Obsah

Infraštruktúra a vybavenosť

20.09.2018

POZOR! na podomových predajcov, ktorí používajú neférové praktiky!

POZOR! na podomových predajcov, ktorí používajú neférové praktiky!

Vážení občania, upozorňujeme vás, že aj v našej obci Vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií (elektrická energia, plyn) alebo telekomunikačných služieb, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky.

Detail

21.08.2018

VÝKUP RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV

VÝKUP RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV

Firma Brantner Gemer v obci Pohorelá uskutoční zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov v dňoch 9. a 10. OKTÓBRA 2018 (utorok a streda) v čase od 9:00 do 16:00 hod. Kuchynský olej sa bude vykupovať len v 1,5- alebo 2-litrových PET fľašiach.

Detail

21.08.2018

VÝKUP PAPIERA

VÝKUP PAPIERA

Firma Brantner Gemer v obci Pohorelá uskutoční zber papiera v dňoch 9. a 10. OKTÓBRA 2018 (utorok a streda) v čase od 09:00 hod.

Detail

12.04.2018

Úspešný projekt v oblasti odpadového hospodárstva

Úspešný projekt v oblasti odpadového hospodárstva

V auguste 2017 sme v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Pohorelá. Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky po dlhom schvaľovacom procese sme boli úspešní a získali sme nenávratný finančný príspevok vo výške 152.582,60 EUR (celkové výdavky projektu 160.613,26 EUR). V rámci projektu bude upravená vydláždená plocha dvora a opravená hospodárska budova – strecha a priľahlé miestnosti na budove bývalého Miestneho hospodárstva, ktoré sú v súčasnosti v zlom technickom stave. Zakúpime nové vozidlo valník do 3,5 t, štiepkovač a 12 ks zberných 1100 l nádob, taktiež bude vybudované ďalšie kontajnerové stojisko.

Detail

19.03.2018

Rozbor pitnej vody z verejného vodovodu v Pohorelej 19.3.2018

Rozbor pitnej vody z verejného vodovodu v Pohorelej 19.3.2018

Dňa 19. marca boli odobraté vzorky z verejného vodovodu v Pohorelej na vykonanie pravidelnej skúšky na kvalitu pitnej vody.

Detail