Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

v zmysle ustanovenia par. 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od 20. 9. 2022 - 8.00 hod. do 20. 9. 2022 - 16.00 hod.

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci:

kód OM                          obec        Ulica Číslo domu
24ZSS1051043000L Pohorelá Clementisova 52
24ZSS1051044000G Pohorelá Clementisova 53
24ZSS1209152000B Pohorelá Clementisova 391
24ZSS1051045000B Pohorelá Clementisova 722
24ZSS10510460006 Pohorelá Clementisova 723
24ZSS10510470001 Pohorelá Clementisova 724
24ZSS1051048000X Pohorelá Clementisova 725
24ZSS1051049000S Pohorelá Clementisova 726
24ZSS1051050000U Pohorelá Clementisova 727
24ZSS1051051000P Pohorelá Clementisova 728
24ZSS1051052000K Pohorelá Clementisova 729
24ZSS1051053000F Pohorelá Clementisova 730
24ZSS1051054000A Pohorelá Clementisova 731
24ZSS10510550005 Pohorelá Clementisova 732
24ZSS10510560000 Pohorelá Clementisova 733
24ZSS1051057000W Pohorelá Clementisova 734
24ZSS1051058000R Pohorelá Clementisova 735
24ZSS1051059000M Pohorelá Clementisova 736
24ZSS1051060000O Pohorelá Clementisova 737
24ZSS1051061000J Pohorelá Clementisova 738
24ZSS1051062000E Pohorelá Clementisova 739
24ZSS10510630009 Pohorelá Clementisova 740
24ZSS1051066000V Pohorelá Clementisova 741
24ZSS1051067000Q Pohorelá Clementisova 742
24ZSS1051068000L Pohorelá Clementisova 743
24ZSS1051069000G Pohorelá Clementisova 744
24ZSS1051070000I Pohorelá Clementisova 745
24ZSS1051071000D Pohorelá Clementisova 746
24ZSS10510720008 Pohorelá Clementisova 747
24ZSS10510730003 Pohorelá Clementisova 748
24ZSS1051074000Z Pohorelá Clementisova 749
24ZSS12091530006 Pohorelá Clementisova 749
24ZSS1051076000P Pohorelá Clementisova 750
24ZSS1051077000K Pohorelá Clementisova 751
24ZSS1051078000F Pohorelá Clementisova 752
24ZSS1051079000A Pohorelá Clementisova 753
24ZSS1051080000C Pohorelá Clementisova 754
24ZSS10510810007 Pohorelá Clementisova 755
24ZSS10510820002 Pohorelá Clementisova 756
24ZSS13024670005 Pohorelá Clementisova 756
24ZSS1051083000Y Pohorelá Clementisova 757
24ZSS1051085000O Pohorelá Clementisova 758
24ZSS1051086000J Pohorelá Clementisova 759
24ZSS1051087000E Pohorelá Clementisova 760
24ZSS10510880009 Pohorelá Clementisova 760
24ZSS10510890004 Pohorelá Clementisova 761
24ZSS10510900006 Pohorelá Clementisova 762
24ZSS10510910001 Pohorelá Clementisova 763
24ZSS1051092000X Pohorelá Clementisova 763

24ZSS1209151000G Pohorelá Clementisova 765

24ZSS1051093000S Pohorelá Clementisova 766
24ZSS1051095000I Pohorelá Clementisova 767
24ZSS1051096000D Pohorelá Clementisova 768
24ZSS10510970008 Pohorelá Clementisova 769
24ZSS10510980003 Pohorelá Clementisova 770
24ZSS1051099000Z Pohorelá Clementisova 771
24ZSS1051100000G Pohorelá Clementisova 772
24ZSS1051101000B Pohorelá Clementisova 773
24ZSS10511020006 Pohorelá Clementisova 774
24ZSS10511030001 Pohorelá Clementisova 775
24ZSS1051104000X Pohorelá Clementisova 776
24ZSS1051105000S Pohorelá Clementisova 777
24ZSS1051106000N Pohorelá Clementisova 779
24ZSS1051107000I Pohorelá Clementisova 779
24ZSS1051108000D Pohorelá Clementisova 780
24ZSS10511090008 Pohorelá Clementisova 781
24ZSS1051110000A Pohorelá Clementisova 782
24ZSS10511110005 Pohorelá Clementisova 783
24ZSS10511120000 Pohorelá Clementisova 784
24ZSS1051113000W Pohorelá Clementisova 786
24ZSS1051114000R Pohorelá Clementisova 787
24ZSS1051115000M Pohorelá Clementisova 788
24ZSS1051116000H Pohorelá Clementisova 790
24ZSS1305062000Y Pohorelá Clementisova 790
24ZSS1051117000C Pohorelá Clementisova 791
24ZSS10511180007 Pohorelá Clementisova 792
24ZSS10511190002 Pohorelá Clementisova 793
24ZSS10511200004 Pohorelá Clementisova 796
24ZSS105112100AG Pohorelá Clementisova 797
24ZSS1051122000V Pohorelá Clementisova 798
24ZSS1051123000Q Pohorelá Clementisova 799
24ZSS1051124000L Pohorelá Clementisova 800
24ZSS1051125000G Pohorelá Clementisova 801
24ZSS1051126000B Pohorelá Clementisova 802
24ZSS10511270006 Pohorelá Clementisova 803
24ZSS10511280001 Pohorelá Clementisova 804
24ZSS1051129000X Pohorelá Clementisova 806
24ZSS1051130000Z Pohorelá Clementisova 807
24ZSS1051131000U Pohorelá Clementisova 808
24ZSS1051132000P Pohorelá Clementisova 809
24ZSS1051133000K Pohorelá Clementisova 810
24ZSS1051134000F Pohorelá Clementisova 812
24ZSS1051135000A Pohorelá Clementisova 813
24ZSS10511370000 Pohorelá Clementisova 814
24ZSS1051138000W Pohorelá Clementisova 815
24ZSS1051139000R Pohorelá Clementisova 816
24ZSS1051140000T Pohorelá Clementisova 817
24ZSS1051141000O Pohorelá Clementisova 818

