Obsah

Udalosti v obci

Správy

17.02.2020

Muranska planina - logo

Zonácia Národného parku Muránska planina

V týchto dňoch sa dostáva na verejnosť návrh zonácie Národného parku Muránska planina. Ten so sebou prináša veľké zmeny, spočívajúce v úprave hraníc a tým aj rozlohy národného parku i jeho ochranného pásma a vo výraznom navýšení výmery najprísnejšie chránených častí, v ktorých by sa mal aplikovať bezzásahový režim.

Detail

14.02.2020

verejná zbierka

Verejná zbierka "Lepšia ambulancia"

na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti

Detail

12.02.2020

Zo srdca - plagát

Zo srdca priateľom

V Banskej Bystrici sa 28. februára 2020 uskutoční benefičný koncert na podporu našej rodáčky Miriam a jej rodiny, ktorí pri živelnej pohrome prišli o strechu nad hlavou.

Detail

06.02.2020

Voľby do NRSR

Elektronickú alebo listinnú žiadosť o hlasovací preukaz

je potrebné doručiť na obecný úrad najneskôr do 10. februára 2020. Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom je možné požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, t.j. 28.2.

Detail

03.02.2020

Pred 39 rokmi zomrel Ján KOTOČ

10. februára 1981 zomrel J.Kotoč - ekonóm, vysokoškolský pedagóg; pohorelský rodák

Detail

Kalendár akcií

07.03.2020

Memoriál 2020 - plagát

Memoriál pohorelských rubárov

- spomienkový deň na obete lavínového nešťastia v Kulichovej doline: Pietny akt v miestnom cintoríne a nohejbalový turnaj v telocvični

Detail