Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

Pohoreľsko - slovenský slovník

Pohoreľsko - slovenský slovník

-preklad pohoreľských slov a slovných spojení do slovenčiny:

Ešte stále dopĺňame preklady pohoreľských výrazov a slovných spojení, hlavne tých, ktoré sú odlišné od iných nárečí a dialektov.
Väčšina z nich sa v Pohorelej bežne používa dodnes, mnohé však (najmä v súvislosti so zánikom starých remesiel) z bežne hovorenej slovnej zásoby postupne zanikli.
Určite ešte nie sú tu všetky, preto budeme radi ak nás upozorníte na chýbajúce.

abzac – cieľnik pušky
alarm – poplach
almaš – jablčný koláč
ambril - dáždnik
ancuk – oblek, šaty
aperacỵja -operácia
asekuracyja – poistenie
atres – adresa
austrijak – rakúšan
aušus – brak

ba - áno
bačnosť– pozornosť
bačỵť - pamätať, cítiť, pozorovať
bachtar – hrobár, vartáš, strážnik
bachy – brucho
baganča – topánka
bagažỵja - batožina
bajuzỵ - fúzy
balta – sekera
balušỵť - budiť
banka – banka, ale aj dlžoba
banovať – ľutovať
bantovať – dotýkať sa niečoho
barca – poplatok majiteľovi pasienkov za spásanie trávy
bars – veľmi
barina - mláka
barlog – pelech
baršọn – zamat
barzjaki – hocijaký
będan - chudák, biedny človek
będiť - žiť v biede
betabeľa - platobný rozkaz
beťar – lapaj, huncút
bialỵ - biely
birtoky, parlagi – polia, majetok
Bisťu bohu! alebo Bisťu daďu! - Pravdaže! (potvrdenie výpovede, Naiste?! (prekvapenie), Nehovor! (začudovanie)
blatfus – plochá noha
blazỵn - blázon
blizňak – dvojča
bloto - blato
blud / blut - nepravdivé reči
bľadỵ - bledý
bľacha - plech, platňa
bọb – fazuľa (bab)
bobaľky - jedlo z cesta
bojs – chlapec
boket, bokeťik - kanva, kanvička
boks - krém na topánky
bombuľa - bobuľa
borer – vrták
borgovať – kupovať na dlh
borsuk - jazvec
boršọs – francovka, vinný lieh
borỵkať – prevracať
bọsť - bodať
brant – sneť, „žyve mjaso“
brazuľetňa - náramok
bręch - breh
bręmęno - batoh
bręmjačko - batôžček
bręžďi sę - svitá
brįoda - brad
brotvan – pekáč, panvica
brọniť - brániť, chrániť
brozda - brázda
brud – špina
brįuch - brucho
bud / but, budunək - dom, stavisko, budova
budar - suché WC
bugrejda – kytica
buksa – púzdro
bunt – otep, zväzok
burỵ – tmavošedý
butọr – nábytok
bỵzť - byť
bỵzť na jednỵm chľebe - žiť v spoločnej domácnosti
bỵzť na vỵvoze - furmaniť mimo chotára svojej obce

chmara - oblak, mrak
chỵtro - rýchlo, skoro

caľina - nevypasená, nedotknutá tráva
calkim - celkom
calutky - celučký
calỵ - celý
capin - drevený nástroj (pák) na konci okovaný používaný pri manipulácii s drevom
carach, carachi - zbytočné veci, harburdy
carašỵna - haraburdie, ale aj raždie
cįasto - cesto
ciberaj - zemiaky na kyslo
cəbuľa - cibuľa
cęrkulant - cirkulár
cəsnak - cesnak
cigaretľa - cigareta
cimęnt - cement
cirkeľ – kružidlo
cofkať - cúvať
cọmpeľ - cencúľ
cukər - cukor
cukrarňa – cukráreň
cvajnak – chytrák
cvargať - túlať
cvęrna – niť
cvičỵňa - cvičenie
cỵcať - cicať
cỵncərin (aj cỵmcərin) - cintorín
cỵt - cit

čapka – čiapka
čapkať – biť, udierať
čara - čiara, ale aj zámena (na čarỵ - zámena)
čarovať - vymieňať, zamieňať
čat – vlásenka, sponka do vlasov
čavargovať – potulovať sa
čejder – žrebec
čeľaď / čeľať - nádenníci
čəgo?! - čože?!
čəlo - čelo
čərňava - čierňava
čərvęnỵ - červený
čəťina - čečina
čiga – kladkostroj
činalovať – porábať, robiť
člọnək - člnok
čomọf – kopa
čobỵ – aby
Čōš? - Čo?, Prosím?
črįop – črep
čučurki – cícerkom
čudak – divný človek, podivín
čuchrať – strapatiť
čujnỵ – ostražitý
čukolada – čokoláda
čunt – kosť
čurkať – cvrkať
čỵrpak – črpák
čỵtaňa - čítanie