24ZSS1051142000J Pohorelá Clementisova 819
24ZSS1051143000E Pohorelá Clementisova 820
24ZSS10511440009 Pohorelá Clementisova 822
24ZSS10511450004 Pohorelá Clementisova 823
24ZSS105114600AG Pohorelá Clementisova 824
24ZSS1051147000V Pohorelá Clementisova 825
24ZSS1051148000Q Pohorelá Clementisova 825
24ZSS1051149000L Pohorelá Clementisova 838
24ZSS1050586000T Pohorelá Hviezdoslavova 41
24ZSS1050587000O Pohorelá Hviezdoslavova 42
24ZSS1050588000J Pohorelá Hviezdoslavova 43
24ZSS1050589000E Pohorelá Hviezdoslavova 44
24ZSS1050590000G Pohorelá Hviezdoslavova 46
24ZSS1050591000B Pohorelá Hviezdoslavova 48
24ZSS10505920006 Pohorelá Hviezdoslavova 50
24ZSS10505930001 Pohorelá Hviezdoslavova 51
24ZSS1050594000X Pohorelá Hviezdoslavova 52
24ZSS1050595000S Pohorelá Hviezdoslavova 53
24ZSS1050596000N Pohorelá Hviezdoslavova 54
24ZSS1050597000I Pohorelá Hviezdoslavova 55
24ZSS10505990008 Pohorelá Hviezdoslavova 57
24ZSS1050600000Q Pohorelá Hviezdoslavova 58
24ZSS1050601000L Pohorelá Hviezdoslavova 59
24ZSS1050602000G Pohorelá Hviezdoslavova 60
24ZSS1050603000B Pohorelá Hviezdoslavova 61
24ZSS10506040006 Pohorelá Hviezdoslavova 62
24ZSS10506050001 Pohorelá Hviezdoslavova 63
24ZSS1050606000X Pohorelá Hviezdoslavova 64
24ZSS1050607000S Pohorelá Hviezdoslavova 65
24ZSS1050608000N Pohorelá Hviezdoslavova 66
24ZSS1050609000I Pohorelá Hviezdoslavova 67
24ZSS10503610006 Pohorelá Hviezdoslavova 69
24ZSS13073520003 Pohorelá Hviezdoslavova 895
24ZSS1314385000M Pohorelá Jánošíkova 0
24ZSS1320775000N Pohorelá Jánošíkova 0
24ZSS1320776000I Pohorelá Jánošíkova 0
24ZSS4534414000S Pohorelá Jánošíkova 0
24ZSS1209113000U Pohorelá Jánošíkova 10
24ZSS1209114000P Pohorelá Jánošíkova 120
24ZSS1050649000V Pohorelá Jánošíkova 346
24ZSS1050874000O Pohorelá Jánošíkova 395
24ZSS1050650000X Pohorelá Jánošíkova 396
24ZSS1050651000S Pohorelá Jánošíkova 397
24ZSS1050652000N Pohorelá Jánošíkova 398
24ZSS1050653000I Pohorelá Jánošíkova 399
24ZSS1050654000D Pohorelá Jánošíkova 400
24ZSS45377010004 Pohorelá Jánošíkova 400
24ZSS10506550008 Pohorelá Jánošíkova 401
24ZSS1050658000U Pohorelá Jánošíkova 402

24ZSS1050659000P Pohorelá Jánošíkova 403
24ZSS1050660000R Pohorelá Jánošíkova 403
24ZSS1050663000C Pohorelá Jánošíkova 405
24ZSS10506640007 Pohorelá Jánošíkova 407
24ZSS10506650002 Pohorelá Jánošíkova 408
24ZSS1303533000S Pohorelá Jánošíkova 408
24ZSS1050670000L Pohorelá Jánošíkova 412
24ZSS1050672000B Pohorelá Jánošíkova 415
24ZSS10506730006 Pohorelá Jánošíkova 416
24ZSS1050675000X Pohorelá Jánošíkova 418
24ZSS1050676000S Pohorelá Jánošíkova 419
24ZSS1050677000N Pohorelá Jánošíkova 420
24ZSS1050678000I Pohorelá Jánošíkova 421
24ZSS1050680000F Pohorelá Jánošíkova 423
24ZSS10506830000 Pohorelá Jánošíkova 425
24ZSS1050684000W Pohorelá Jánošíkova 426
24ZSS1050685000R Pohorelá Jánošíkova 427
24ZSS4604488000K Pohorelá Jánošíkova 430
24ZSS10506890007 Pohorelá Jánošíkova 432
24ZSS10506910004 Pohorelá Jánošíkova 433
24ZSS1050761000F Pohorelá Jánošíkova 434
24ZSS105069200AG Pohorelá Jánošíkova 435
24ZSS1050693000V Pohorelá Jánošíkova 436
24ZSS1050694000Q Pohorelá Jánošíkova 437
24ZSS1050695000L Pohorelá Jánošíkova 438
24ZSS1050696000G Pohorelá Jánošíkova 439
24ZSS1050697000B Pohorelá Jánošíkova 440
24ZSS1209115000K Pohorelá Jánošíkova 441
24ZSS10506980006 Pohorelá Jánošíkova 442
24ZSS1050700000J Pohorelá Jánošíkova 443
24ZSS1050701000E Pohorelá Jánošíkova 444
24ZSS10507020009 Pohorelá Jánošíkova 445
24ZSS10507030004 Pohorelá Jánošíkova 446
24ZSS1050706000Q Pohorelá Jánošíkova 447
24ZSS1050705000V Pohorelá Jánošíkova 449
24ZSS1050707000L Pohorelá Jánošíkova 450
24ZSS1050708000G Pohorelá Jánošíkova 451
24ZSS1050709000B Pohorelá Jánošíkova 452
24ZSS1050710000D Pohorelá Jánošíkova 453
24ZSS10507110008 Pohorelá Jánošíkova 454
24ZSS10507120003 Pohorelá Jánošíkova 455
24ZSS1050713000Z Pohorelá Jánošíkova 456
24ZSS1050714000U Pohorelá Jánošíkova 457
24ZSS1050715000P Pohorelá Jánošíkova 458
24ZSS1050716000K Pohorelá Jánošíkova 459
24ZSS1050717000F Pohorelá Jánošíkova 460
24ZSS1050718000A Pohorelá Jánošíkova 462
24ZSS10507190005 Pohorelá Jánošíkova 463
24ZSS10507200007 Pohorelá Jánošíkova 464

