Obsah

Infraštruktúra a vybavenosť

06.04.2020

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 8.4.

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 8.4.

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu.

Detail

20.03.2020

žena s rúškom

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední!

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.

Detail

24.02.2020

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - odpadová

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - odpadová

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - odpadová

Detail

20.02.2020

sklo

Triedením skla šetríme prírodné zdroje

- recyklovať sa dá donekonečna

Detail