dadov - materská škôlka
dačỵ / dačỵj - nieči
dach - strecha
dajedỵn - dajeden
dakedỵ - niekedy
dakotər - niektorý
darab – kúsok, kus
darunək - dar
daščək - strieška
dať hlas - poslať správu
dať na fiškaľa - dať na súd
dať preboha - dať ako almužnu (zadarmo)
dať sə nadať - dať sa nahovoriť, naviesť
dęgviť - dusiť, rozpúčať niečo
dęľovať – dláždiť
deput - deputát
dəščaňica - debna z dosiek (truhla) na uskladnenie múky
disňa – sviňa
diškret – peňažná odmena
dlọto – dláto
dlọň - dlaň
dlubať – piplať sa
dolapiť - dochytiť
dolovať - prehrabávať sa v niečom, hľadať
dohan – tabak
dochtor – doktor
dometunək - dôvažok
dosľa - doteraz
dostacỵja - dostatok
dosvəčať - usvedčovať (dakoho)
dovec, dovica - vdovec, vdova
drabina - rebrík
drabinky - 1. rebríky, 2. druh trávy (nátržník husí)
dręľ - skôr, prv
dręľhoda - predtým, voľakedy dávno
drōťar - drotár
dručək - tenké drevo
drugi - iný, druhý
dudunčə - malé vajce mládky, z ktorého sa môže vyliahnúť "zmok"
duršľak – priebojník
dvęrę - dvere
dỵľina - drevená podlaha v chlieve alebo maštali
dỵmňik - otvor v streche koliby, ktorým vychádza dym
dyňa - melón
dỵšeľ - oje
dzindzeľa - zeliny

ďah /ďach - miesto, smer
ďajstra - veno
ďaka - vôľa (jak ťi ďaka - ako myslíš, ako chceš),(dať z ďaka - dať z dobrej vôle, zadarmo)
ďęfka - dievka
ďęra - diera
ďiťe – dieťa
ďufa – zápalky
ďugọf – zátka
dzvọňar - zvonár
dzỵngať - zvoniť
džľọb / džľọp - žľab
džľọpčək - žliebok

eďforma, eťforma – jednaký, rovnaký
egzekucỵja – exekúcia
ekces – poľný, lesný priestupok
eržəť - erdžať
əščə - ešte

fajfa – cievka
fajta – rasa, druh
fajtovať – zápasiť
falatək – kúsok
falda – záhyb, ohyb
fameľija – rodina
feľešỵga – 1. vyrastené dievča, ktoré ešte nie je dievkou, 2. samopašnica
faršľus – záver pušky
faska – súdoček
fčəra – včera
fercovať – stehovať
fektovať -narábať, napr.so zbraňou
fijok – zásuvka
firhang - záclona
fizmọňija - fyziognómia, tvár
fľajster – náplasť
fľaki – držky
flobertka – malokalibrovka
fogaš – vešiak
fọnal – niť, priadza
forgọf (mať pod forgovęm)– mať pod čapicou
foršta – fošňa, hrubá doska
foršuš – závdavok
fraj – zálety, (choďiť po fraju – chodiť na zálety
francle – strapce, ozdoba
frỵštỵk - raňajky
fšə, furt – vždy
ftorək - utorok
furtať – ryť, rozrývať
futro – podšívka

gacoper – netopier
gaďak, gaďica, gaďaci - zlý muž, zlá žena, zlí ľudia
gagor - hrdlo
gamba - pera
ganiť – tupiť
gang – chodba okolo domu, terasa
gasiť – hasiť
gavəď / gavəť – háveď, banda, zoskupenie ľudí rôzneho veku a pohlavia
gažmęrka - vlnená šatka "kašmír"
gbəl – drevená nádoba
gigadzə - egreše
giňec - sud na kapustu
glogať – glgať
gľajz – koľaj, azyl pri hre
gľina - hlina, zemina
gnọj – hnoj
gňazdo – hniezdo
gňęf - hnev
gňęvať sə – hnevať sa
gňiť - hniť
goľa – bocian
goloruč – s holými rukami, nič neprinášajúc
goľęr – golier
golỵ – holý, ale aj góly (šport.)
gorỵč – horkosť
grampač - čakan
grapľa – šiška, pampúšik (jedlo)
gratỵ – haraburdy
grb - telesný hrb
grejda - krieda
grōcka – priehrada
grogľik – golierik
grochmaľ – škrob
grompoš – haluznatý klát
gruchnọť – zvaliť sa, spadnuť
grunt – pozemok
grunbuch, gruntbuch – pozemková kniha
grỵzivəška – lakomec, ktorý nedopraje ani sebe ("aj vši by jedol")
gundža – hrča
gvalt – násilenstvo
gvareť – hovotiť
gvint – závit
gvizdať – hvízdať, pískať

habora – vojna
hačə – žriebä
hadnaď – šarža, poručík, rozkaziteľ
hajnə – hájené, zahájené miesto; miesto, kde sa nesmie pásť dobytok
hajtovať – hnať, viesť
halgato – pieseň na počúvanie
haľbija – válov, kŕmidlo pre svine
harskotiť – štekliť
harvan – havran
ham, hamovať – brzda, brzdiť
hamęrňik – obyvateľ osád niekdajších Pohoreľkých želieziarni (Poh.Maša, Zlatno, Švábolka, Vaľkovňa, Nová Maša, Č.Skala)
hamišovať – žmurkať, pretvárať sa
hampuľa – kotrba, hlúpa hlava
hancugľe – opraty, liace
hantuch – uterák
harapaš – sústo, záhryzok
harəšt – väzenie
harura – zemiaková placka
haspra – petlica
hatyžak – ruksak
hazik – domček
həf - sem, tu
həftỵn - tento
hən - tam
hənok - hentam
həntỵn - tamten
hēt - preč
həvok - tu, aha, ľaľa
hej - áno
hejas – ostrovid
hercek – knieža, princ
hibki – pružný
hlupka – hĺbka
Hó! Hóha! - Postoj! Neutekaj!
hojštuch –šálka na krk čierna
holdọmaš – zapitie, napr. kúpy
hoľšmica – ušianka
honorijum - hodnosť
hospoda - gazdovstvo
hrad / hrat - ľadovec
hradzka – cesta z ubytého štrku a kamenia
hrďiť sə - tešiť sa, byť rád
hrdoščak - parádnik
hręch - 1. hriech, 2. zvada, bitka
hrįabľe - hrable
hrisko - ihrisko
hrňec - hrniec
hroznỵ – 1. hrozný, 2. veľmi veľky
hruďa - prsia
hruďanka - plachtica, v ktorej sa sciedza syr
hruza (ľudi), hufa - veľa (ľudí)
hudaňa - hranie, hudba
hupcỵ – hupkom
hurka - jaternica

chasęn – osoh, úžitok
chcəť sə – ľúbiť sa
chęmrįadnỵ - skúpy, neprajný
chlęf - chliev
chlop - 1. chlap, 2. manžel
chlopec - chlapec
chmacnọť - chmatnúť
chmara - oblak, mrak
chmariť sə - oblačiť sa
chmura - chmára, dáždivý oblak
chockedỵ - hocikedy, neraz
chočo - hocičo
chodzjak - všelijako, zle-nedobre
chodzjaki - hocaký
chodzkotər - hocktorý
chološňe - doma tkané mužské nohavice zo surovej ovčej vlny
chraniť - pochovávať
chrįapščəť - chrapčať
chrobačnỵ - červivý
chrōmeť - krívať
chtọž / chtọš - kto, ktože
chuchať – fúkať, dýchať (napr. do dlaní)
chvalnỵ - chválený, o ktorom hovoria chvály
chỵbaj / chỵba / hỵbaj / hỵba - iba, len
chỵška - domček
chỵtiť do pasof - chytiť sa za pasy
chỵtiť do ruki - chytiť, dolapiť
chỵtro - rýchlo
chỵža - izba

igla - ihla
igľica - ihlica
igra - hra

jablučňik - kmuškát štítovitolistý
jafərỵ - čučoriedky
jagžə! - akože! (Jakžə bỵz go neznal! - Ako by si ho nepoznal!)
jahňička - malá ovečka
jagoda - jahoda
jaksik - azda, vari, hádam, podistým
jarec - jačmeň
jarək – potôčik
jarmočan - jarmočník
jatka - mäsiarstvo, predajňa mäsa
jazęr – tisíc (napr. šindľov)
jego - jeho
jedzỵňa - jedlo, strava
jęnkať – koktať (zajęnkovať sə - koktať, zakoktávať sa)
jesľi – ak, keď
jəndzor – zlostník
juhas – valach

kaďeš – kadiaľ, kadeže
kaďiť – dymiť
kajmeľ – nosič vody, posluha
kakatka – dedinské väzenie
kalanica - polovica zadku
kaločne - gumenné návleky na obuv
kalupovať - bežať, utekať
kančōf - väčší hrnček
kant – hrana
kapka - ženský čepiec
kapať - hynúť, trápiť sa
Kapali mỵ do večəra o ničỵm. - Trápili sme sa do večera o hlade.
kaplička - kaplnka
kasňa - skriňa
katovať – mučiť, trýzniť
kaverovať – ručiť
kelbasa – klobása
koľano - koleno
korbička - sánky
keľčỵg / keľčỵk - výdavok (platba za niečo)
keľzať sə – kĺzať sa
kešęnka – vrecko
kiflik – rožok
kiška - cmar
kivnọť - pohnúť, ale aj mávnuť
klotka – visiaca zámka
klub - kĺb
klupko - klbko
kľajbas - stolárska ceruzka
kľavica - ľavá ruka
kľoc – klát, klada
kogaš – vešiak
kohutik - kuriatko (hríb)
koch - komín
kolba – pažba
kohuťik - kuriatko (hríb)
kolỵmaz / kolỵmas - vazelína
koma - kmotor
kọmprt / komprd - dubák, hríb
kọnať - zomierať
kọnča (zęmi) - na konci, na okraji pozemku
kopak - nízky lúčny smrek so širokou korunou
kopanec - kopaný chodník
koprỵcka - kotrmelec
kopỵľ - nemanželské dieťa
korbička - sánky
kosačka - kosodrevina
kọska – kosák
kọstka - členok
košarina - mládza, otava
kaška - prvosienka
koštęk - kapucňa na pelerínu
koštovať - stáť (cena: keľoš to koštuje? - koľko to stojí?), ale aj chutnať
kotər - ktorý
kovęň - kanva
kovertka – obálka
kręzvỵ - triezvy
krištir - klystír
krọfka - kravička
krọmpeľ - zemiak
krosna - tkáčsky stav
krosta - chrasta
krọtki - krátky
krova - krava
krsa - strieška na klobúku
krušỵť – drobiť, mrviť
krvačnỵ - krvopotný
kuľastra - prvé mlieko napr. po otelení kravy
kupľa – kúpa
kurbľa – kľuka
kuriť - 1. fajčič, 2. kúriť
kurňava - metelica, fujavica
kuščỵg žỵvỵ - naľakaný, prestrašený
kvasna – 1. kyslá voda, minerálka 2. kyslá žinčica
kvęťa – kvety
kydľa – suknica

