Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

SHR - Zápis do evidencie

Podobne ako na prevádzkovanie živnosti, aj na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka je nutné získať osvedčenie.

Preto sa fyzická osoba, ktorá chce podnikať ako SHR, musí najprv registrovať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade (nie na živnostenskom úrade), teda mu musí ohlásiť, že chce takúto činnosť vykonávať. Na základe tohto ohlásenia príslušný úrad zapíše osobu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.  

Miestne príslušným na registráciu je ten mestský alebo obecný úrad, v ktorého obvode (katastri) sa nachádzajú pozemky SHR, na ktorých chce vykonávať poľnohospodársku výrobu alebo v ktorého obvode sa nachádzajú pozemky iného vlastníka, s ktorým SHR uzatvoril nájomnú zmluvu za účelom realizácie poľnohospodárskej výroby. To znamená, že SHR nemusí podnikať výlučne len na vlastnej pôde, ale aj na pôde prenajatej.

Za účelom ohlásenia je potrebné na mestský alebo obecný úrad doniesť:

 • občiansky preukaz,
 • vyplnenú žiadosť o zápis do evidencie SHR (tlačivo žiadosti poskytuje každý príslušný úrad na svojej webovej stránke),
 • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku, na ktorých bude vykonávať svoju činnosť (list vlastníctva alebo nájomná zmluva),
 • doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, ak sa k určitému druhu činnosti vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde je potrebný aj doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v pôde, t. j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlačovacie systémy)
 • peňažné prostriedky v sume 6,50 eur (správny poplatok za vydanie osvedčenia o zápise do evidencie), ktoré je potrebné zaplatiť v hotovosti priamo v pokladni úradu alebo prevodom na bankový účet obce

Na základe ohlásenia zapíše príslušný úrad do evidencie SHR tieto údaje:  

 • meno a priezvisko,
 • miesto trvalého bydliska,
 • rodné číslo,
 • údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, ak sa na určitý druh činnosti vyžadujú,
 • deň zápisu do evidencie.

Zmenu skutočností vedených v evidencii musí samostatne hospodáriaci roľník ohlásiť príslušnému úradu do 15 dní. Za zmenu priezviska alebo trvalého bydliska sa platí správny poplatok vo výške 1,50 eur.

Evidenciu SHR vedú jednotlivé obce a mestá (napr. Mestský úrad v Trenčíne, Obecný úrad v Partizánskej Ľupči), nie je verejne dostupná. Centrálny register SHR neexistuje.

O zápise do evidencie vydá príslušný úrad samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie, spravidla do 30 dní. Na základe zápisu do evidencie SHR pridelí príslušný orgán štátnej štatistiky (pracovisko Štatistického úradu SR v krajskom meste) samostatne hospodáriacemu roľníkovi identifikačné číslo (IČO), ktoré úrad zapíše do evidencie SHR. IČO je tiež súčasťou vydaného osvedčenia. Ide o jednoznačný identifikátor, pod ktorým bude samostatne hospodáriaci roľník podnikať. Raz pridelené IČO sa už nedá zmeniť a SHR ako podnikateľovi zostane po celý čas jeho podnikania. Pridelenie identifikačného čísla sa netýka SHR, ktorý už podniká v inej oblasti a má už pridelené IČO na vykonávanú inú podnikateľskú činnosť. Po obdržaní osvedčenia môže SHR začať vykonávať svoju činnosť.   

Upozornenie: Živnostník sa preukazuje osvedčením o živnostenskom oprávnení a SHR osvedčením o zápise do evidencie príslušnej obce (mesta). 

Okrem IČO musí mať samostatne hospodáriaci roľník pridelené aj daňové identifikačné číslo (DIČ). O registráciu a pridelenie DIČ musí podľa zákona o dani z príjmov sám požiadať príslušného správcu dane (daňový úrad podľa trvalého bydliska), a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získal oprávnenie na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka. Na základe toho daňový úrad vydá osvedčenie, v ktorom je uvedené DIČ. Takto pridelené DIČ musí samostatne hospodáriaci roľník uvádzať na všetkých daňových dokladoch.

Pri registrácii SHR, na rozdiel od živnosti, nie je určené žiadne jednotné kontaktné miesto, ktoré spolu s ohlásením prihlási farmára na daňový úrad či do zdravotnej poisťovne. Túto registráciu musí vykonať sám.

Od 01. 07. 2018 sú všetky fyzické osoby – podnikatelia povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky. Avšak, žiadosť o pridelenie DIČ môže fyzická osoba podať aj v listinnej podobe (osobne alebo poštou) a po pridelení DIČ vykoná autorizáciu k elektronickej komunikácii (tzn. fyzickú osobu previažu s jej DIČ) a následne bude komunikovať už len elektronicky.

Zhrnutie na záver – čo by ste mali o SHR vedieť

SHR je podnikateľom, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Na výkon tejto činnosti nie sú potrebné žiadne kvalifikačné predpoklady.

Podnikanie v postavení súkromne hospodáriaceho roľníka sa neriadi živnostenským zákonom. Činnosť SHR teda nie je živnosťou, preto nie je potrebné ju ohlasovať ani registrovať na živnostenskom úrade. Ohlasuje sa výlučne na obecnom alebo mestskom úrade (napr. ekonomický úsek, odbor výstavby a životného prostredia a i.).

SHR bude na príslušnom úrade platiť správny poplatok (spravidla v hotovosti):

 • za vydanie osvedčenia o zápise do evidencie – 6,50 eur
 • za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise – 1,50 eur (za inú zmenu sa poplatok nevyžaduje).

 

SHR nemusí vykonávať podnikateľskú činnosť, t. j. poľnohospodársku výroku len na vlastných pozemkoch, ale aj prenajatých (na základe nájomnej zmluvy).

SHR musí mať pridelené IČO a DIČ, ktoré je povinný uvádzať pri výkone svojho podnikania. Jeho príjmy podliehajú dani a  platí odvody do zdravotnej poisťovne. Sociálne poistenie musí uhrádzať, keď jeho príjem z podnikania presiahne zákonom stanovenú výšku.

Podnikať v postavení samostatne hospodáriaceho roľníka je možné aj popri zamestnaní alebo popri živnosti. SHR môže mať zamestnancov.

 

Tlačivo žiadosti o zápis so evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka TU 

Dátum vloženia: 31. 3. 2022 8:16
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2022 13:23
Autor:

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Šachový týždeň 2009 -- Mládež prenáša figúrky na pokyn aktérov zápasu Miro Pálka -ŠK Senica J. Kanoš -ŠK Orlová Pohorelá

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:54

Slnko zapadá:20:37

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Psie dni majú najviac múch.

Sviatok

Dnes je 18.7.2024

Meniny má Kamila

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri