Obsah

SOBD 2011


Rozhodujúci okamih sčítania je polnoc z piatku 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú všetky údaje sčítania.

Správy

#

Poďakovanie predsedu ZMOS

Bratislava 7. júna 2011,

celý text

ostatné | 7. 6. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Elektronicky sa sčítalo 152 občanov

Možnosť elektronického sčítania cez portal www.scitanie2011.sk využilo do polnoci 29.5.2011 152 obyvateľov Pohorelej. celý text

ostatné | 30. 5. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Infolinka k SOBD 2011 pre verejnosť

ŠÚ SR oznamuje, že dňom 6.5.2011 bola zriadená na pracovisku ŠÚSR v B.Bystrici telefónna linka č. 048/4190152, ktorá bude slúžiť ako infolinka SODB 2011 pre širokú verejnosť. celý text

ostatné | 6. 5. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Sčítací komisári

V zmysle §7 ods. 2 zákona NR SR č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v znení neskorších predpisov boli starostom obce za sčítacích komisárov pre sčítacie obvody na území obce Pohorelá menovaní: celý text

ostatné | 18. 4. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Pohorelá je už rozdelená na sčítacie obvody

Obec Pohorelá a jej 2 základné územné jednotky (Pohorelá, Pohorelská Maša) je rozdelená na 10 sčítacích obvodov. celý text

ostatné | 11. 3. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Obecná komisia pre sčítanie

Obec Pohorelá v zmysle §10 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 zriadila obecnú komisiu pre sčítanie v zložení: celý text

ostatné | 23. 2. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Sčítanie obyvateľstva 2011

Od januára tohto roku začal Obecný úrad v Pohorelej plniť úlohy v súvislosti s prípravou a vykonaním sčítania obyvateľstva, domov a bytov roku 2011. celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor: Správca Webu