Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

ZO SZPB

logo SZPB 

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá
je s počtom vyše 200 členov najväčšou základnou organizáciou na Slovensku.

 

(Vyňatok zo Stanov SZPB):

"Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.

Poslaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je:

- Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním (ďalej len SNP), v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.

- Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov."

 

Prihláška za člena SZPB k stiahnutiu TU.
(Vyplnenú a podpísanú prihlášku doručte predsedovi ZO SZPB - Ján Lakanda, Kpt.Nálepku 247, Pohorelá)

logo SZPB

Výbor ZO SZPB

Dátum: 31. 1. 2018

Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá

Kalendár hlavných podujatí ZO SZPB PB Jánošík Pohorelá 1

Kalendár hlavných podujatí ZO SZPB PB Jánošík Pohorelá

Dátum: 23. 10. 2023

v roku 2024

78. výročie oslobodenia obce 1

78. výročie oslobodenia obce

Dátum: 30. 1. 2023

29.01.2023

Pietny akt

Pietny akt

Dátum: 24. 1. 2023

Pietny akt

pamätník - Deň červených makov

Deň červených makov

Dátum: 11. 11. 2021

- oslavy 103. výročia ukončenia 1. svetovej vojny:

logo SZPB

ČINNOSŤ ZO SZPB POHORELÁ ZA ROK 2020

Dátum: 19. 1. 2021

V priebehu roka bola činnosť Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá a jeho výboru paralyzovaná. Spôsobil to nepriaznivý vývoj s koronavírusom. V normálnom režime sa uskutočnili len oslavy výročia oslobodenia obce.

Pietna spomienka

Pietna spomienka

Dátum: 9. 5. 2020

75. VÝROČIE UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY

logo SZPB

Členská schôdza ZO SZPB PB Jánošík

Dátum: 26. 1. 2020

Začiatok schôdze, ktorá sa konala v nedeľu 26. januára v školskej jedálni, patril spevákom, ktorí preniesli pozitívnu atmosféru osláv oslobodenia aj na rokovanie členskej schôdze Základnej orga-nizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá.

Oslavy 75. výročia oslobodenia obce

Oslavy 75. výročia oslobodenia obce

Dátum: 26. 1. 2020

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá Pohorelá spolu s Obecným úradom v Pohorelej v nedeľu 26. januára veľkolepo oslávil oslobodenie obce Rumunskou armádou, ktoré sa udialo 29. 1. 1945.

75. výročie SNP

Oslavy 75. výročia SNP

Dátum: 28. 8. 2019

v Základnej organizácii SZPB Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá

VEĽKOLEPÁ  SLÁVNOSŤ PRI OSLAVÁCH 74. VÝROČIA OSLOBODENIA  OBCE POHORELÁ RUMUNSKOU ARMÁDOU

VEĽKOLEPÁ SLÁVNOSŤ PRI OSLAVÁCH 74. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE POHORELÁ RUMUNSKOU ARMÁDOU

Dátum: 27. 1. 2019

V tento významný deň oslavy oslobodenia našej povstaleckej obci Pohorelá sme privítali vzácnych hostí z Klubu generálov Slovenskej republiky: genmjr. Ing. Jána PANČÍKA, genmjr. Ing. Petra NOVOTŇÁKA, brig. gen. Ing. Stanislava PETRENCA a nášho rodáka pplk. Ing. Igora DAXNERA -asistenta klubu generálo

100

PIETNA SPOMIENKA

Dátum: 11. 11. 2018

NA UKONČENIE I. SVETOVEJ VOJNY
A OSLAVA 100. VÝROČIA VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

logo SZPB

Oslavy 73. výročia oslobodenia obce Pohorelá

Dátum: 28. 1. 2018

Pohorelci už tradične v závere januára oslavujú oslobodenie svojej obce,

logo SZPB

Oslavy výročia oslobodenia obce Pohorelá

Dátum: 27. 1. 2017

Na námestí v Pohorelej pri pomníku padlých v prvej a druhej svetovej vojne sa konal 27.1.2017 pietny akt položenia vencov a zapálenie sviečok, ako spomienka na udalosti spojené s oslavou 72. výročia oslobodenia obce Rumunskou armádou.

logo SZPB

Výročná členská schôdza ZO SZPB

Dátum: 22. 1. 2017

Žiaci Základnej školy s materskou školou Pohorelá a ženský spevácky zbor FSk Kráľova hoľa svojimi aktuálnymi básňami a prekrásnym viachlasným spevom vojenských piesni obohatili rokovanie základnej organizácie.