lada – truhlica
ladovať – nakladať, nabíjať
lakota - sladkosť
lakva - lalok
lať - preklínať
letiť - prihrievať
lokeť – lakeť
lọnski - minuloročný
loptoš - lapaj, nezbedník
lỵkať – prehĺtať
lỵžka – lyžica
ľacə - opraty
ľajdak - starý hríb
ľať - liať
ľaťežə! - hľaďte! ľaľa!
ľaťinovỵ - liatinový
ľedvo / ľedvoc / ľedvic - ledva
ľęnča - šošovica
ľisťa - lístie
ľọd / ľọt - ľad
ľọdovica - poľadovica
ľōn - výplata, dôchodok
ľuľak – blen, ľuľok

macať - hmatať
mačamadra - mäta pieporná
mačỵ - mačací
mačỵ blỵsk - sľuda, "mačacie striebro"
Majk - Matej
majňa – baňa
majňər - baník
majzlik – dláto
maľar – maliar
mamka – stará mama
mašňa – stuha, kravata
mašỵna - vlak
mať vjačə slovo, jak - mať prvenstvo v rozhodovaní
meclik – sekáč
məch -- mach
merkovať - striehnuť, dávať pozor
męrľaki - ovce
męrtuch - miera, nádoba všeobecne
marỵdzať - prežúvať
mesto - miesto
męšanə - pohostenie ovčiarov pri miešaní oviec (keď idú prvý raz na pašu)
metrovina - drevo poukladané do priestorových metrov
mila - míľa, starodávna pec na pálenie dreveného uhlia
mincer - druh váhy
minọť - minúta
mizęrka - ulička, úzky prechod medzi domami
mizerỵja – núdza, bieda
mjad - med
mjadọfka - medovica, nápoj z medu
mjadovník - medovník
mjaki - mäkký
mjakutki - mäkkučký
mjaso - mäso
mlodỵ zať - mladý zať, ženích
mlotək - kladivo
mlọťęňa - mlatba, mlátenie
mlỵnček - prístroja na mletie, ale aj motýľ
mordovať – trápiť
mrdať – vrtieť (zadkom, chvostom)
mreť - 1. byť ťažko chorý, 2. zomierať
mrovec – mravec
mrọz / mrọs - mráz
muňdęr - oblek, aj uniforma
muštrovať – cvičiť
mutvica – dbanka na mútenie masla, maselnica
mutvička – habarka
mỵnťəľica - montolica

na horuco – napochytre
na pešo - peši
na švajno – na rýchlo, neporiadne
naborgovať - nabrať v obchode na úver
nacỵsto - celkom, načisto
načọť - načať
nadobutki - nadobudnuté veci
nadỵ dňęm - nadránom, pred svitaním
nagnọť – nahnúť
nagvarįať - nahovárať
nach - nech
naisťe - naozaj, iste
najedno - zrazu
najgoršỵ - najhorší
naprỵf, najsamprỵf – najprv
nakapať sə - natrápiť sa (v ťažkej robote)
nakazať - prikázať
nakoprỵcki - kotúľajúc sa
napretku - vpredu
naraďiť sə - poradiť sa
naradovanỵ - naradostený
naranč – pomaranč
naras / naraz – ihneď
narod / narot – ľudia
narokęm – nárokom, úmyselne
natəštỵmu - očistom, naokom
naťahnọť - natiahnúť
naťi! - na!
natkọnča - okrajová čiastka pozemku, role
natščỵviť / načťiviť - navštíviť
natščỵva - návšteva
navloki – remence, ktorými boli pripevňované krpce na lýtkach
nazatku - vzadu
nazgaňať - naznášať, postupne zadovážiť, nazvláčať
noba - kdeže
nosiť klobug na (kohosig) hlave - rozkazovať dakomu
novalija – novinka

