Obsah

Pohorelské príslovia a porekadlá

Typ: ostatné
Pohorelské príslovia a porekadlá

Koho kosa prfša, tęgo luka šỵrša.
Keť pamboch da, aj z motỵki vỵstreľi.
Doba dobe najďe, aj keď slọnko zajďe.
Modrę očỵ panske, ale so cỵganske.
Buchnọl sə do ňęj jak vọl do kopỵ siana.
Kupil za pjať paľcọf a za šəstę dloň.
Ňę tęgo ptački chto ich vę, ale chto ich zę.
Mala hrpka pỵta vjac.
Hľadi jak tele na novę vrata.
Možę trava psom rosnoť, keť kọňe vỵdechnọ.
Teľi je jak za groš žỵmlik.
Pošeptỵ bọbu a nahlas krup.
Pre každę opicę ma pamboch truhľicę.
Triafęna hus zagaga.
Lepšỵ kus chľeba jako pęro za klobukęm.
Picha na ulicỵ a ho..o v truhlicỵ.
Ďe sə dva bijọ, treťi sə rỵhočę.
Beda tỵmu dvorovi, ďe roskazuje krova volovi.
Zarękanəgo chleba najvjačỵ kus.
Kọmu kačka, kọmu hus.
Robiť najlepšỵ naučỵ brezovỵ prut.
Posmęval sə kotęl paňvi a obidva bỵľi čarni.
Každo sə tam ťahňe ďe sə uľahňe.
Služobnỵ chľęp smačnỵ, aľe je krvačnỵ.
Ľachke nadobutki ňepadajọ na ďetki.
Pes sə ľęn v roskošu zbesňeje.


Vytvorené: 4. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 7. 2019 15:26
Autor: Ján Pompura