Ocenenie pre Františka Tlučáka

Ocenenie pre Františka Tlučáka

Dátum: 29. 8. 2016

počas celoslovenských spomienkových osláv 72. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

logo SZPB

Oslavy víťazstva nad fašizmom

Dátum: 7. 5. 2016

Oslavy 71. výročia ukončenia II. svetovej vojny sa konali 7.5.2016 na námestí pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne.

OSLAVY OSLOBODENIA OBCE

OSLAVY OSLOBODENIA OBCE

Dátum: 29. 1. 2016

Oslavy 71. výročia oslobodenia obce Pohorelá Rumunskou armádou sa konali dňa 29.1.2016 na námestí pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne.

Spomienka na ukončenie II. svetovej vojny

Spomienka na ukončenie II. svetovej vojny

Dátum: 6. 5. 2015

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pohorelá v spolupráci s Obecným úradom v Pohorelej pripravila na deň 6.5.2015 miestne oslavy 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom na námestí pri pamätníku padlých v oboch svetových vojnách.

Oslavy oslobodenia obce

Oslavy oslobodenia obce

Dátum: 29. 1. 2015

Dňa 29.1.2015 sa členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, občania a žiaci ZŠsMŠ Pohorelá stretli na námestí obce pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne.

Oslavy 70. výročia SNP v Liptovskej Tepličke

Oslavy 70. výročia SNP v Liptovskej Tepličke

Dátum: 5. 9. 2014

Sedem členov ZO SZPB Pohorelá, vrátane Františka Tlučáka - posledného žijúceho priameho účastníka bojov SNP, sa zúčastnilo 5.9.2014 v Liptovskej Tepličke na oslavách vypuknutia SNP.

Oslavy 70. výročia SNP

Oslavy 70. výročia SNP

Dátum: 30. 8. 2014

Účasť členov ZO SZPB na oslavách výročia SNP:

Stretnutie generácii

Stretnutie generácii

Dátum: 16. 8. 2014

44 členov našej základnej organizácie sa zúčastnilo 16.8.2014 osláv v oblasti vypálenej obce Kalište.

100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny

100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny

Dátum: 28. 7. 2014

Zástupcovia ZO SZPB Pohorelá a obyvatelia obce si pripomenuli 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny zapálením sviečky a položením kytice k pamätníku obetí oboch svetových vojen.

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom

Dátum: 7. 5. 2014

ZO SZPB Pohorelá a OÚ Pohorelá pripravili na deň 7.5.2014 oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom, 69. výročia ukončenia II. svetovej vojny ako aj sviatku práce pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojny na námestí obce.

Oslavy 69. výročia oslobodenia obce

Oslavy 69. výročia oslobodenia obce

Dátum: 29. 1. 2014

Dňa 29.1.2014 sa pri príležitosti 69. výročia oslobodenia obce uskutočnili oslavy s položením venca pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne.

logo SZPB

Bilancovanie činnosti ZO SZPB Pohorelá v roku 2013

Dátum: 24. 11. 2013

Na hodnotiacej členskej schôdzi dňa 24.11.213 členky našej ZO pod vedením tajomníka Jozefa Maťúša rezkými pohorelskými melódiami rozospievali odbojárov a tým navodili sviatočnú atmosféru rokovania.

Oslavy 69. výročia Karpatsko-duklianskej operácie

Oslavy 69. výročia Karpatsko-duklianskej operácie

Dátum: 5. 10. 2013

Štyria členovia ZO SZPB Pohorelá (Anna a Ján Lakandovci, Mária a Ján Šulejovci) sa zúčastnili osláv 69. výročia Karpatsko-duklianskej operácie

Oslavy 69. výročia SNP

Oslavy 69. výročia SNP

Dátum: 31. 8. 2013

Už po trinásty krát sa občania Pohorelej a Liptovskej Tepličky stretli na spoločných oslavách Slovenského národného povstania.

logo SZPB

Oslavy víťazstva

Dátum: 7. 5. 2013

Odbojári zo Základnej organizácie SZPB spolu s Obecným úradom v Pohorelej pripravili dňa 7.5.2013 slávnostné podujatie osláv víťazstva v II. svetovej vojne.

