Obsah

Osobnosti


- ľudia, ktorých siločiary života sa dotkli Pohorelej

Osobnosti

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
prvá prechádzajúci
z 2
posledná

ADAM Ján

- verejný činiteľ - ekonóm
nar. 06.05.1918 Pohorelá - zomr. 06.03.1975 Bratislava
(otec Ondrej Adam-Garec, matka Mária rod. Kybová)

Jozef Bahery

BAHÉRY Jozef

- hudobný skladateľ - pedagóg - publicista – regenschori
- učiteľ a organista v Pohorelej

BARAŇAJ Matej

2.2.1763 zomrel v Pohorelej mecén a katolícky kňaz MATEJ BARAŇAJ, ktorý vydal v slovenčine obsiahlu prácu zakladateľa jezuitskej rehole (významnú pre štúdium stavu slovenského literárneho jazyka v prvej polovici 18. storočia). Narodil sa okolo roku 1690 v Pohorelej.

Ernest BIELIK

BIELIK Ernest

Narodil sa 18.6.1917 v Topoľčiankach, zomrel 15.6.1995 v Bratislave.

Vladimír Clementis v Pohorelej

CLEMENTIS Vladimír

- politik, právnik, spisovateľ, prekladateľ, poslanec za Horehronie

August Ľudovít Coburg

COBURG August Ľudovít Viktor

- vojvoda, generál

Ferdinand Juraj August COBURG

COBURG Ferdinand Juraj August

- gróf, cisársko-kráľovský generál
- od roku 1832 vlastník pohorelských železiarní

Ferdinand Coburg

COBURG Ferdinand Maximilián Karol Leopold Mária

- bulharský cár Ferdinand I.,
- šľachtic, diplomat, knieža, spisovateľ, botanik, ornitológ a filatelista

Filip COBURG

COBURG Filip

(celým menom Ferdinand Philipp Maria August Raphael of Saxe-Coburg and Gotha)

Ján Čalovka

ČALOVKA Ján

- úspešný slovenský priemyselný dizajnér, ktorý navrhoval aj hračky pohorelskej továrne.

#

DOBŠINSKÝ Pavol

Známy folklorista a národopisec Pavol Dobšinský (nar. 16.3.1828 v Slavošovciach), redaktor, básnik a prekladateľ, od roku 1853 do roku 1855 kaplánoval v Brezne u Jána Chalupku.

Jozef Dovala(novokňaz)

DOVALA Jozef

- generálny vikár banskobystrickej diecézy.
Počas SNP zachránil život 250 obyvateľom Pohorelej.
Narodil sa 22.I.1915 v Pohorelej (otec Jozef Dovala, matka Mária rod. Fúrová), zomrel 25.VII.1988 v Banskej Bystrici. Pochovaný je v rodnej Pohorelej.

J.C.Handzo

HANDZO Ján Ctibor

(Jano Gemerský, Gindurský, Malohonťan, Martin Pohorelec, Dušan Remeník, Svätopluj Jedenásty) - evanjelický kňaz - náboženský spisovateľ - cirkevný historik - senior Šarišsko–zemplínskeho seniorátu - prekladateľ - novinár - spisovateľ

GejzaHorák

HORÁK Gejza

- jazykovedec a publicista

Roman KALISKÝ

KALISKÝ Roman

- slovenský prozaik, dramatik a publicista. Počas SNP bojoval v partizánskej brigáde Jánošík a často sa zdržiaval v Pohorelej.

Vojtech Klimkovičautoportrét

KLIMKOVIČ Vojtech

- maliar, rodák z Košíc, zdržiaval sa v obci v roku 1855 a neskôr.
- zakladateľ a riaditeľ MÚZEJNÉHO SPOLKU A MÚZEA V KOŠICIACH

František Koháry

KOHÁRY František Jozef Anton

Prvorodený a jediný syn Ignáca II. Jozefa Koháryho (1726-1777) a Márie Gabriely Cavriani (1736-1803).

J.Kotoč

KOTOČ Ján

- ekonóm, vysokoškolský pedagóg
nar. 23.2.1913 v Pohorelej, umr. 10.2.1981 v Bratislave
(otec Ľudovít Kotoč, matka Karolína rod. Holková, manželka Zuzana rod. Hrušovská)

Privítanie chlebom a soľou(foto P.Brenčič)

Kráľovská návšteva

Koncom júna zavítal na dvojdňovú návštevu Slovenska bývalý bulharský premiér a posledný bulharský cár J.V. Simeon II. (Simeon Sakskoburggotski) spolu s manželkou kráľovnou Margaritou. Po štvrtkovej návšteve Sv.Antona navštívil kráľovský pár v piatok 27.6.2014 v sprievode J.E. Margarity Ganevej – mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharska v Slovenskej republike a Ing. Mariána Číža – riaditeľa Múzea vo Sv.Antone našu obec.

Štefan KRŠŇÁK

KRŠŇÁK Štefan

(nar. 19.3.1936 Kaloša-Nižná Kaloša, zomr. 4.6.1999 Banská Bystrica)

MÜLLER Ján

Košický rodák, hutnícky inžinier a podnikateľ Ján Müller (1809 - 1890) bol známy po celom Uhorsku ako odborník v oblasti zriaďovania, prevádzky a rekonštrukcie železiarskych a iných priemyselných podnikov.

Štefan PRUKNER

PRUKNER Štefan

Akademický maliar, ktorý tvoril i v Pohorelej a na Horehroní.

#

RÁZUS Martin

- slovenský básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, politik a evanjelický kňaz
nar. 18.októbra 1888 v Liptovskom Mikuláši - zomr. 8. augusta 1937 v Brezne

MariasECI

SÉČI Mária

- povestná krásna a odvážna Muránska Venuša
narodila sa v roku 1610 vo Veľkom Blhu, zomrela 18. júla 1679 v Köszegu
- šľachtičná, bola súčasťou politických a spoločenských zápasov svojej doby.

Mgr. Jozef Schiller

SCHILLER Jozef, Mgr.

Zomrel Mgr. Jozef Schiller

Svetozár STRAČINA

STRAČINA Svetozár

- hudobný skladateľ

Autoportrét Maxa Švabinského- Max Švabinský -

ŠVABINSKÝ Max

Max Švabinský (celým menom Maxmilian Theodor Jan Švabinský), český maliar a rytec sa narodil 17. septembra 1873 v Kroměříži a zomrel 10. februára 1962 v Prahe.
- jeden z najvýznamnejších českých umelcov dvadsiateho storočia, uznávaný pre svoju neobyčajnú kresliarsku zručnosť a rozmanitosť grafických techník.

Jozef Gregor TAJOVSKÝ

TAJOVSKÝ Jozef Gregor

, ktorý v rokoch 1896-1897 bol učiteľom v Pohorelej.

Ján TEŠLÁR

TEŠLÁR Ján

-pedagóg, ochotnícky divadelník a zanietený folklórista

Pavol TONKOVIČ

TONKOVIČ Pavol

Hudobný skladateľ, dirigent, zberateľ ľudových piesní; hudobne spracoval a vydal platňu vo vydavateľstve Suprafón pod názvom Veselica na Horehroní (Veselica z Pohorelej)

prvá prechádzajúci
z 2
posledná