24ZSS10507210002 Pohorelá Jánošíkova 466
24ZSS1050722000Y Pohorelá Jánošíkova 467
24ZSS1050724000O Pohorelá Jánošíkova 468
24ZSS1050725000J Pohorelá Jánošíkova 469
24ZSS1050726000E Pohorelá Jánošíkova 470
24ZSS10507280004 Pohorelá Jánošíkova 471
24ZSS10507300001 Pohorelá Jánošíkova 472
24ZSS10507270009 Pohorelá Jánošíkova 473
24ZSS1050731000X Pohorelá Jánošíkova 474
24ZSS1050732000S Pohorelá Jánošíkova 475
24ZSS10507370003 Pohorelá Jánošíkova 477
24ZSS1050734000I Pohorelá Jánošíkova 478
24ZSS10507360008 Pohorelá Jánošíkova 479
24ZSS1050738000Z Pohorelá Jánošíkova 480
24ZSS1050739000U Pohorelá Jánošíkova 481
24ZSS1050740000W Pohorelá Jánošíkova 482
24ZSS1050742000M Pohorelá Jánošíkova 484
24ZSS1050744000C Pohorelá Jánošíkova 485
24ZSS10507450007 Pohorelá Jánošíkova 486
24ZSS10507460002 Pohorelá Jánošíkova 487
24ZSS1050747000Y Pohorelá Jánošíkova 488
24ZSS1050748000T Pohorelá Jánošíkova 489
24ZSS1050749000O Pohorelá Jánošíkova 490
24ZSS1050750000Q Pohorelá Jánošíkova 491
24ZSS1050751000L Pohorelá Jánošíkova 492
24ZSS1050752000G Pohorelá Jánošíkova 493
24ZSS1050753000B Pohorelá Jánošíkova 494
24ZSS10507540006 Pohorelá Jánošíkova 495
24ZSS10507550001 Pohorelá Jánošíkova 505
24ZSS1050756000X Pohorelá Jánošíkova 506
24ZSS1050757000S Pohorelá Jánošíkova 507
24ZSS1050758000N Pohorelá Jánošíkova 509
24ZSS1050759000I Pohorelá Jánošíkova 509
24ZSS1050760000K Pohorelá Jánošíkova 511
24ZSS1321927000L Pohorelá Jesenského 0
24ZSS4518295000C Pohorelá Jesenského 0
24ZSS45692340000 Pohorelá Jesenského 0
24ZSS9108292000L Pohorelá Jesenského 0
24ZSS1050572000I Pohorelá Jesenského 116
24ZSS1050573000D Pohorelá Jesenského 117
24ZSS10505740008 Pohorelá Jesenského 118
24ZSS12091110003 Pohorelá Jesenského 118
24ZSS13087080004 Pohorelá Jesenského 119
24ZSS10505750003 Pohorelá Jesenského 121
24ZSS1050576000Z Pohorelá Jesenského 122
24ZSS1050577000U Pohorelá Jesenského 123
24ZSS1050578000P Pohorelá Jesenského 124
24ZSS1050579000K Pohorelá Jesenského 125
24ZSS1050580000M Pohorelá Jesenského 126

24ZSS1050581000H Pohorelá Jesenského 128
24ZSS1050582000C Pohorelá Jesenského 130
24ZSS4595391000E Pohorelá Jesenského 132
24ZSS10505830007 Pohorelá Jesenského 133
24ZSS10505840002 Pohorelá Jesenského 134
24ZSS9109271000U Pohorelá Jesenského 135
24ZSS1050585000Y Pohorelá Jesenského 163
24ZSS13121350008 Pohorelá Kpt. Nálepku 0
24ZSS1050319000X Pohorelá Kpt. Nálepku 1
24ZSS1050320000Z Pohorelá Kpt. Nálepku 2
24ZSS1050322000P Pohorelá Kpt. Nálepku 3
24ZSS1050323000K Pohorelá Kpt. Nálepku 4
24ZSS1050325000A Pohorelá Kpt. Nálepku 4
24ZSS10503260005 Pohorelá Kpt. Nálepku 5
24ZSS12090880007 Pohorelá Kpt. Nálepku 5
24ZSS10503270000 Pohorelá Kpt. Nálepku 6
24ZSS1050328000W Pohorelá Kpt. Nálepku 8
24ZSS1050329000R Pohorelá Kpt. Nálepku 9
24ZSS1050330000T Pohorelá Kpt. Nálepku 10
24ZSS1050331000O Pohorelá Kpt. Nálepku 11
24ZSS1050332000J Pohorelá Kpt. Nálepku 12
24ZSS1050333000E Pohorelá Kpt. Nálepku 14
24ZSS10503340009 Pohorelá Kpt. Nálepku 15
24ZSS10503350004 Pohorelá Kpt. Nálepku 16
24ZSS105033600AG Pohorelá Kpt. Nálepku 17
24ZSS1050337000V Pohorelá Kpt. Nálepku 18
24ZSS1050338000Q Pohorelá Kpt. Nálepku 19
24ZSS1050339000L Pohorelá Kpt. Nálepku 20
24ZSS1050340000N Pohorelá Kpt. Nálepku 21
24ZSS1050341000I Pohorelá Kpt. Nálepku 22
24ZSS1050342000D Pohorelá Kpt. Nálepku 23
24ZSS10503430008 Pohorelá Kpt. Nálepku 24
24ZSS10503440003 Pohorelá Kpt. Nálepku 25
24ZSS1050345000Z Pohorelá Kpt. Nálepku 26
24ZSS1050346000U Pohorelá Kpt. Nálepku 27
24ZSS1050347000P Pohorelá Kpt. Nálepku 28
24ZSS1050348000K Pohorelá Kpt. Nálepku 29
24ZSS1050350000H Pohorelá Kpt. Nálepku 30
24ZSS1050351000C Pohorelá Kpt. Nálepku 31
24ZSS10503520007 Pohorelá Kpt. Nálepku 32
24ZSS10503530002 Pohorelá Kpt. Nálepku 34
24ZSS1050354000Y Pohorelá Kpt. Nálepku 35
24ZSS1209096000B Pohorelá Kpt. Nálepku 35
24ZSS1050355000T Pohorelá Kpt. Nálepku 36
24ZSS1050356000O Pohorelá Kpt. Nálepku 37
24ZSS1050357000J Pohorelá Kpt. Nálepku 38
24ZSS1050358000E Pohorelá Kpt. Nálepku 39
24ZSS10503590009 Pohorelá Kpt. Nálepku 40
24ZSS1050360000B Pohorelá Kpt. Nálepku 68

