Obsah

SODB 2021

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Správy

logo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Prvý mesiac sčítania je za nami ...

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval prvý mesiac elektronického sčítania domov a bytov
celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Ján Pompura
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. celý text

ostatné | 7. 2. 2020 | Autor: Ján Pompura