Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.


 

Zasadnutia a schôdze orgánov samosprávy obcí
v čase pandémie

Od 22. apríla 2020 je povolená organizácia zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Jedná sa o čiastočné uvoľnenie a len pre tento účel vyhlásené hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

Od 7. mája 2020 je umožnená aj prítomnosť verejnosti za dodržadnia všetkých ostatných povinností platných pre usporadúvanie zasadnutí a schôdzí a hygienických opatrení.