24ZSS10503620001 Pohorelá Kpt. Nálepku 70

24ZSS1050363000X Pohorelá Kpt. Nálepku 71
24ZSS1050364000S Pohorelá Kpt. Nálepku 72
24ZSS1050365000N Pohorelá Kpt. Nálepku 73
24ZSS1050366000I Pohorelá Kpt. Nálepku 74
24ZSS12090970006 Pohorelá Kpt. Nálepku 75
24ZSS1050367000D Pohorelá Kpt. Nálepku 76
24ZSS10503680008 Pohorelá Kpt. Nálepku 77
24ZSS10503690003 Pohorelá Kpt. Nálepku 79
24ZSS10503700005 Pohorelá Kpt. Nálepku 80
24ZSS1050372000W Pohorelá Kpt. Nálepku 82
24ZSS1050373000R Pohorelá Kpt. Nálepku 83
24ZSS1050374000M Pohorelá Kpt. Nálepku 84
24ZSS10505580000 Pohorelá Kpt. Nálepku 85
24ZSS1050375000H Pohorelá Kpt. Nálepku 86
24ZSS1050376000C Pohorelá Kpt. Nálepku 87
24ZSS10503780002 Pohorelá Kpt. Nálepku 89
24ZSS1050379000Y Pohorelá Kpt. Nálepku 90
24ZSS105038000AG Pohorelá Kpt. Nálepku 91
24ZSS1050381000V Pohorelá Kpt. Nálepku 92
24ZSS1050382000Q Pohorelá Kpt. Nálepku 93
24ZSS1050383000L Pohorelá Kpt. Nálepku 94
24ZSS1050384000G Pohorelá Kpt. Nálepku 95
24ZSS1050385000B Pohorelá Kpt. Nálepku 96
24ZSS10503860006 Pohorelá Kpt. Nálepku 97
24ZSS10503870001 Pohorelá Kpt. Nálepku 98
24ZSS1050388000X Pohorelá Kpt. Nálepku 99
24ZSS1050390000U Pohorelá Kpt. Nálepku 101
24ZSS1050391000P Pohorelá Kpt. Nálepku 102
24ZSS1050393000F Pohorelá Kpt. Nálepku 104
24ZSS1050394000A Pohorelá Kpt. Nálepku 105
24ZSS10503950005 Pohorelá Kpt. Nálepku 106
24ZSS10503960000 Pohorelá Kpt. Nálepku 107
24ZSS1050397000W Pohorelá Kpt. Nálepku 108
24ZSS1050398000R Pohorelá Kpt. Nálepku 110
24ZSS1050399000M Pohorelá Kpt. Nálepku 112
24ZSS10504000003 Pohorelá Kpt. Nálepku 113
24ZSS1050401000Z Pohorelá Kpt. Nálepku 114
24ZSS1050402000U Pohorelá Kpt. Nálepku 115
24ZSS1050405000F Pohorelá Kpt. Nálepku 137
24ZSS1050406000A Pohorelá Kpt. Nálepku 137
24ZSS10504070005 Pohorelá Kpt. Nálepku 138
24ZSS10504080000 Pohorelá Kpt. Nálepku 139
24ZSS1050409000W Pohorelá Kpt. Nálepku 140
24ZSS1050410000Y Pohorelá Kpt. Nálepku 141
24ZSS1050411000T Pohorelá Kpt. Nálepku 142
24ZSS1050412000O Pohorelá Kpt. Nálepku 143
24ZSS1050413000J Pohorelá Kpt. Nálepku 144
24ZSS1050414000E Pohorelá Kpt. Nálepku 145

24ZSS10504150009 Pohorelá Kpt. Nálepku 145

24ZSS10504160004 Pohorelá Kpt. Nálepku 146
24ZSS105041700AG Pohorelá Kpt. Nálepku 147
24ZSS1050418000V Pohorelá Kpt. Nálepku 148
24ZSS1209105000Q Pohorelá Kpt. Nálepku 150
24ZSS1050421000N Pohorelá Kpt. Nálepku 152
24ZSS1050422000I Pohorelá Kpt. Nálepku 153
24ZSS1050423000D Pohorelá Kpt. Nálepku 154
24ZSS10504240008 Pohorelá Kpt. Nálepku 155
24ZSS10504250003 Pohorelá Kpt. Nálepku 156
24ZSS1050426000Z Pohorelá Kpt. Nálepku 157
24ZSS1050427000U Pohorelá Kpt. Nálepku 158
24ZSS1050428000P Pohorelá Kpt. Nálepku 158
24ZSS1050429000K Pohorelá Kpt. Nálepku 159
24ZSS1050430000M Pohorelá Kpt. Nálepku 159
24ZSS1050431000H Pohorelá Kpt. Nálepku 160
24ZSS1050432000C Pohorelá Kpt. Nálepku 161
24ZSS10504330007 Pohorelá Kpt. Nálepku 164
24ZSS10504340002 Pohorelá Kpt. Nálepku 164
24ZSS1050435000Y Pohorelá Kpt. Nálepku 164
24ZSS1050436000T Pohorelá Kpt. Nálepku 165
24ZSS1050437000O Pohorelá Kpt. Nálepku 166
24ZSS1050438000J Pohorelá Kpt. Nálepku 167
24ZSS1050440000G Pohorelá Kpt. Nálepku 168
24ZSS1050441000B Pohorelá Kpt. Nálepku 169
24ZSS1050445000S Pohorelá Kpt. Nálepku 171
24ZSS1050446000N Pohorelá Kpt. Nálepku 172
24ZSS1050448000D Pohorelá Kpt. Nálepku 174
24ZSS10504510005 Pohorelá Kpt. Nálepku 176
24ZSS10504520000 Pohorelá Kpt. Nálepku 177
24ZSS1050453000W Pohorelá Kpt. Nálepku 178
24ZSS1050455000M Pohorelá Kpt. Nálepku 179
24ZSS1050456000H Pohorelá Kpt. Nálepku 180
24ZSS1050457000C Pohorelá Kpt. Nálepku 181
24ZSS10504580007 Pohorelá Kpt. Nálepku 182
24ZSS1050454000R Pohorelá Kpt. Nálepku 183
24ZSS10504590002 Pohorelá Kpt. Nálepku 184
24ZSS10504600004 Pohorelá Kpt. Nálepku 185
24ZSS1050463000Q Pohorelá Kpt. Nálepku 186
24ZSS1050464000L Pohorelá Kpt. Nálepku 187
24ZSS1050466000B Pohorelá Kpt. Nálepku 188
24ZSS10504670006 Pohorelá Kpt. Nálepku 189
24ZSS10504680001 Pohorelá Kpt. Nálepku 190
24ZSS1050469000X Pohorelá Kpt. Nálepku 191
24ZSS1050470000Z Pohorelá Kpt. Nálepku 192
24ZSS1050471000U Pohorelá Kpt. Nálepku 193
24ZSS1050472000P Pohorelá Kpt. Nálepku 195
24ZSS1050474000F Pohorelá Kpt. Nálepku 196
24ZSS1050475000A Pohorelá Kpt. Nálepku 196

24ZSS10504770000 Pohorelá Kpt. Nálepku 246
24ZSS1050478000W Pohorelá Kpt. Nálepku 247
24ZSS1050479000R Pohorelá Kpt. Nálepku 247
24ZSS1050480000T Pohorelá Kpt. Nálepku 248
24ZSS1050481000O Pohorelá Kpt. Nálepku 249
24ZSS1050482000J Pohorelá Kpt. Nálepku 250
24ZSS1050483000E Pohorelá Kpt. Nálepku 251
24ZSS10504840009 Pohorelá Kpt. Nálepku 253
24ZSS10504850004 Pohorelá Kpt. Nálepku 254
24ZSS105048600AG Pohorelá Kpt. Nálepku 255
24ZSS1050487000V Pohorelá Kpt. Nálepku 256
24ZSS1050488000Q Pohorelá Kpt. Nálepku 257
24ZSS1050489000L Pohorelá Kpt. Nálepku 258
24ZSS1050490000N Pohorelá Kpt. Nálepku 259
24ZSS1050444000X Pohorelá Kpt. Nálepku 260
24ZSS1050491000I Pohorelá Kpt. Nálepku 260
24ZSS1050492000D Pohorelá Kpt. Nálepku 260
24ZSS10504930008 Pohorelá Kpt. Nálepku 260
24ZSS10504940003 Pohorelá Kpt. Nálepku 260
24ZSS1050495000Z Pohorelá Kpt. Nálepku 260
24ZSS1050496000U Pohorelá Kpt. Nálepku 260
24ZSS12090980001 Pohorelá Kpt. Nálepku 260
24ZSS1308206000C Pohorelá Kpt. Nálepku 262
24ZSS1050498000K Pohorelá Kpt. Nálepku 264
24ZSS1050500000X Pohorelá Kpt. Nálepku 266
24ZSS1050501000S Pohorelá Kpt. Nálepku 267
24ZSS1050502000N Pohorelá Kpt. Nálepku 268
24ZSS1050503000I Pohorelá Kpt. Nálepku 269
24ZSS1050504000D Pohorelá Kpt. Nálepku 271
24ZSS10505050008 Pohorelá Kpt. Nálepku 272
24ZSS10505060003 Pohorelá Kpt. Nálepku 273
24ZSS1050510000R Pohorelá Kpt. Nálepku 276
24ZSS1050511000M Pohorelá Kpt. Nálepku 276
24ZSS1050512000H Pohorelá Kpt. Nálepku 277
24ZSS1050513000C Pohorelá Kpt. Nálepku 278
24ZSS10505140007 Pohorelá Kpt. Nálepku 280
24ZSS1050516000Y Pohorelá Kpt. Nálepku 281
24ZSS1050517000T Pohorelá Kpt. Nálepku 282
24ZSS1050518000O Pohorelá Kpt. Nálepku 283
24ZSS1050519000J Pohorelá Kpt. Nálepku 284
24ZSS1050520000L Pohorelá Kpt. Nálepku 285
24ZSS1050521000G Pohorelá Kpt. Nálepku 286
24ZSS1050522000B Pohorelá Kpt. Nálepku 287
24ZSS10505230006 Pohorelá Kpt. Nálepku 288
24ZSS10505240001 Pohorelá Kpt. Nálepku 289
24ZSS1050525000X Pohorelá Kpt. Nálepku 289
24ZSS1050526000S Pohorelá Kpt. Nálepku 290
24ZSS1050527000N Pohorelá Kpt. Nálepku 291
24ZSS1050530000F Pohorelá Kpt. Nálepku 293

24ZSS1050531000A Pohorelá Kpt. Nálepku 294
24ZSS10505330000 Pohorelá Kpt. Nálepku 295
24ZSS1050535000R Pohorelá Kpt. Nálepku 296
24ZSS1050536000M Pohorelá Kpt. Nálepku 296
24ZSS1050537000H Pohorelá Kpt. Nálepku 297
24ZSS12091090006 Pohorelá Kpt. Nálepku 297
24ZSS1050538000C Pohorelá Kpt. Nálepku 299
24ZSS10505390007 Pohorelá Kpt. Nálepku 300
24ZSS10505400009 Pohorelá Kpt. Nálepku 301
24ZSS10505410004 Pohorelá Kpt. Nálepku 302
24ZSS105054200AG Pohorelá Kpt. Nálepku 303
24ZSS1050543000V Pohorelá Kpt. Nálepku 304
24ZSS1050544000Q Pohorelá Kpt. Nálepku 305
24ZSS1050545000L Pohorelá Kpt. Nálepku 305
24ZSS1050546000G Pohorelá Kpt. Nálepku 306
24ZSS1050547000B Pohorelá Kpt. Nálepku 307
24ZSS10505480006 Pohorelá Kpt. Nálepku 308
24ZSS10505500003 Pohorelá Kpt. Nálepku 309
24ZSS1050551000Z Pohorelá Kpt. Nálepku 310
24ZSS1050552000U Pohorelá Kpt. Nálepku 311
24ZSS1050554000K Pohorelá Kpt. Nálepku 313
24ZSS1050555000F Pohorelá Kpt. Nálepku 314
24ZSS1050556000A Pohorelá Kpt. Nálepku 315
24ZSS10505570005 Pohorelá Kpt. Nálepku 316
24ZSS1304722000H Pohorelá Kpt. Nálepku 317
24ZSS120912800AG Pohorelá Kpt. Nálepku 318
24ZSS1050559000W Pohorelá Kpt. Nálepku 546
24ZSS1209100000E Pohorelá Kpt. Nálepku 826
24ZSS1050562000O Pohorelá Kpt. Nálepku 827
24ZSS1050564000E Pohorelá Kpt. Nálepku 827
24ZSS1303383000C Pohorelá Kpt. Nálepku 827
24ZSS10505650009 Pohorelá Kpt. Nálepku 829
24ZSS10505660004 Pohorelá Kpt. Nálepku 830
24ZSS105056700AG Pohorelá Kpt. Nálepku 830
24ZSS1050568000V Pohorelá Kpt. Nálepku 831
24ZSS1050569000Q Pohorelá Kpt. Nálepku 831
24ZSS1050570000S Pohorelá Kpt. Nálepku 833
24ZSS4531980000W Pohorelá Kpt. Nálepku 833
24ZSS1050571000N Pohorelá Kpt. Nálepku 834
24ZSS13014020000 Pohorelá Kpt. Nálepku 836
24ZSS1050563000J Pohorelá Kpt. Nálepku 841
24ZSS9109240001E Pohorelá Kpt. Nálepku 846
24ZSS12090900004 Pohorelá Kpt. Nálepku 850
24ZSS1320774000S Pohorelá M. R. Štefánika 0
24ZSS4500073000A Pohorelá M. R. Štefánika 0
24ZSS4535760000Q Pohorelá M. R. Štefánika 0
24ZSS1050876000E Pohorelá M. R. Štefánika 663
24ZSS10508800001 Pohorelá M. R. Štefánika 665
24ZSS1209133000I Pohorelá M. R. Štefánika 666

24ZSS1050881000X Pohorelá M. R. Štefánika 670
24ZSS1209134000D Pohorelá M. R. Štefánika 670
24ZSS1050882000S Pohorelá M. R. Štefánika 672
24ZSS1050884000I Pohorelá M. R. Štefánika 674
24ZSS1050885000D Pohorelá M. R. Štefánika 675
24ZSS10508860008 Pohorelá M. R. Štefánika 676
24ZSS13077100009 Pohorelá M. R. Štefánika 677
24ZSS1050888000Z Pohorelá M. R. Štefánika 678
24ZSS1050889000U Pohorelá M. R. Štefánika 679
24ZSS1050890000W Pohorelá M. R. Štefánika 680
24ZSS1050892000M Pohorelá M. R. Štefánika 681
24ZSS1050893000H Pohorelá M. R. Štefánika 683
24ZSS1050894000C Pohorelá M. R. Štefánika 685
24ZSS10508960002 Pohorelá M. R. Štefánika 688
24ZSS1050897000Y Pohorelá M. R. Štefánika 689
24ZSS1050898000T Pohorelá M. R. Štefánika 690
24ZSS10508950007 Pohorelá M. R. Štefánika 691
24ZSS1050899000O Pohorelá M. R. Štefánika 692
24ZSS10509000005 Pohorelá M. R. Štefánika 693
24ZSS10509010000 Pohorelá M. R. Štefánika 694
24ZSS1050902000W Pohorelá M. R. Štefánika 695
24ZSS1050903000R Pohorelá M. R. Štefánika 696
24ZSS1050904000M Pohorelá M. R. Štefánika 697
24ZSS1050905000H Pohorelá M. R. Štefánika 698
24ZSS1050906000C Pohorelá M. R. Štefánika 699
24ZSS12091190000 Pohorelá Nová 8
24ZSS12091200002 Pohorelá Nová 124
24ZSS10508170008 Pohorelá Nová 320
24ZSS10508180003 Pohorelá Nová 321
24ZSS1050819000Z Pohorelá Nová 322
24ZSS10508200000 Pohorelá Nová 323
24ZSS1050821000W Pohorelá Nová 324
24ZSS1050822000R Pohorelá Nová 326
24ZSS1050823000M Pohorelá Nová 327
24ZSS1050824000H Pohorelá Nová 328
24ZSS1050825000C Pohorelá Nová 329
24ZSS10508260007 Pohorelá Nová 330
24ZSS1302029000A Pohorelá Nová 330
24ZSS10508270002 Pohorelá Nová 331
24ZSS1050828000Y Pohorelá Nová 332
24ZSS1050829000T Pohorelá Nová 333
24ZSS1050830000V Pohorelá Nová 334
24ZSS1050831000Q Pohorelá Nová 335
24ZSS1050832000L Pohorelá Nová 336
24ZSS1050833000G Pohorelá Nová 337
24ZSS1050834000B Pohorelá Nová 338
24ZSS10508350006 Pohorelá Nová 339
24ZSS10508360001 Pohorelá Nová 340
24ZSS1050837000X Pohorelá Nová 341

24ZSS1050838000S Pohorelá Nová 342
24ZSS1050839000N Pohorelá Nová 343
24ZSS1050840000P Pohorelá Nová 344
24ZSS1209130000X Pohorelá Nová 344
24ZSS1050841000K Pohorelá Nová 345
24ZSS1050842000F Pohorelá Nová 346
24ZSS1050843000A Pohorelá Nová 347
24ZSS10508440005 Pohorelá Nová 348
24ZSS10508450000 Pohorelá Nová 360
24ZSS1314430000X Pohorelá Nová 361
24ZSS1050846000W Pohorelá Nová 362
24ZSS1050848000M Pohorelá Nová 364
24ZSS1050849000H Pohorelá Nová 365
24ZSS1050850000J Pohorelá Nová 367
24ZSS1050851000E Pohorelá Nová 368
24ZSS10508520009 Pohorelá Nová 369
24ZSS10508530004 Pohorelá Nová 370
24ZSS1050855000V Pohorelá Nová 371
24ZSS1050856000Q Pohorelá Nová 372
24ZSS1050857000L Pohorelá Nová 373
24ZSS1050858000G Pohorelá Nová 374
24ZSS1050859000B Pohorelá Nová 376
24ZSS1050860000D Pohorelá Nová 377
24ZSS10508610008 Pohorelá Nová 378
24ZSS10508620003 Pohorelá Nová 379
24ZSS1050863000Z Pohorelá Nová 380
24ZSS1050815000I Pohorelá Nová 381
24ZSS1050864000U Pohorelá Nová 382
24ZSS1050866000K Pohorelá Nová 383
24ZSS12091260009 Pohorelá Nová 391
24ZSS1209122000T Pohorelá Nová 392
24ZSS1209123000O Pohorelá Nová 392
24ZSS1209124000J Pohorelá Nová 392
24ZSS1209125000E Pohorelá Nová 392
24ZSS1302923000E Pohorelá Nová 392
24ZSS13029240009 Pohorelá Nová 392
24ZSS1209121000Y Pohorelá Nová 393
24ZSS1304380000J Pohorelá Nová 394
24ZSS1209138000U Pohorelá Orlová 321
24ZSS1050927000W Pohorelá Orlová 461
24ZSS1050928000R Pohorelá Orlová 512
24ZSS1050931000J Pohorelá Orlová 563
24ZSS1050932000E Pohorelá Orlová 564
24ZSS10509330009 Pohorelá Orlová 565
24ZSS10509340004 Pohorelá Orlová 566
24ZSS105093500AG Pohorelá Orlová 567
24ZSS1050936000V Pohorelá Orlová 568
24ZSS1050937000Q Pohorelá Orlová 569
24ZSS1050938000L Pohorelá Orlová 570

