Obsah

Vodné hospodárstvo

Správy

vodomer

Odpočet vodomerov

v Pohorelskej Maši bude 7.4. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Ján Pompura
#

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - odpadová

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - odpadová celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
vodovod

Rozbor pitnej vody z verejného vodovodu v Pohorelej 27.5.2019

Dňa 27. mája boli odobraté vzorky z verejného vodovodu v Pohorelej na vykonanie pravidelnej skúšky na kvalitu pitnej vody. celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor: Ján Pompura

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - odpadová

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda - odpadová celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Nové ceny vodného a mimoriadny odpočet vodomerov 11.7.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica oznamuje, že s účinnosťou od 1.7.2017 sú Rozhodnutím ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017 sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017, pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica nové maximálne ceny vodného a stočného. celý text

ostatné | 1. 7. 2017 | Autor: Správca Webu