Obec Pohorelá
Pohorelá – oficiálna stránka obce

SHR - Zrušenie a pozastavenie činnosti

Čo musí SHR urobiť, ak chce ukončiť (úplne alebo dočasne) svoju podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe?

Zrušenie činnosti SHR – úplne ukončenie podnikania

Ak sa SHR rozhodne, že viac už nechce vykonávať poľnohospodársku výrobu, na ktorú mu bolo vydané osvedčenie, môže ju zrušiť (ukončiť). V tejto súvislosti si však musí splniť viaceré povinnosti.

V prvom rade musí ukončenie svojej činnosti v poľnohospodárskej výrobe osobne ohlásiť príslušnému obecnému alebo mestskému úradu v zákonnom ustanovenej lehote 15 dní od jej ukončenia. Úradu teda predloží vyplnenú žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR a originál vydaného osvedčenia. Následne úrad do 30 dní vydá zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR. Vydaním osvedčenia je podnikateľská činnosť SHR ukončená, prípadne dňom, ktorý SHR uviedol ako deň ukončenia priamo v ohlásení. Za ohlásenie ukončenia činnosti v poľnohospodárskej výrobe sa správny poplatok neplatí.

Zrušením činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka natrvalo zaniká jeho oprávnenie podnikať. Ak by sa SHR znovu rozhodol začať podnikať v poľnohospodárskej výrobe, musí túto činnosť opätovne ohlasovať príslušnému úradu a zaplatiť správny poplatok 6,50 eur. 

Tlačivo Žiadosť o výmaz z evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka k stiahnutiu TU

 

Dane a odvody po ukončení činnosti SHR

Od zrušenia osvedčenia o zápise SHR nemusí fyzická osoba platiť zdravotné odvody (ktoré dovtedy platila ako SZČO), pretože v zmysle zákona o zdravotnom poistení prestala byť samostatne zárobkovo činnou osobu ako platiteľ poistného. Nakoľko je zdravotné poistenie povinné, je pri prerušení činnosti SHR potrebné, aby došlo k zmene platiteľa poistného. Kto bude za neho platiť zdravotné poistenie bude závisieť od jeho aktuálneho statusu. Môžu vzniknúť rôzne alternatívy:

  • ak bude nezamestnaný a evidovaný na úrade práce, zdravotné odvody bude za neho platiť štát,
  • ak bude dobrovoľne nezamestnaný (neevidovaný na úrade práce), bude samoplatiteľom zdravotných odvodov,
  • ak sa stane zamestnancom, zdravotné poistenie bude za neho odvádzať jeho zamestnávateľ.

Zmenu platiteľa zdravotného poistenia je potrebné oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa ukončenia činnosti prostredníctvom predpísaného tlačiva, ktoré je pre každú poisťovňu iné. Ak sa po ukončení činnosti SHR stane zamestnancom (uzavrie pracovný pomer) je jeho zamestnávateľ ako platiteľ poistného povinný oznámiť to zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní.

Pri ukončení činnosti SHR nie je táto osoba (v zmysle zákona o sociálnom poistení ako SZČO) povinná túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, pretože jej povinné sociálne poistenie (povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie) zaniká dňom, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti. Inak povedané, fyzická osoba prestáva platiť sociálne odvody odo dňa zrušenia činnosti SHR. Na základe zákona o sociálnom poistení jej nevyplýva po zrušení činnosti povinnosť oznamovať to Sociálnej poisťovni.

 

Pozastavenie (prerušenie) činnosti SHR

Za predpokladu, že SHR nechce úplne ukončiť svoje podnikanie, môže využiť inštitút pozastavenia (prerušenia) svojej činnosti, t. j. len dočasne prestať podnikať v poľnohospodárskej výrobe. Dôvodmi na pozastavenie činnosti môžu byť napríklad sezónny charakter podnikania alebo zdravotné problémy.

