Obsah

KomisieZnak


Komisie OZ 2015-2018

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce:

  • predseda:Ján ŠULEJ (Clementisova 753)
  • členovia: Peter FRAJT (Orlová 608), Ing. Anna PRAVOTIAKOVÁ (Za Vŕšok 839);Komisia pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch:

  • predseda: Ing. Róbert TLUČÁK (Kpt.Nálepku 74)
  • členovia: Ján HALUŠKA (Za Vŕšok 230), Mária HAZÁKOVÁ (Clementisova 824), Ing. Štefan KRÁĽ (Clementisova 757), Ján POMPURA (Kpt.Nálepku 291), Ľuboslava RIAPOŠOVÁ (Clementisova 782);Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a marginalizované skupiny:

  • predsedkyňa: Ľubomíra LYSINOVÁ (Orlová 625)
  • členovia: Mgr. Anna HAĽAKOVÁ (Partizánska 551), Mgr. Ľubomíra JANOŠKOVÁ (Kpt.Nálepku 315), Anna PRČOVÁ (Orlová 568);Komisia pre verejný poriadok, stavebné veci, územné plánovanie a životné prostredie:

  • predseda: Ing. Marek SYČ, PhD. (Orlová 618)
  • členovia:Ing. Ján KUKLICA (Jánošíkova 477), Ing. Martin LAKANDA (Kpt.Nálepku 247), Mgr. Ján VOJTKO KUBANDA (Clementisova 743);Komisia pre školstvo, šport a kultúru:

  • predseda: Bc. Maroš SIMAN (Orlová 631)
  • členovia: Jaroslav HAĽAK (Partizánska 551), PaedDr. Lukáč JANOŠKA (Jesenského 128), Ján KOPRÁŠ (Jánošíkova 435), Anna LAKANDOVÁ (Kpt.Nálepku 247), Mgr. Slavomír MARKO (M.R.Štefánika 670), Jozef MAŤÚŠ (Hviezdoslavova 64), Peter PLETKA (Kpt.Nálepku 172), Ján POMPURA (Kpt.Nálepku 291), Ján ŠULEJ (Clementisova 753), Michal TLUČÁK (Za potokom 720), Mgr. Katarína ZIBRÍKOVÁ (Nová 365);