko zapadá:20:48

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Štyri dni pred slnečným obratom a štyri dni po ňom predzvestujú panujúcu chvíľu až do Michala /29.9/.

Sviatok

Dnes je 18.6.2024

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Partneri