Obsah

Pohorelské "preprašanky"

Typ: ostatné
Ak Poliak „przeprasza“ tak prosí o prepáčenie, ak „prepraša“ Pohorelčan, tak kľaje a pýta druhému niečo zlého. Lebo v minulosti sa u nás bohužiaľ „preprašalo“ až-až a o tom by ste tiež mali čosi vedieť. A príčina preprašania? Ťažko všetky spomenúť: kura za plotom, husi v cudzom žite, bitka medzi chlapcami, prekosený zákos, atď. atď... Našťastie sa „preprašanky“ nikdy naozaj neuskutočnili, takže šlo len o také jazykové výmysly:

Bodej ťe posvjatilo.
Bodejs na ďif vỵšęl.
Bodej ťe porantalo.
Bodejs na bubęn vỵšęl.
Bodej ťi pristupilo ku dušỵ.
Bodej ťe gad ziat.
Botej ťe skrčỵlo.
Bodej ťi pỵski vỵkrutilo.
Bodej ťe zazavjalo.
Bodej ťe všỵ zęžralỵ.
Bodej ťe vỵstrelo.
Bodej ťe hamęrňik pobil.
Bodej ťe chorota metala.
Bodej ťe do štrangọf lapali.
Bodejs na kosť vỵschnọl.
Bodej ťe v plachťe prinesli.
Bodej ťe šľak triafil.
Bodej ťe zrackiňa metala.
Bodejs rano na maroch ľežal.
Bodej ťe Marỵja pobila.
Bodej ťe na jazỵk porazilo.
Bode ťi navečęr odzvoňili.
Bodej ťe ovagi zęžlalỵ.
Bodej si se zasral.
Bodejs oňęmjal jak kukučka po Jane.
Bodej se na ťebe calỵ svet kajal.
Bodej ťi dvor travọm zarosnọl.
Bodejs chodil jak bludna ofca.
Bodejs chodil jak zarosnọta ofca.
Bodej ťe poraška porazila.
Bodej si se zagnal.


Vytvorené: 4. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 7. 2019 15:25
Autor: Ján Pompura