ňaňo - otec
ňanko - starý otec
ňecỵsňik - diabol
ňecỵta - necitlivý človek (s "tvrdým" srdcom)
ňęd vỵvodu - niet riešenie, niet konca-kraja
ňeďeľovať - pásť statok cez nedeľu
ňeska - dnes
ňevỵhovať - nevyhovovať
ňezľudňik - samotár, nespoločenský človek, odľud
ňežỵt - nádcha
ňigdaj - nikdy
ňižnỵ / ňižnỵj - dolný

obalčək - vyšívaná manžeta na oplecku
obces – opätok
obdəlnňik - obdĺžnik
obramka - obruba, lem (napr. záclon, tkanín), bordúra, okrajová stuha
obrazik – obrázok
obraziť – uraziť
obrįatki – všeobecné pomenovanie pre rodinné príležitosti (krstenie, svadba ..)
obrįaďiť sə – upraviť sa, dať sa do poriadku
obrọtiť – obrátiť
obrvja – obrvy, obočie
obỵjsť - obísť
očỵm - otčim
odbačỵť - odpustiť prepáčiť
odbęrka – žena, ktorá odoberá za koscom obilie
odbrechnọť - odvrknúť
odępchnọť – odsotiť
odgaňať – odháňať
odjọť – odňať, vziať
odrutiť sə – osamostatniť sa, oddeliť sa, odčleniť sa
odznaki – znamenia (označenia) dobytka
ofčaręň – ovčiareň
okoštovať - ochutnať, okúsiť
okrajisko – miesto na okraji niečoho
okruhľačək – okrúhly kameň (zemiak, chlapec ...)
olbrim – obor
oľcha – jelša
ọnačỵť - ondieť
opačỵť - 1. pozrieť, navštíviť, 2. ohmatať
orsak – doprovod
oslebodiť - oslobodiť
ostrįobanỵ – otrhaný
ošarpanec – trhan
oškuliť – poškriabať
otľa - odtiaľ, odtiaľto
otpuščỵňa – odpustenie
otpraviť - vybaviť, skončiť
otruť – otráviť
ozdaj – hádam, azda, vari,

pacər – chrbtica, chrbtová kosť
packi - kamene, na ktorých stojí drevenica
packovə - pohostenie tesárov po založení základného "venca" pri stavaní drevenice
pachota - vôňa
pajtaš - chlapec, šarvanec
pajtašỵsko - chlapčisko
pamjať - pamäť
panovať, pasovať - dobre slúžiť, vyhovovať
paradoščak - parádnik
paradoška - parádnica
parfin - voňavka
parobək - mládenec
parỵja - "blatisko"
pazdurək – pazúr
paznochtę – nechty (pejor.)
pčəla – včela
pekarik – vrchnáčik (napr. uzáver na fľaši piva)
pəlnỵ – plný
peľstra – podklad pod dlážku
pęndľik - ženská košeľa
pęntro - poval nad humnom
pęrįa – perie
pęrko - pierko, pero (z vtáka), ale aj kvet
pęrkovə - pohostenie tesárov po založení prvej krokle pri stavaní drevenice
pęrsįa – prsia
pęsť – piecť
pęvňica – pivnica
pchọť – strčiť, sotiť
pigľajz – žehlička
pigľovať - žehliť
pipa, pipka - fajka, fajočka
piščəť - pišťať
pjasək - piesok
pjasť - päsť
pľasnọť – dať facku na líce
plano - zle
plastovec - veľké chuchmáče snehu
pleť – plieť
plọkať – plákať
plọtno – plátno
pľęco - plece
pľekať - pridájať
pľekať si ruky - nič nerobiť, mať založené ruky
pľętki - 1. vrkoče, 2. klebety
pľọntať sə – motať sa
pľuhavec, briďak – had
pľundre – letné nohavice z plátna
pňak – peň
pobrať sə dovedna – vziať sa, zosobášiť sa
poďeť – podieť
podnuknọť – ponúknuť
podręžňať sə – posmievať sa
pogaňať – poháňať
pohotove – právetak, tak isto
pohubiť sľub /sľup – nedodržať slovo
pochraňiť – pochovať
pojesť – zajesť si
pokrovec – tkaná prikrývka na dlážku
pokrutka - ľadvina
pokušỵňa – pokušenie
polazňička - vianočný stromček
poludňa - poludnie
poľakať sə tỵmu – naľakať sa toho
pọľidar - peňaženka
na poľu - vonku
pomalutku - pomaličky
pomọsť - pomôcť
pọnaviať – obnovovať
popchnọť - poduriť, popohnať
popəl - popol
poprafka – vylepšenie
poprskaňec - pehavec, peháň
do porįadku - poriadne
porisko - násada
porobęnisko - začarované, zakliate miesto
portviš - metla
poručỵnstvo - testament
poskubať sə - pošklbať sa a niekym(žartom pri zaliečaní)
posrędək - prostriedok
postaf / postav - domáce súkno
posťeľkiňa - žena po pôrode
povoľkovať - oddychovať
pozabęrať - pobrať
pozgaňaňec - "skade ruka - skade noha", bezdomovec
poznachadzať - ponachádzať
poznakladať – naložiť, povykladať (na voz)
poznapijať sə – ponapíjať sa
pozuťęrať - poutierať
pozvỵbęrať –povyberať
prasnọť - prasknúť, prasnúť, prudko udrieť
prebačỵť – odpustiť
predňa - predná izba
prehrəšỵť sə proťi - prehrešiť sa proti dakomu
prelknọť - prežrieť, prehltnúť
preprašať – hrešiť, kliať, vadiť
prespanka – slobodná matka (hanlivo)
prešmak - zájedka, niečo na zahryznutie
pretrimovať sə - prebývať, zdržiavať sa na určitom mieste
prezle – strúhanka
prezmęr - príliš, priveľa
prfšə - prv, skôr
prfšỵ - prvý
pričňa – ležadlo
prichọd – príjem, prírastok
prijọť – prijať
proch - prach
prose - prasa
prostak – neokrôchanec, hlupák
prosto - rovno, jednoducho
prọzľina – dutina
przọnỵ - prázdny
psįọm będọm - horko-ťažko, s veľkým úsilím
ptačək - vtáčik
pucak – vojenský sluha
punča – boxerský úder päsťou
pusťiť sə po zbojňickim šľaku – začať zbojníčiť, stať sa zbojníkom
putňa - drevené vedro
puzički / puzalki - bahniatka
pỵňďalək – pondelok
pỵskovať – papuľovať, odvrávať

radosňik – 1. krstenie, 2. koláč, ktorý sa jedáva pri krstení
rachovať – počítať
rajšpľa – rašpľa
rajbať – šúchať dlážku, ale aj strúhať (napr. zemiaky)
rajštudňa – miestnosť s vodným kolesom
rajtop - hlinený hrniec, mliečnik
rajzovať – chodiť, túlať sa
rapšic – pytliak
raz ňę – nie (zdôraznený zápor)
revanč - oplátka, vrátenie
ręz - piliny
rįaf – obruč kolesa
rįafnọť – udrieť
rįantka – handrička
rigeľ – závora
ringa – boxer na ruku, zbraň
ringišpir – kolotoč
rįaďiť – upratovať
rįafnọť – udrieť
rįanda – handra
riska - rezeň
riskaša - varená ryža
rodľa – korbička, sánky
rohovə - odmena, ktorú vyplácal kupec deťom predávateľa statku, že statok dobre opatrovali
rokiťa - rakytie
rosęfka - plachtica, v ktorej má rozsievač zrno
rosnọť – rásť
roskoš – rozkoš, samopaš
rọzga – palica, prút
rzmľavždžỵť – rozmliaždiť
rozpasanỵ - bujný
rozpanošęnỵ - bezuzdny
rọzga – palica, prút
rọždža - raždie
rožỵň - ražeň
rubzak – batoh, ruksak
runovať – kráčať, putovať
rura – hlaveň
Rusadľa – Turica
ruťiť – hodiť
rỵbina - väzba dreva na spôsob rybieho chvosta
rỵdzọň - ryšavec, ryšiak
rỵhotať sə - smiať sa, chichotať sa, rehotať sa
rỵchtovať sə - chystať sa
rỵngva - odkvapová rúra

s kretesỵm – bezo zvyšku
sędanka - vozík bez koliesok, v ktorom sedávali malé deti
sęrcə - srdce
sęrsan - náradie
schľapkať - natárať
sikafka - striekačka
sikęra - sekera
sila (dačęgo) – veľa, mnoho
sihľačək - mladý ihličnatý stromček
skaľa - kamenie
skiba – brázda
skľep – obchod
skľepňik – obchodník
skọnať – zomrieť
skọrjaňik – ženský remenný kožuch
skọrka – kôrka
skrišỵňa – vzkriesenie
sľeboda – sloboda
slodiť – sladiť
slodỵčka – maškrta
slọnko – slnko
slọma – slama
slọmjanỵ – slamený
sluchač – posed (poľovníka)
sluchať – počúvať
slup – stĺp
smačnỵ - chutný
smerďuch - smraďoch
smetanka - smotana
smetňík - smeták
smeťa - smeti
smjadnỵ - smädný
smjalỵ - smelý
smrọd / smrọt - smrad
smuďiť - smädiť
sňọť - sňať, dať dolu, zvesiť
spaňa – spanie
spauziť - rýchlo zjesť, zhltať
spodỵčỵnska - spodné haluzi na smreku
sprisįahať sə - prísahou si navzájom niečo sľubiť
spropadňik - diabol
sreda - streda
srpik - kosák
srsťak - bradáč
staďe - odtiaľto, stadiaľto
stamtaďe - odtiaľ
stavjať - stavať
stridžỵna - jedlo alebo odmena, ktorú dostanú ovčiari pri strihaní oviec
strimovať - zdržiavať
strįọmbak - trhan
strįọmbavỵ - otrhaný
strįọmboš - otrhanec, šklban
strmọfčak - prchký človek
strọžľak - slamenný matrac (vrece naplnené slamou)
stružlinỵ - hobliny
stukať - stenať
stupjak - veľký hlinený hrniec s dvoma uchami
sťana - stena
sťeblo - trochu
sťebəlko - máličko
surďik - slepý oblôčik (výklenok) v stene kováčskeho komína
švabľik - zápalka
svaľba - svadba
svaľbovňik - svadobní hosť
svetovỵ - svetský
Svjatki - Vianoce
svojina - rodina, (spoločnosť "svojich")

šafeľ – kaďa
šaleť - šialiť, divieť, ale aj klamať (nožə me nešaľ - aleže ma neklam)
šaľbik - drevená lopatka na krájanie
ščapkať - vycápať
ščav / ščaf - šťavík
ščęľinki - triesočky
ščəsťa - šťastie
ščəť - plocha, na ktorej stojí míľa
ščuť – štvať, dráždiť
ščỵpak - drúk (kôl kužeľovito prikresaný) na pridvihovanie klátov
ščỵpiť - štepiť
ščỵt – štít
šəpulka - šípka (plod rastliny)
šęrpəň – hrniec
šišak - prilba (vojenská)
škapuľar - amulet, prívesok na krku
šklo - sklo
škľanỵ - sklenený
škoľarka - školáčka, žiačka
škorce - druh jedla
škorupina - škrupina
škrobať - škrabať, ale aj liezť (škrobať sə na strom - liezť na strom)
škurlaťik - vemienko (ovčie)
šľak – stopa, ale aj porážka (mozgová)
šľog / šľok - rúbaň, miesto, kde sa stínajú stromy
škamľať – skučať, fňukať
šľampa – ľajdavá (lenivá) žena
šľamovať - čistiť črevá pri zabíjačke
šľọsar – zámočník
šmak – chuť
šmaridlo – smola na dratvu
šmata – handra
šmeľčovať – taviť
šmigar - bič, ktorý plietli mládenci od Lucie do Vianoc
šmignọť - šľahnúť
šnicľa – rezeň
šnuptichľa – vreckovka
šnurik – stužtička
šodrọnka – lanovka
šoldra – šunka
špacęr – prechádzka
špacỵrovať - prechádzať sa
španovať – napínať
špartať – špárat, šťuchať
šnicľa – rezeň
šporhət – sporák
špọrkasa - 1. banka, 2. pôžička
štanga – oceľový sochor
štajplodňa - strešný podhľad (štamplodna)
stisk – nával, tlačenica
štomp – vyšší peň
štrang / štrank - hrubý povraz
štreka - železničná trať
štritkára - električka
štrọf – pokuta, trest
štvrta častka – štvrtina
šťaf - rastlina
štỵchať – pichať
šufľa – lopata
šuch – stará dĺžková miera (12 cólov)
šurajtať – vliecť drevá po snehu za sáňami
šurc – zástera
šurcik – úzka zástera obšitá čipkami a ozdobená pozlátkami
šustər – obuvník
švajt! – švác!
švajstnọť – šľahnúť
šušỵ – topánky
svidrik, sveder - vrták
šycht – pažba
šỵkovať – odvádzať, viesť v doprovode (zväčša násilne)
šỵba – sklenená výplň okna
šỵna – koľajnica

tafľa – stôl
tajch – rybník, hať
taksovať, tarsať – miešať karty
talọf – trup
tamok – tam
tani – lacný
tọnšỵ - lacnejší
tỵn spozapot slonka - diabol
tľapať - tárať dve-na tri
tragar – hrada
trapęňa – trápenie
treslo – časť ohrady okolo košiara
trimať - držať
trįaska – trieska
troškə – trochu
trus – pštrosie pierko za klobúk
trỵňa – tŕnie
tu – sem
tuhi - mocný, silný
tukšỵ – tuhšie, silnejšie, väčšmi
tuotaďe – odtiaľto
tutəjšỵ – tunajší
tutən – tento
tvrỵdzỵna – tvrdá ťažko obrábateľná zem
tỵn, təgo – ten
tỵžňọfka – zásoba jedla na týždeň

ťalo – telo
ťasto – cesto
ťejťeš - sypaná cesta, "hradská"
ťeľička – teliatko (žen.pohlavia)
ťeľọntko – teliatko
ťetka - teta, pani (oslovenie)
ťetkoš - ujo, pán (oslovenie)
ťęsť - tiecť
ťichutki - tichučký
ťišęť - čušať
ťišəť - tíšiť
ťupỵ – tupý

učỵna – ujčina, teta
uhľa – uhlie
uchodiť sə – uchádzať sa
ukradomky – ukradomky, tajne, nepozorovane
umelec - umelé (chemické) hnojivo
umorỵzgať sə – zafúľať sa
umsknọť – ufujazdiť, ujsť preč
uprovaďiť – vyprevadiť
uš pokọj - už je po tom, už sa to pominulo
uťęknoť - ujsť, utiecť
utrimovať - pridŕžať, zachytávať
utỵkať sə – utiekať sa (k dakomu)
uvijať sə – ponáhľať sa
uznať – poznať, vidieť

vajco – vajce
vargi – líca
varta – stráž
vašplaf – modridlo na bielizeň
– vo
vəlna – vlna
vəmjačko – vemienko, malé vemeno
verabožə – na môj veru, na môj dušu
vəsť sə – dariť sa
Vijo! - Poď! Hybaj!
viklať – zamotávať, motať
Viľija - Štedrý deň
viľk – vlk
vindižgric – beťár, viťúz
vintrich – pakľúč
vižgalovať – kutať, prezerať
vjacəj – okrem, ešte
vjazba – väzba
vlęsť - zeliny, byliny
vlọni – vlani
vlọsįa – vlasy
vreco - vrece
vriňa / vriňe - kusy zeme s trávou
vrọťiť sə – vrátiť sa
vỵgvizdať – vypískať
vỵchľip – výpežok
vỵchỵťiť – vytrhnúť (si)
vỵkladať - hlasno nariekať nad mŕtvym
vỵpachať – vyňuchať, vysnoriť
vỵpasať – vyobšívať, vymlátiť
vỵpchnọť – vystrčiť, vysotiť
vỵprostiť – narovnať
vỵrįadovať – 1.vyúčtovať, finančne uzavrieť, 2. získať, výjsť finančne pri niečom
vỵrosnọť – vyrásť, narásť
vỵrubanỵ – unavený od rúbania
vỵstrugať – vystrúhať
vỵťahanỵ – uťahaný, vysilený od ťažkej roboty
vỵťọť – 1. vyťať, 2. zbiť
vỵvrat – vyvrátený strom
vỵvraťisko – plocha v lese, pokrytá vyvrátenými stromami
vỵvrọťiť – 1. vyvrátiť, 2. vyvrhnúť
vỵzreť – zazrieť, spozorovať
vzįọť – vziať

