Obsah

AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE OHROZENIA ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Typ: ostatné | náš tip
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí.

I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania
výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.

 

Dokumenty:
Ako sa zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok pdf 316.79 KB


Príloha

Vytvorené: 13. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 10. 2018 10:24
Autor: Ján Pompura