Tak ako začatie či skončenie vykonávania podnikateľskej činnosti, musí SHR oznámiť aj jej pozastavenie, a to miestne príslušnému obecnému alebo mestskému úradu na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke úradu. Dôvod nie je nutné uvádzať. Na základe ohlásenia úrad zaregistruje dočasné pozastavenie činnosti SHR.  Rovnako ako pri ukončení činnosti v poľnohospodárskej výrobe, ani pri jej pozastavení sa správny poplatok neplatí.

Prerušenie podnikateľskej činnosti je teda právom každého samostatne hospodáriaceho roľníka, ktoré môže kedykoľvek využiť aj bez uvedenia dôvodu.

Pri pozastavení činnosti SHR nie je zákonom ustanovená žiadna minimálna či maximálna doba prerušenia

Účinky pozastavenia podnikania SHR nastávajú dňom vydania osvedčenia o pozastavení činnosti úradom. Ak SHR v ohlásení uviedol neskorší deň ako je deň vydania osvedčenia, jeho činnosť bude prerušená od toho neskoršieho dňa. Počas doby prerušenia nie je SHR podnikateľom.

 

Tlačivo Oznámenie o prerušení činnosti samostatne hopodariaceho roľníka TU

 

 

Dane a odvody po prerušení činnosti SHR

Ak SHR prerušil na určitý čas svoju činnosť, bude to mať vplyv na jeho daňové a odvodové povinnosti.

Dočasným zánikom podnikateľskej činnosti SHR dochádza aj k zániku registrácie na daň z príjmov. Preto je potrebné pozastavenie oznámiť  daňovému úradu do 30 dní od prerušenia činnosti na predpísanom tlačive

krem toho bude treba odovzdať osvedčenie o registrácii. Po uplynutí doby pozastavenia daňový úrad vydá nové osvedčenie o registrácii (s pôvodne prideleným DIČ).

Podobnú povinnosť bude mať SHR aj vtedy, ak ste bol na daňovom úrade registrovaný ako platiteľ DPH.

Po pozastavení podnikateľskej činnosti prestáva byť SHR v zmysle zákona o zdravotnom poistení samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO). V dôsledku toho prestáva byť platiteľom poistného pre účely zdravotného poisteniaTo znamená, že SHR počas doby prerušenia svojej činnosti nemusí platiť zdravotné odvody. Tak ako pri ukončení činnosti aj pri jej pozastavení dochádza k zmene platiteľa zdravotného poistenia. Vzniknúť môžu rovnaké alternatívy ako sme uvádzali vyššie. Zmenu treba ohlásiť do ôsmych pracovných dní.

Podobne ako pri zdravotných odvodoch aj pri sociálnych platí, že SHR, ktorý si pozastavil svoju činnosť, nemusí počas doby prerušenia platiť sociálne odvody. To znamená, že odo dňa prerušenia činnosti zaniká jeho povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Poistné uhradí len za obdobie do dňa pozastavenia podnikania (poistenia). Na rozdiel od ukončenia činnosti pri jej pozastavení je nutné vykonať oznámenie Sociálnej poisťovni o pozastavení činnosti SHR, a to do 30 dní od prerušenia podnikania prostredníctvom predpísaného tlačiv

Ak budete príslušným inštitúciám osobne oznamovať ukončenie alebo pozastavenie svojej činnosti, nezabudnite si so sebou vziať osvedčenie vydané úradom.  
 

Dátum vloženia: 31. 3. 2022 8:35
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2022 12:07
Autor:

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SMS-rozhlas

SMS rozhlas

SMS-rozhlas
dôležité hlásenia
miestného rozhlasu
SMSsprávou do mobilu

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

DFS Mladosť -

Interaktívna fotomapa

Pohorela

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:54

Slnko zapadá:20:37

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký júl, taký január.

Sviatok

Dnes je 18.7.2024

Meniny má Kamila

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
2
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri