Obsah

Uznesenia


Znak

2020

Uznesenie OZ zo dňa 14. 02. 2020 Stiahnuté: 45x | 19.02.2020

Zvukový záznam z rokovania OZ dňa 04. 05. 2020 Stiahnuté: 35x | 06.05.2020

Uznesenie OZ zo dňa 04. 05. 2020 Stiahnuté: 31x | 08.05.2020

2019

Uznesenie OZ zo dňa 07. 03. 2019 Stiahnuté: 98x | 12.03.2019

Uznesenie OZ zo dňa 16. 05. 2019 Stiahnuté: 113x | 17.05.2019

Uznesenie OZ zo dňa 16. 09. 2019 Stiahnuté: 74x | 18.09.2019

Uznesenie OZ zo dňa 02. 12. 2019 Stiahnuté: 47x | 04.12.2019

Uznesenie OZ zo dňa 09. 12. 2019 Stiahnuté: 69x | 10.12.2019

2018

Uznesenie OZ zo dňa 12. 01. 2018 Stiahnuté: 180x | 12.11.2018

Uznesenie OZ zo dňa 20. 04. 2018 Stiahnuté: 199x | 15.05.2018

Uznesenie OZ zo dňa 26. 04. 2018 Stiahnuté: 161x | 15.05.2018

Uznesenie OZ zo dňa 21. 05. 2018 Stiahnuté: 165x | 24.05.2018

Uznesenie OZ zo dňa 29. 06. 2018 Stiahnuté: 144x | 02.07.2018

Uznesenie OZ zo dňa 12. 07. 2018 Stiahnuté: 239x | 16.07.2018

Uznesenie OZ zo dňa 06. 09. 2018 Stiahnuté: 135x | 11.09.2018

Uznesenie OZ zo dňa 05. 10. 2018 Stiahnuté: 149x | 08.10.2018

Uznesenie OZ zo dňa 07. 11. 2018 Stiahnuté: 100x | 12.11.2018

Uznesenie OZ zo dňa 05. 12. 2018 Stiahnuté: 119x | 07.12.2018

Uznesenie OZ zo dňa 11. 12. 2018 Stiahnuté: 127x | 18.12.2018

2017

Uznesenie OZ zo dňa 24. 02. 2017 Stiahnuté: 207x | 24.02.2017

Stránka