24ZSS1050939000G Pohorelá Orlová 571
24ZSS1050940000I Pohorelá Orlová 572
24ZSS1050941000D Pohorelá Orlová 573
24ZSS10509420008 Pohorelá Orlová 574
24ZSS10509430003 Pohorelá Orlová 576
24ZSS1050946000P Pohorelá Orlová 577
24ZSS1050947000K Pohorelá Orlová 578
24ZSS1050948000F Pohorelá Orlová 579
24ZSS1050949000A Pohorelá Orlová 580
24ZSS10509510007 Pohorelá Orlová 582
24ZSS10509520002 Pohorelá Orlová 583
24ZSS1050953000Y Pohorelá Orlová 584
24ZSS1050954000T Pohorelá Orlová 586
24ZSS1301133000Z Pohorelá Orlová 587
24ZSS1050955000O Pohorelá Orlová 588
24ZSS1050956000J Pohorelá Orlová 589
24ZSS10509580009 Pohorelá Orlová 591
24ZSS10509590004 Pohorelá Orlová 592
24ZSS10509600006 Pohorelá Orlová 593
24ZSS10509610001 Pohorelá Orlová 594
24ZSS1050962000X Pohorelá Orlová 594
24ZSS1050963000S Pohorelá Orlová 595
24ZSS1050965000I Pohorelá Orlová 596
24ZSS1050966000D Pohorelá Orlová 597
24ZSS10509670008 Pohorelá Orlová 598
24ZSS10509680003 Pohorelá Orlová 599
24ZSS1050969000Z Pohorelá Orlová 600
24ZSS10509700000 Pohorelá Orlová 602
24ZSS1050971000W Pohorelá Orlová 604
24ZSS1050972000R Pohorelá Orlová 605
24ZSS1050973000M Pohorelá Orlová 606
24ZSS1050974000H Pohorelá Orlová 607
24ZSS1050975000C Pohorelá Orlová 608
24ZSS10509760007 Pohorelá Orlová 609
24ZSS10509770002 Pohorelá Orlová 610
24ZSS1050979000T Pohorelá Orlová 612
24ZSS1050980000V Pohorelá Orlová 612
24ZSS1050981000Q Pohorelá Orlová 613
24ZSS1050982000L Pohorelá Orlová 614
24ZSS1050983000G Pohorelá Orlová 615
24ZSS1050984000B Pohorelá Orlová 616
24ZSS10509850006 Pohorelá Orlová 617
24ZSS10509860001 Pohorelá Orlová 618
24ZSS1050987000X Pohorelá Orlová 619
24ZSS1050988000S Pohorelá Orlová 620
24ZSS1050989000N Pohorelá Orlová 621
24ZSS1050990000P Pohorelá Orlová 622
24ZSS1050991000K Pohorelá Orlová 623
24ZSS1050992000F Pohorelá Orlová 624

24ZSS1050993000A Pohorelá Orlová 625
24ZSS10509940005 Pohorelá Orlová 625
24ZSS1050996000W Pohorelá Orlová 626
24ZSS1050999000H Pohorelá Orlová 630
24ZSS1051000000N Pohorelá Orlová 631
24ZSS1051001000I Pohorelá Orlová 632
24ZSS1051002000D Pohorelá Orlová 633
24ZSS10510030008 Pohorelá Orlová 634
24ZSS10510040003 Pohorelá Orlová 635
24ZSS1051005000Z Pohorelá Orlová 636
24ZSS1051006000U Pohorelá Orlová 637
24ZSS1051007000P Pohorelá Orlová 638
24ZSS1051008000K Pohorelá Orlová 639
24ZSS1051009000F Pohorelá Orlová 641
24ZSS1051010000H Pohorelá Orlová 642
24ZSS1051011000C Pohorelá Orlová 643
24ZSS10510120007 Pohorelá Orlová 644
24ZSS1209139000P Pohorelá Orlová 645
24ZSS10510130002 Pohorelá Orlová 646
24ZSS1051014000Y Pohorelá Orlová 647
24ZSS1051015000T Pohorelá Orlová 648
24ZSS1051016000O Pohorelá Orlová 649
24ZSS1051018000E Pohorelá Orlová 651
24ZSS10510190009 Pohorelá Orlová 652
24ZSS1051020000B Pohorelá Orlová 653
24ZSS10510210006 Pohorelá Orlová 654
24ZSS10510220001 Pohorelá Orlová 655
24ZSS1051023000X Pohorelá Orlová 656
24ZSS1209140000R Pohorelá Orlová 657
24ZSS1051024000S Pohorelá Orlová 658
24ZSS1051025000N Pohorelá Orlová 659
24ZSS1051026000I Pohorelá Orlová 660
24ZSS1051027000D Pohorelá Orlová 661
24ZSS10508770009 Pohorelá Orlová 662
24ZSS1050765000W Pohorelá Partizánska 517
24ZSS1050766000R Pohorelá Partizánska 518
24ZSS1050768000H Pohorelá Partizánska 519
24ZSS1050769000C Pohorelá Partizánska 520
24ZSS1050770000E Pohorelá Partizánska 521
24ZSS10507710009 Pohorelá Partizánska 522
24ZSS10507720004 Pohorelá Partizánska 523
24ZSS105077300AG Pohorelá Partizánska 523
24ZSS1050774000V Pohorelá Partizánska 524
24ZSS1050775000Q Pohorelá Partizánska 525
24ZSS1300097000V Pohorelá Partizánska 525
24ZSS1050776000L Pohorelá Partizánska 526
24ZSS1050777000G Pohorelá Partizánska 527
24ZSS1050778000B Pohorelá Partizánska 528
24ZSS10507810003 Pohorelá Partizánska 529

24ZSS1050782000Z Pohorelá Partizánska 530
24ZSS1050783000U Pohorelá Partizánska 531
24ZSS1050784000P Pohorelá Partizánska 532
24ZSS1050785000K Pohorelá Partizánska 533
24ZSS1050786000F Pohorelá Partizánska 534
24ZSS1050787000A Pohorelá Partizánska 535
24ZSS10507890000 Pohorelá Partizánska 537
24ZSS10507900002 Pohorelá Partizánska 538
24ZSS1050791000Y Pohorelá Partizánska 539
24ZSS1050792000T Pohorelá Partizánska 540
24ZSS1050793000O Pohorelá Partizánska 541
24ZSS1050794000J Pohorelá Partizánska 542
24ZSS1050795000E Pohorelá Partizánska 543
24ZSS10507960009 Pohorelá Partizánska 544
24ZSS10507970004 Pohorelá Partizánska 545
24ZSS105079800AG Pohorelá Partizánska 546
24ZSS1050799000V Pohorelá Partizánska 547
24ZSS1050800000C Pohorelá Partizánska 548
24ZSS10508010007 Pohorelá Partizánska 549
24ZSS10508020002 Pohorelá Partizánska 550
24ZSS1050803000Y Pohorelá Partizánska 551
24ZSS1050804000T Pohorelá Partizánska 552
24ZSS1050805000O Pohorelá Partizánska 553
24ZSS1050806000J Pohorelá Partizánska 554
24ZSS1050807000E Pohorelá Partizánska 555
24ZSS10508080009 Pohorelá Partizánska 556
24ZSS10508090004 Pohorelá Partizánska 557
24ZSS10508100006 Pohorelá Partizánska 558
24ZSS10508110001 Pohorelá Partizánska 559
24ZSS1050812000X Pohorelá Partizánska 560
24ZSS1050813000S Pohorelá Partizánska 561
24ZSS1050814000N Pohorelá Partizánska 562
24ZSS1313934000N Pohorelá Pod Brezinou 0
24ZSS1050867000F Pohorelá Pod Brezinou 496
24ZSS1050868000A Pohorelá Pod Brezinou 497
24ZSS10508690005 Pohorelá Pod Brezinou 499
24ZSS10508700007 Pohorelá Pod Brezinou 500
24ZSS10508710002 Pohorelá Pod Brezinou 501
24ZSS1050872000Y Pohorelá Pod Brezinou 502
24ZSS1050873000T Pohorelá Pod Brezinou 503
24ZSS4526135000P Pohorelá Pohorelá 0
24ZSS4534995000E Pohorelá Pohorelá 0
24ZSS46025170002 Pohorelá Pohorelá 0
24ZSS1051041000V Pohorelá Školská 385
24ZSS1051042000Q Pohorelá Školská 385
24ZSS10510280008 Pohorelá Športová 350
24ZSS10510290003 Pohorelá Športová 351
24ZSS10510300005 Pohorelá Športová 352
24ZSS1051032000W Pohorelá Športová 354

24ZSS1051034000M Pohorelá Športová 356
24ZSS1051036000C Pohorelá Športová 358
24ZSS10510370007 Pohorelá Športová 359
24ZSS10510380002 Pohorelá Športová 837
24ZSS1322174000H Pohorelá Športová 875
24ZSS1209141000M Pohorelá Ulica Sihla 300
24ZSS1209147000T Pohorelá Ulica Sihla 311
24ZSS1209143000C Pohorelá Ulica Sihla 349
24ZSS1209146000Y Pohorelá Ulica Sihla 383
24ZSS105104000AG Pohorelá Ulica Sihla 384
24ZSS4577887000V Pohorelá Za Hronom 830
24ZSS4602752000Q Pohorelá Za Hronom 830
24ZSS4577436000K Pohorelá Za Hronom 831
24ZSS4577461000R Pohorelá Za Hronom 831
24ZSS4577437000F Pohorelá Za Hronom 834
24ZSS10509080002 Pohorelá Za Potokom 701
24ZSS105091000AG Pohorelá Za Potokom 702
24ZSS1050911000V Pohorelá Za Potokom 703
24ZSS1050912000Q Pohorelá Za Potokom 704
24ZSS1050914000G Pohorelá Za Potokom 706
24ZSS1050915000B Pohorelá Za Potokom 708
24ZSS10509160006 Pohorelá Za Potokom 709
24ZSS10509170001 Pohorelá Za Potokom 710
24ZSS1050918000X Pohorelá Za Potokom 711
24ZSS1050919000S Pohorelá Za Potokom 712
24ZSS1050920000U Pohorelá Za Potokom 713
24ZSS1050923000F Pohorelá Za Potokom 716
24ZSS1050924000A Pohorelá Za Potokom 717
24ZSS10509250005 Pohorelá Za Potokom 718
24ZSS130201500AG Pohorelá Za Potokom 718
24ZSS1050913000L Pohorelá Za Potokom 720
24ZSS13110830003 Pohorelá Za Vŕšok 0
24ZSS1321926000Q Pohorelá Za Vŕšok 0
24ZSS1050610000K Pohorelá Za Vŕšok 204
24ZSS1050611000F Pohorelá Za Vŕšok 206
24ZSS1050612000A Pohorelá Za Vŕšok 208
24ZSS10506130005 Pohorelá Za Vŕšok 210
24ZSS10506140000 Pohorelá Za Vŕšok 212
24ZSS1050615000W Pohorelá Za Vŕšok 214
24ZSS45515620007 Pohorelá Za Vŕšok 215
24ZSS1050616000R Pohorelá Za Vŕšok 216
24ZSS1050617000M Pohorelá Za Vŕšok 217
24ZSS1050618000H Pohorelá Za Vŕšok 218
24ZSS1050619000C Pohorelá Za Vŕšok 219
24ZSS1050620000E Pohorelá Za Vŕšok 220
24ZSS10506210009 Pohorelá Za Vŕšok 221
24ZSS10506220004 Pohorelá Za Vŕšok 222
24ZSS105062300AG Pohorelá Za Vŕšok 224
24ZSS1050625000Q Pohorelá Za Vŕšok 226

24ZSS1050626000L Pohorelá Za Vŕšok 228
24ZSS1050627000G Pohorelá Za Vŕšok 229
24ZSS1050628000B Pohorelá Za Vŕšok 230
24ZSS10506290006 Pohorelá Za Vŕšok 232
24ZSS10506300008 Pohorelá Za Vŕšok 234
24ZSS10506310003 Pohorelá Za Vŕšok 235
24ZSS1050632000Z Pohorelá Za Vŕšok 236
24ZSS1050634000P Pohorelá Za Vŕšok 238
24ZSS1050635000K Pohorelá Za Vŕšok 239
24ZSS1050636000F Pohorelá Za Vŕšok 240
24ZSS1050637000A Pohorelá Za Vŕšok 242
24ZSS10506380005 Pohorelá Za Vŕšok 243
24ZSS1050641000Y Pohorelá Za Vŕšok 839
24ZSS1050642000T Pohorelá Za Vŕšok 839
24ZSS1050643000O Pohorelá Za Vŕšok 839
24ZSS1050644000J Pohorelá Za Vŕšok 839
24ZSS1050645000E Pohorelá Za Vŕšok 839
24ZSS10506460009 Pohorelá Za Vŕšok 839
24ZSS10506470004 Pohorelá Za Vŕšok 839

Prílohy

ee

Vyrozumenie-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 780,76 kB
Dátum vloženia: 24. 8. 2022 6:55
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 8. 2022 7:13
Autor: Správca Webu

Obec

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:263
TÝŽDEŇ:557
CELKOM:812107

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuálne počasie

dnes, utorok 21. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 13 °C
streda 22. 5. mierny dážď 19/14 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 16/13 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 20/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:48

Slnko zapadá:20:24

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Máj a september sú bránami leta.

Sviatok

Dnes je 21.5.2024

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri