Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

ZO SZPB

logo SZPB 

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá
je s počtom vyše 200 členov najväčšou základnou organizáciou na Slovensku.

 

(Vyňatok zo Stanov SZPB):

"Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.

Poslaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je:

- Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním (ďalej len SNP), v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.

- Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov."

 

Prihláška za člena SZPB k stiahnutiu TU.
(Vyplnenú a podpísanú prihlášku doručte predsedovi ZO SZPB - Ján Lakanda, Kpt.Nálepku 247, Pohorelá)

logo SZPB

Výbor ZO SZPB

Dátum: 31. 1. 2018

Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá

78. výročie oslobodenia obce 1

78. výročie oslobodenia obce

Dátum: 30. 1. 2023

29.01.2023

Pietny akt

Pietny akt

Dátum: 24. 1. 2023

Pietny akt

pamätník - Deň červených makov

Deň červených makov

Dátum: 11. 11. 2021

- oslavy 103. výročia ukončenia 1. svetovej vojny:

logo SZPB

ČINNOSŤ ZO SZPB POHORELÁ ZA ROK 2020

Dátum: 19. 1. 2021

V priebehu roka bola činnosť Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá a jeho výboru paralyzovaná. Spôsobil to nepriaznivý vývoj s koronavírusom. V normálnom režime sa uskutočnili len oslavy výročia oslobodenia obce.

#

Pietna spomienka

Dátum: 9. 5. 2020

75. VÝROČIE UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY

logo SZPB

Členská schôdza ZO SZPB PB Jánošík

Dátum: 26. 1. 2020

Začiatok schôdze, ktorá sa konala v nedeľu 26. januára v školskej jedálni, patril spevákom, ktorí preniesli pozitívnu atmosféru osláv oslobodenia aj na rokovanie členskej schôdze Základnej orga-nizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá.

#

Oslavy 75. výročia oslobodenia obce

Dátum: 26. 1. 2020

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá Pohorelá spolu s Obecným úradom v Pohorelej v nedeľu 26. januára veľkolepo oslávil oslobodenie obce Rumunskou armádou, ktoré sa udialo 29. 1. 1945.

75. výročie SNP

Oslavy 75. výročia SNP

Dátum: 28. 8. 2019

v Základnej organizácii SZPB Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá

#

VEĽKOLEPÁ SLÁVNOSŤ PRI OSLAVÁCH 74. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE POHORELÁ RUMUNSKOU ARMÁDOU

Dátum: 27. 1. 2019

V tento významný deň oslavy oslobodenia našej povstaleckej obci Pohorelá sme privítali vzácnych hostí z Klubu generálov Slovenskej republiky: genmjr. Ing. Jána PANČÍKA, genmjr. Ing. Petra NOVOTŇÁKA, brig. gen. Ing. Stanislava PETRENCA a nášho rodáka pplk. Ing. Igora DAXNERA -asistenta klubu generálo

100

PIETNA SPOMIENKA

Dátum: 11. 11. 2018

NA UKONČENIE I. SVETOVEJ VOJNY
A OSLAVA 100. VÝROČIA VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

logo SZPB

Oslavy 73. výročia oslobodenia obce Pohorelá

Dátum: 28. 1. 2018

Pohorelci už tradične v závere januára oslavujú oslobodenie svojej obce,

logo SZPB

Oslavy výročia oslobodenia obce Pohorelá

Dátum: 27. 1. 2017

Na námestí v Pohorelej pri pomníku padlých v prvej a druhej svetovej vojne sa konal 27.1.2017 pietny akt položenia vencov a zapálenie sviečok, ako spomienka na udalosti spojené s oslavou 72. výročia oslobodenia obce Rumunskou armádou.

logo SZPB

Výročná členská schôdza ZO SZPB

Dátum: 22. 1. 2017

Žiaci Základnej školy s materskou školou Pohorelá a ženský spevácky zbor FSk Kráľova hoľa svojimi aktuálnymi básňami a prekrásnym viachlasným spevom vojenských piesni obohatili rokovanie základnej organizácie.

#

Ocenenie pre Františka Tlučáka

Dátum: 29. 8. 2016

počas celoslovenských spomienkových osláv 72. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

logo SZPB

Oslavy víťazstva nad fašizmom

Dátum: 7. 5. 2016

Oslavy 71. výročia ukončenia II. svetovej vojny sa konali 7.5.2016 na námestí pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne.

#

OSLAVY OSLOBODENIA OBCE

Dátum: 29. 1. 2016

Oslavy 71. výročia oslobodenia obce Pohorelá Rumunskou armádou sa konali dňa 29.1.2016 na námestí pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne.

#

Spomienka na ukončenie II. svetovej vojny

Dátum: 6. 5. 2015

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pohorelá v spolupráci s Obecným úradom v Pohorelej pripravila na deň 6.5.2015 miestne oslavy 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom na námestí pri pamätníku padlých v oboch svetových vojnách.

#

Oslavy oslobodenia obce

Dátum: 29. 1. 2015

Dňa 29.1.2015 sa členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, občania a žiaci ZŠsMŠ Pohorelá stretli na námestí obce pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne.

#

Oslavy 70. výročia SNP v Liptovskej Tepličke

Dátum: 5. 9. 2014

Sedem členov ZO SZPB Pohorelá, vrátane Františka Tlučáka - posledného žijúceho priameho účastníka bojov SNP, sa zúčastnilo 5.9.2014 v Liptovskej Tepličke na oslavách vypuknutia SNP.

#

Oslavy 70. výročia SNP

Dátum: 30. 8. 2014

Účasť členov ZO SZPB na oslavách výročia SNP:

#

Stretnutie generácii

Dátum: 16. 8. 2014

44 členov našej základnej organizácie sa zúčastnilo 16.8.2014 osláv v oblasti vypálenej obce Kalište.

#

100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny

Dátum: 28. 7. 2014

Zástupcovia ZO SZPB Pohorelá a obyvatelia obce si pripomenuli 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny zapálením sviečky a položením kytice k pamätníku obetí oboch svetových vojen.

#

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom

Dátum: 7. 5. 2014

ZO SZPB Pohorelá a OÚ Pohorelá pripravili na deň 7.5.2014 oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom, 69. výročia ukončenia II. svetovej vojny ako aj sviatku práce pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojny na námestí obce.

#

Oslavy 69. výročia oslobodenia obce

Dátum: 29. 1. 2014

Dňa 29.1.2014 sa pri príležitosti 69. výročia oslobodenia obce uskutočnili oslavy s položením venca pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne.

logo SZPB

Bilancovanie činnosti ZO SZPB Pohorelá v roku 2013

Dátum: 24. 11. 2013

Na hodnotiacej členskej schôdzi dňa 24.11.213 členky našej ZO pod vedením tajomníka Jozefa Maťúša rezkými pohorelskými melódiami rozospievali odbojárov a tým navodili sviatočnú atmosféru rokovania.

#

Oslavy 69. výročia Karpatsko-duklianskej operácie

Dátum: 5. 10. 2013

Štyria členovia ZO SZPB Pohorelá (Anna a Ján Lakandovci, Mária a Ján Šulejovci) sa zúčastnili osláv 69. výročia Karpatsko-duklianskej operácie

#

Oslavy 69. výročia SNP

Dátum: 31. 8. 2013

Už po trinásty krát sa občania Pohorelej a Liptovskej Tepličky stretli na spoločných oslavách Slovenského národného povstania.

logo SZPB

Oslavy víťazstva

Dátum: 7. 5. 2013

Odbojári zo Základnej organizácie SZPB spolu s Obecným úradom v Pohorelej pripravili dňa 7.5.2013 slávnostné podujatie osláv víťazstva v II. svetovej vojne.

#

Oslavy výročia oslobodenia obce

Dátum: 29. 1. 2013

V deň výročia oslobodenia obce Pohorelá 29. januára 2013 sme si pripomenuli pietnym aktom výročie oslobodenia obce rumunskou armádou.

#

Vzácne životné jubileum najstaršieho obyvateľa Pohorelej

Dátum: 4. 1. 2013

ZO SZPB si 4.1.2013 pripomenula významné životné jubileum 95 rokov svojho dlhoročného člena a posledného žijúceho vojaka, účastníka II. Svetovej vojny a SNP Jozefa Baksu z Pohorelskej Maše.

#

Zúčastnili sme sa vojenskej prehliadky

Dátum: 5. 10. 2012

Dňa 5.10.2012 sa naša ZO SZPB spolu s Oblastným výborom SZPB Brezno zúčastnili pokračujúcich osláv SNP - vojenskej prehliadky, ktorá sa konala pod názvom Detvianska jeseň 1944 v Detve.

#

OSLAVY 68. VÝROČIA SNP

Dátum: 29. 8. 2012

V roku 2012 sa členovia ZO SZPB zúčastnili osláv výročia SNP na viacerých miestach.

#

Ocenenie pre Jána Šuleja

Dátum: 1. 6. 2012

Na XV. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov odovzdal jeho predseda Pavol Sečkár medailu M.R.Štefánika III. stupňa za dlhoročnú funkcionársku činnosť Jánovi Šulejovi – predsedovi Oblastného výboru SZPB v Brezne a podpredsedovi Základnej organizácie SZPB v Pohorelej.

#

Oslavy výročia ukončenia vojny

Dátum: 4. 5. 2012

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spolu s Obecným úradom v Pohorelej uskutočnili dňa 4.5.2012 akciu kladenia venca pri príležitosti 67. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom.

#

Oblastná konferencia SZPB

Dátum: 3. 3. 2012

Oblastnú konferenciu Slovenského zväzu protifašistickych bojovníkov, ktorá sa konala 3.3.2012 v Brezne, pozdravili kultúrnym programom aj členky ženskej speváckej skupiny z Pohorelej za hudobného doprovodu J.Maťúša.

#

Pietny akt

Dátum: 27. 1. 2012

Základná organizácia SZPB a Obecný úrad v Pohorelej si pietnym aktom kladenia venca k pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne pripomenuli 67. výročie oslobodenia obce rumunskou armádou.

#

Výročná členská schôdza ZO SZPB

Dátum: 20. 11. 2011

V nedeľu 20.11.2011 sa v jedálni základnej školy uskutočnila Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, na ktorej sa prejednávali všetky oblasti činnosti a boli zhodnotené výsledky hospodárenia za rok 2011.

#

Oslavy 67. výročia SNP

Dátum: 27. 8. 2011

Oslavy 67. výročia Slovenského národného povstania a 11. ročník podujatia "Po partizánskych chodníkoch brigády Jánošík" sa uskutočnili dňa 27. augusta 2011 pri hrobe padlých partizánov na miestnom cintoríne a na námestí pri pamätníku obetí I. a II. svetovej vojny.

#

66. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Dátum: 6. 5. 2011

Občania Pohorelej si v piatok 6. mája 2011 pri príležitosti blížiaceho sa 66. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom uctili pamiatku obetí oboch svetových vojen.

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Clementisova cesta 2010 -

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:44

Slnko zapadá:20:30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Májový dážď padá – zlato padá.

Sviatok

Dnes je 28.5.2023

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
1
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri