Obsah

Aktivačná činnosť v roku 2014

Typ: ostatné
ProjektObec Pohorelá – Obecný úrad v Pohorelej na základe Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci implementácie nového Národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK- 3“.

Na základe tejto dohody obec zabezpečuje po dobu od 1.3.2014 do 31.8.2014 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 50 uchádzačov o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne (4 hodiny denne):

pracovná doba:
dopoludnia
popoludní
pondelok
7:30-11:30 (40 UoZ)
11:30-15:30 (10 UoZ)
utorok
7:30-11:30 (40 UoZ)
11:30-15:30 (10 UoZ)
streda
7:30-11:30 (40 UoZ)
11:30-15:30 (10 UoZ)
štvrtok
7:30-11:30 (40 UoZ)
11:30-15:30 (10 UoZ)
piatok
7:30-11:30 (40 UoZ)
11:00-15:00 (10 UoZ)
Obec zabezpečuje aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec tak, aby práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie boli určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.


Práca evidovaných nezamestnaných je koordinovaná 2 pracovníkmi obce zamestnanými na plný pracovný úväzok.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno poskytne obci podľa § 52 ods. 7, 8 a 9 zákona o službách zamestnanosti mesačne príspevok zo štátneho rozpočtu SR (15%) a príspevok z Európskeho sociálneho fondu (85%) na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec najviac vo výške 9 429,60 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby, ak má takého zamestnanca, najviac vo výške 5 250,00 €, .

Na základe preukázaných účtovných dokladov je táto časť nákladov refundovaná obci následne po administratívnej kontrole cca po 2-3 mesiacoch Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny brezno
Obec Pohorelá na základe Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec č. 37/§52/2014 zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Na základe tejto dohody obec zabezpečuje po dobu od 1.9.2014 do 28.2.2015 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 25 uchádzačov o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne (7:30-11:30) .

Obec zabezpečuje aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec tak, aby práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie boli určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

Práca evidovaných nezamestnaných je koordinovaná 4 pracovníkmi obce zamestnanými na plný pracovný úväzok.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno poskytne obci podľa § 52 ods. 7, 8 a 9 zákona o službách zamestnanosti mesačne príspevok zo štátneho rozpočtu SR (15%) a príspevok z Európskeho sociálneho fondu (85%) na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec najviac vo výške 5.594,10 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby, ak má takého zamestnanca, najviac vo výške 3.270,00 €.

Na základe preukázaných účtovných dokladov je táto časť nákladov refundovaná obci následne po administratívnej kontrole cca po 2-3 mesiacoch Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno.


Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 11:40
Autor: Správca Webu