z drahej dušỵ - vďačne
za cəstom - po ceste
za chodňikem – po chodníku
za totỵm – potom
zabačỵť – zabudnúť
zabistatovať – zaručiť niečo
zabiť - udrieť, raniť
zabiť na smrť - smrteľne poraniť
zabiť do smrťi - zabiť
zabrať - pobrať, vziať
zabỵdnọť – zabudnúť
začľap – rana, ktorú si statok urobí na nohe druhou nohou
začọť – začať
zaduchnọť - zahasiť
zachỵťiť sə – zabrať sa, schytiť sa (preč)
zaje sə mi - zíva sa mi
zakľa – zatiaľ
zalať - prekliať
zamgľęvať – zamdlievať
zamgľatỵ – zamdletý
zamordovanỵ – vysilený (v ťažkej robote)
zapjastka – zápästka
zapola – skala, balvan
zapoľina – skaliská
zapraviť ťasto - zamiešať cesto
zarabjať – zarábať
zarabjať na fšỵvavə masť – nezarobiť ani na stravu, veľmi málo zarábať
zaręndęľovať – zariadiť
zaruťiť – zahodiť
zavaľisko – veľké blato, bahno (do ktorého sa "zavalia" aj kolesá voza)
zavijanka - obrad čepčenia mladuchy
zatmilo jọ v hore – zotmelo sa, keď bola ešte v hore
zaťichnọť – 1. zatíchnuť, 2. prestať (dážď, vietor, vrava, ...)
zaťọť - zaťať
zavrọťiť – zavrátiť
zavoz – strmá cesta zarezaná do svahu
zazrak – 1. zázrak, 2. nadávka
zazrivỵ – lakomý, nenásytný
zbožə - obilie
zbrỵzgnọť sə – skysnúť (mlieko)
z/ s / zə - asi (bỵlo zə dve hoďinỵ - boli asi 2 hodiny)
zəgnọť - zohnúť
zęľa - zeliny, byliny
zeľezo - železo
zęrknọť - nazrieť, šibnúť okom, kuknúť
zərvať - strhnúť, schytiť
zəžreť - zožrať
zęvať / zať - zívať (zęva/zaje sə mi - zíva sa mi)
zgaga – záha
zgaňať - hľadať, zadovažovať
zgrebe - pazderie
zhľiznọť sə - skĺznuť sa, pošmyknúť sa
zhubiť sə - pošmyknúť sa
zįať - zať
zicherka - zapínací špendlík
zlə - zlé, zlo
zlọmať – 1. zlámať, 2. zlámať si
zlotỵ – zlatý
zľahnọť – porodiť
zmęrnə - pijatika pri zmierovaní hnevníkov
zmurčəť - zamrmlať
znať – vedieť
zobrezovať - poobrezávať
zọmęk – hrad (najmä muránsky)
zopťinať - poobtínať
zọs – omáčka
zotvarįať - pootvárať
zras / zraz – zráz, strmý svah
zrnko (hrachu) - veľmi málo, trochu (hrachu)
zunovanỵ – unavený, ustatý
zuzik – žalúdok
zvijať sə / uvijať sə - ponáhľať sa, chytro robiť, usilovať sa
zvỵšỵť (z dačəgo) – zarobiť (na voľačom)
žabę očko – nezábudka
žadlo - žihadlo
žarovec - suchý klát
žəch - som
žəbỵ - aby, žeby
žolť – žlč
žọmp – miesto pod kaskádou potoka
žọť – žať
žrať sə - zožierať sa, sústavne sa vadiť, neznášať sa
žraťa - potrava pre dobytok
žurvaľec - zurvalec
žvęr / žvęrina - zver, zverina
žỵňťica – žinčica
žỵto – žito
žỵvə sręblo – živé striebro
žỵvo – rezko, vrtko

ỵ! ỵ-ỵ-ỵ! - ľaľa, aha! aha-aha! (ukaz.)
ỵ tỵn - tento

Dátum vloženia: 20. 11. 2010 19:58
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2022 20:52
Autor: Ján Pompura

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Lavínové nešťastie lesných robotníkov 1956 -Mohyla v horách nad Dllnou Lehotou

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:24

Slnko zapadá:17:20

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď je suchý február, je mokrý august.

Pranostika na akt.deň

Ak je na sv. Romana jasno, bude hojná úroda.

Sviatok

Dnes je 28.2.2024

Meniny má Zlatica, Elemír, Elo, Lumír, Zlata

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Partneri