Obsah

Pohorelské nárečie


Nárečia jednotlivých regiónov Slovenska patria k zaujímavým kultúrno-jazykovým špecifikám. Vznikali a vyvíjali sa zároveň s rozvojom kultúry daného regiónu. No okrem oblastí s vlastným nárečím sa na Slovensku nachádza aj niekoľko výnimočných obcí, ktoré svojim nárečím presahujú hranice príslušného regiónu, spájajú výnimočnosti viacerých dialektov alebo obsahujú úplne nové, vlastné slová slovnej zásoby. Medzi také patrí aj Pohorelá a jej jedinečné nárečie, ktoré je dodnes živé. Pohoreľské nárečie je azda najväčšou pamätihodnosťou našej obce. Nielen slovnou zásobou, ale hlavne svojou fonetickosťou, výslovnosťou. Jedinečnočnosť tohto nárečia v celoslovenskom meradle už začiatkom minulého storočia postrehol Dr. Gejza Horák, ktorý v našej obci pôsobil ako učiteľ. Výsledkom jeho vedeckovýskumnej práce ako pracovníka Jazykovedného ústavu SAV bola monografia: Nárečie Pohorelej.

Správy

#

Pohoreľsko - slovenský slovník

V tejto sekcii postupne budeme dopĺňať preklady pohoreľských výrazov a slovných spojení, hlavne tých, ktoré sú odlišné od iných nárečí a dialektov.
Väčšina z nich sa v Pohorelej bežne používa dodnes, mnohé však (najmä v súvislosti so zánikom starých remesiel) z bežne hovorenej slovnej zásoby postupne vymizli.
Tento slovník prekladá a vysvetľuje v súčasnosti vyše 1.000 pohoreľských slov a slovných spojení, priebežne ho budem dopĺňať. Samozrejme, že budem rád, keď ma upozorníte na zabudnuté skvosty našej pohorelskej slovnej zásoby. (J.Pompura) celý text

ostatné, náš tip | 20. 11. 2010 | Autor: Ján Pompura

Karol Vosko: Privítanka

V decembrovom vydaní Pohorelského hlásnika som sa pokúsil pobaviť Vás pohoreľskou rýmovanou vinšovačkou. Musím však povedať, že to nebol môj prvý pokus o rýmy. Pred tridsiatimi rokmi som pri oslave 50-ky svojich rovesníkov vítal skladankou po pohoreľsky takto: celý text

ostatné | 21. 2. 2011 | Autor: Ján Pompura

Pohorelské "preprašanky"

Ak Poliak „przeprasza“ tak prosí o prepáčenie, ak „prepraša“ Pohorelčan, tak kľaje a pýta druhému niečo zlého. Lebo v minulosti sa u nás bohužiaľ „preprašalo“ až-až a o tom by ste tiež mali čosi vedieť. A príčina preprašania? Ťažko všetky spomenúť: kura za plotom, husi v cudzom žite, bitka medzi chlapcami, prekosený zákos, atď. atď... Našťastie sa „preprašanky“ nikdy naozaj neuskutočnili, takže šlo len o také jazykové výmysly: celý text

ostatné | 6. 12. 2010 | Autor: Ján Pompura

Pohoreľské prezývky :-)

Ak mal „pohorelec“ nejakú vadu, či už telesnú alebo duševnú, mohol si byť istý tým, že mu niektorý výmyselník „pridelí“ prezývku, ktorej sa v tom horšom prípade nezbaví ani po smrti. A veru boli sme pri prezývaní hnevníka dôslední. Málokedy sme odpustili, ale často sme sa dokázali aj udobriť, najmä keď bola na stole fľaška „na zmernę“. Prezývky neprekladáme, pozorný čitateľ príde na význam aj sám (a nepozorného čitateľa to nezaujíma). Takže z našej „kvetomluvy“ vyberáme: celý text

ostatné | 31. 10. 2010 | Autor: Správca Webu

Pohorelské príslovia a porekadlá

Pohorelské príslovia a porekadlá celý text

ostatné | 31. 8. 2010 | Autor: Ján Pompura