Obsah

Infraštruktúra a vybavenosť

26.02.2019

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - odpadová

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - odpadová

Detail

07.01.2019

pluhovanie

Opätovne zaznamenávame problémy pri zimnej údržbe ciest.

Napriek upozorneniam niektorí občania nerešpektujú zákaz parkovania na miestnych komunikáciách v čase zimnej údržbe a tým značne komplikujú a v niektorých miestach až znemožňujú vykonávanie zimnej údržby.

Detail

25.10.2018

pneumatiky

KAM SO STARÝMI PNEUMATIKAMI ?

Ojazdených pneumatík sa zbavíte jednoducho a zadarmo.

Detail

25.10.2018

autobatéria

KAM SO STARÝMI AKUMULÁTORMI A BATÉRIAMI ?

Zákon č. 79/2015 ukladá distribútorom batérií a akumulátorov povinnosť zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh.

Detail