Obsah

logo odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonmi

Správy

logo recyklácie

STLÁČAJME ODPAD

Ušetríme miesto nielen v kontajneri celý text

ostatné, náš tip | 10. 6. 2020 | Autor: Ján Pompura
žena s rúškom

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední!

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi. celý text

ostatné, náš tip | 20. 3. 2020 | Autor: Ján Pompura
#

Popis systému nakladania s odpadom

- Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Pohorelá zverejnený v zmysle §81 ods.7 písm. h) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pohorelá č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá. celý text

ostatné, náš tip | 2. 1. 2017 | Autor: Ján Pompura
kontajnery na separovaný zber

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá: celý text

ostatné, náš tip | 25. 3. 2019 | Autor: Ján Pompura
#

Musí vznikať toľko odpadu?

Na skládkach dnes končí až 69 % všetkého nášho odpadu. To je veľmi veľa. Video „Musí vznikať toľko odpadu?“ vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby ste už vopred rozmýšľali nad tým, ako ho tvoriť čo najmenej. Pomôžte nám šíriť myšlienku zníženia tvorby odpadu a správneho triedenia medzi svojimi občanmi. Na stránke www.triedime.sk je k dispozícii edukatívne video, ktoré približuje problematiku triedenia odpadu všetkým vekovým kategóriám. celý text

ostatné, náš tip | 25. 4. 2017 | Autor: Ján Pompura
#

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 12.8.

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu. celý text

ostatné | 2. 8. 2020 | Autor: Ján Pompura
#

Najbližší zber plastov bude 25.8.

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú raz za štyri týždne v utorok. celý text

ostatné | 2. 8. 2020 | Autor: Ján Pompura
plagát Ak správne triedime svet je krajší

Máte otázky o triedení odpadu v našej obci?

PRINÁŠAME ODPOVEDE NA TIE NAJČASTEJŠIE: celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Ján Pompura
logo ENVI-PAK

ENVI-PAK environmentálne vzdeláva deti a mládež,

na svojej stránke zverejnil množstvo materiálov na stiahnutie celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Ján Pompura
veľkoobjemový kontajner

Veľkoobjemové kontajnery

- zmena v systéme zberu objemného komunálneho odpadu celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
logo ENVI-PAK

Množstvo vytriedeného odpadu

sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Ján Pompura
plasty

Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu

Sú neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej reality. Stretávame sa s nimi takmer všade. Sú praktické a majú mnoho výhod. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Ján Pompura
sklo

Triedením skla šetríme prírodné zdroje

- recyklovať sa dá donekonečna celý text

ostatné | 20. 2. 2020 | Autor: Ján Pompura
Zelené Vianoce

Rady a tipy na ekoVianoce

Hoci sú Vianoce časom hojnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne. Prinášame vám rady a tipy ako sa správať na Vianoce ekologickejšie. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Ján Pompura
odpad

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Prehlásenie celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Jana Tkáčiková
pneumatiky

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI ?

Ojazdených pneumatík sa zbavíte jednoducho a zadarmo. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Ján Pompura
autobatéria

KAM SO STARÝMI AKUMULÁTORMI A BATÉRIAMI ?

Zákon č. 79/2015 ukladá distribútorom batérií a akumulátorov povinnosť zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh.
celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Ján Pompura
#

Úspešný projekt v oblasti odpadového hospodárstva

V auguste 2017 sme v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Pohorelá. Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky po dlhom schvaľovacom procese sme boli úspešní a získali sme nenávratný finančný príspevok vo výške 152.582,60 EUR (celkové výdavky projektu 160.613,26 EUR). V rámci projektu bude upravená vydláždená plocha dvora a opravená hospodárska budova – strecha a priľahlé miestnosti na budove bývalého Miestneho hospodárstva, ktoré sú v súčasnosti v zlom technickom stave. Zakúpime nové vozidlo valník do 3,5 t, štiepkovač a 12 ks zberných 1100 l nádob, taktiež bude vybudované ďalšie kontajnerové stojisko. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Upozornenie pre občanov - pripojenie na kanalizačnú sieť

UPOZORNENIE PRE OBČANOV celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Správca Webu