Obsah

Pamätihodnosti

Pamätihodnosti

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
Bunker na Rovni- pamätné miesto SNP

Bunker na Rovni

(pamätné miesto Slovenského národného povstania)

20.poludník

Chotárom obce Pohorelá prechádza 20. poludník, ktorý ako jediný poludník pretína Slovenskú republiku

Na 48 km dlhej cyklistickej trase „Zelená stuha Horehronia“ - cyklotrasa č. 2554, ktorá prepája horehronské obce od Telgártu po Bacúch - v mieste, kde trasu pretína tento 20. poludník – neďaleko potoka Hučanské, sme v roku 2014 postavili oddychový bod s vyhliadkou na majestátnu Orlovu hoľu s informačnou tabuľou, mapou a lavičkou na oddych pre turistov a cyklistov. Na fotomape chotára obce sú zvýraznené pamätihodnosti.

Kosənęk

Kaplnka Kráľovnej pokoja

Kosənęk - miesto údajného zjavenia Panny Márie nad horným koncom našej obce.

Kaplnka

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Nachádza sa východne od obce v poli pri "poľnej" ceste medzi Pohorelou a Pohorelskou Mašou.
V roku 2011 bola renovovaná - natrela sa strecha, fasády zvonku i zvnútra. Všetky práce previedli svojpomocne občania.

Kaštieľ

Kaštieľ v Pohorelskej Maši

Záznam v obecnej kronike:

Kostol a kaštieľv Pohorelskej Maši (okolo r. 1935)

Kostol v Pohorelskej Maši

Rímsko-katolícky kostol v miestnej časti Pohorelej, v osade Pohorelská Maša bol vystavený roku 1903 zo základiny Filipa Coburga, aby robotníci nemuseli chodiť do vzdialenejších chrámov. Kostol bol postavený na mieste starého, ešte dreveného coburgovského kaštieľa.

Liatinový pamätník

Liatinový pamätník

Obec Pohorelá a jej osada Pohorelská Maša patrili v 18. až 20. storočí k najvýznamnejším centrám železiarskeho podnikania rodu Cobugovcov v strednej Európe.

Augustova huta

Pohorelské železiarne

Záznam v obecnej kronike
(bez gramatických a štylistických úprav):

Pohorelský kostol dostal nový šat

Dňa 27. októbra 2007 na slávnostnej svätej omši obetovanej za dobrodincov, ktorí prispeli na obnovu exteriéru kostola, otec biskup Mons. Eduard Kojnok posvätil obnovený kostol Sedembolestnej Panny Márie v Pohorelej.

Pamätík obetiam vojen

Pomník na pamiatku obetí svetových vojen

Záznam v obecnej kronike:

Slávnosť posvätenia kaplnky

V nedeľu 12. októbra sa v horehronskej obci Pohorelá konala slávnosť posvätenia kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Náhrobná tabuľahrobu Jozefa Bahéryho

V roku 2016 obec pokračovala v obnove hrobu Jozefa Bahéryho

Terazzová náhrobná doska bola rozobratá, očistená a zreštaurovaná. Vypadané časti terazzového obrubníka boli doplnené v rovnakom materiá-lovom prevedení a farebnosti. Práce na obnove hrobu boli vykonané remeselne Mgr. Art. Martinom Kukurom.
Náklady boli vo výške 1.760,- €. Časť nákladov vo výške 1.600 € bola financovaná z dotácie poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja.

Vojnové hroby

Obecný úrad vedie evidenciu vojnových hrobov na území našej obce v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
Obecný úrad zabezpečuje i starostlivosť o tieto vojnové hroby.
Na území našej obce sa nachádzajú vojnové hroby v miestnom cintoríne v Pohorelej.

Vozová brána

Vozová brána

Táto drevená vozová brána zo začiatku 20. storočia na ulici Kpt.Nálepku medzi domami 302 a 304 je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou od roku 1963 v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky