Obsah

Infraštruktúra a vybavenosť

16.05.2019

ŽSS

Výluky ŽSR 20., 22.-24.5.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 20. a 22.- 24. mája 2019 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami Polomka - Červená Skala.

Detail

15.05.2019

Najbližší zber plastov bude 21. mája

Najbližší zber plastov bude 21. mája

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok.

Detail

15.05.2019

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 22. mája

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 22. mája

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu.

Detail

30.04.2019

vodovod

Rozbor pitnej vody z verejného vodovodu v Pohorelej 27.3.2019

Dňa 27. marca boli odobraté vzorky z verejného vodovodu v Pohorelej na vykonanie pravidelnej skúšky na kvalitu pitnej vody.

Detail

25.03.2019

kontajnery na separovaný zber

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

Detail