Obsah

Obecné symboly


§1b ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

 

 

Tajomstvo pohorelskej pečate


Historická pečať obceČemerica – prudko jedovatá rastlina. Dobytok, ktorý ju spasie, uhynie, ak ho hneď nenapoja sladkým mliekom. Zmizla z našich pastvín spolu s povesťami stredovekých valachov? Alebo ju má tiež na svedomí „víťazstvo chémie nad prírodou“ v sedemdesiatych rokoch nášho storočia?
Nestratila sa celkom. Jej obraz – symbol, upravený zručnými rukami majstra do podoby razidla zanechával desaťročia stopu na tuhnúcom vosku pečatí obecných listín Pohorelej.


Čemerica zelená (líšči koreň, Helleborus viridis), v susednom Liptove a Spiši známa pod názvom omiaga veľká, je špeciálna pastierka rastlina, najviac rozšírená tam, kde bol v minulosti intenzívny chov dobytka. Túto jedovatú rastlinu najviac upotrebúvali sami pastieri. jej korene sa používali na liečenie zavšivavených a prašivých zvierat. Odvarom z koreňov sa umývali postihnuté časti tela.
Zo starých záznamov sa dozvieme, že podobne liečili aj starogemerskí pastieri. Ide o prastarú slovenskú rastlinu, známu aj u ostatných slovanských národov. Čemerica sa preto nedostala bez príčiny do znaku obecných pečatí sídiel, ktorých vznik ovplyvnila stredoveká valašská kolonizácia.

- Mgr. Peter Návoy -


Fotogaléria:

Historická pečať obce Čemerica zelená Kvet Čemerice zelenej