Oslavy výročia oslobodenia obce

Oslavy výročia oslobodenia obce

Dátum: 29. 1. 2013

V deň výročia oslobodenia obce Pohorelá 29. januára 2013 sme si pripomenuli pietnym aktom výročie oslobodenia obce rumunskou armádou.

Vzácne životné jubileum najstaršieho obyvateľa Pohorelej

Vzácne životné jubileum najstaršieho obyvateľa Pohorelej

Dátum: 4. 1. 2013

ZO SZPB si 4.1.2013 pripomenula významné životné jubileum 95 rokov svojho dlhoročného člena a posledného žijúceho vojaka, účastníka II. Svetovej vojny a SNP Jozefa Baksu z Pohorelskej Maše.

Zúčastnili sme sa vojenskej prehliadky

Zúčastnili sme sa vojenskej prehliadky

Dátum: 5. 10. 2012

Dňa 5.10.2012 sa naša ZO SZPB spolu s Oblastným výborom SZPB Brezno zúčastnili pokračujúcich osláv SNP - vojenskej prehliadky, ktorá sa konala pod názvom Detvianska jeseň 1944 v Detve.

OSLAVY 68. VÝROČIA SNP

OSLAVY 68. VÝROČIA SNP

Dátum: 29. 8. 2012

V roku 2012 sa členovia ZO SZPB zúčastnili osláv výročia SNP na viacerých miestach.

Ocenenie pre Jána Šuleja

Ocenenie pre Jána Šuleja

Dátum: 1. 6. 2012

Na XV. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov odovzdal jeho predseda Pavol Sečkár medailu M.R.Štefánika III. stupňa za dlhoročnú funkcionársku činnosť Jánovi Šulejovi – predsedovi Oblastného výboru SZPB v Brezne a podpredsedovi Základnej organizácie SZPB v Pohorelej.

Oslavy výročia ukončenia vojny

Oslavy výročia ukončenia vojny

Dátum: 4. 5. 2012

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spolu s Obecným úradom v Pohorelej uskutočnili dňa 4.5.2012 akciu kladenia venca pri príležitosti 67. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom.

Oblastná konferencia SZPB

Oblastná konferencia SZPB

Dátum: 3. 3. 2012

Oblastnú konferenciu Slovenského zväzu protifašistickych bojovníkov, ktorá sa konala 3.3.2012 v Brezne, pozdravili kultúrnym programom aj členky ženskej speváckej skupiny z Pohorelej za hudobného doprovodu J.Maťúša.

Pietny akt

Pietny akt

Dátum: 27. 1. 2012

Základná organizácia SZPB a Obecný úrad v Pohorelej si pietnym aktom kladenia venca k pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne pripomenuli 67. výročie oslobodenia obce rumunskou armádou.

Výročná členská schôdza ZO SZPB

Výročná členská schôdza ZO SZPB

Dátum: 20. 11. 2011

V nedeľu 20.11.2011 sa v jedálni základnej školy uskutočnila Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, na ktorej sa prejednávali všetky oblasti činnosti a boli zhodnotené výsledky hospodárenia za rok 2011.

Oslavy 67. výročia SNP

Oslavy 67. výročia SNP

Dátum: 27. 8. 2011

Oslavy 67. výročia Slovenského národného povstania a 11. ročník podujatia "Po partizánskych chodníkoch brigády Jánošík" sa uskutočnili dňa 27. augusta 2011 pri hrobe padlých partizánov na miestnom cintoríne a na námestí pri pamätníku obetí I. a II. svetovej vojny.

66. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

66. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Dátum: 6. 5. 2011

Občania Pohorelej si v piatok 6. mája 2011 pri príležitosti blížiaceho sa 66. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom uctili pamiatku obetí oboch svetových vojen.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Šachový týždeň 2009 -- Mládež prenáša figúrky na pokyn aktérov zápasu Miro Pálka -ŠK Senica J. Kanoš -ŠK Orlová Pohorelá

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:00

Slnko zapadá:20:32

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júli prepelica volá žencov do poľa.

Sviatok

Dnes je 23.7.2024

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri