Obsah

Pohorelá

PohorelaObec Pohorelá sa nachádza na jednej z vyšších terás Hrona v oblasti jeho horného toku. Údolím prechádzala od praveku diaľková cesta medzi územím Spiša a Horehronia, čo dokladajú jednotlivé ojedinelé archeologické nálezy na oboch stranách horského masívu (Miňo 2003). Priamo z katastra obce je evidovaný ojedinelý archeologický náleze barbarskej mince z obdobia mladšej doby železnej (Balaša 1960,70) - pravdepodobne ide o razbu kmeňa Kotínov, nositeľov tzv. púchovskej kultúry. Prvá zmienka o obci sa zachovala zo začiatku 17. storočia.

Akcie

05.07.2018 - 08.07.2018

šachovnica

FIDE OPEN Pohorelá 2018

XVIII. ročník šachového turnaja

Detail

14.07.2018

logo Majstrovstiev Pohorelej a sveta v kosení

Majstrovstvá Pohorelej (a sveta) v kosení

Viacrozmerná udalosť zahŕňajúca v sebe svetské, ale aj duchovné prejavy voľakedajšieho horehronského dedinského leta.

Detail

11.08.2018

Dedina ako klenotnica - plagát2

Pohorelá - Dedina ako klenotnica

V sobotu 11.8.2018 sa uskutoční folkórne podujatie "Pohorelá - Dedina ako klenotnica".

Detail

Aktuality

19.06.2018

Pred 86 rokmi bol založený v Pohorelej založený odbor slovenskej katolíckej jednoty

ktorého cieľom je vzájomné podporovanie sa členov, v prípade smrti postaranie sa o pohreb zosnulého člena.

Detail

18.06.2018

Pohorelská hlásnik - titulka

Júnové vydanie Pohorelského hlásnika

sa už nachádza vo všetkých obchodoch (Potravinách) v Pohorelej a na čerpacej stanici PHM Bartrans.

Detail

17.06.2018

Zvyky na sv.Jána

Zvyky na sv.Jána

V predvečer sv. Jána je v poli veselo. Mládež nakladie oheň a od neho zapaľujú dievčence slamu, nakrútenú na staré porisko z metly. S horiacou slamou sa preháňajú poľom. Dievča beží s ohňom a za ňou kŕdeľ vrstovníc. Dievčence, ktoré nenesú janovskú fakľu, si rozpletajú vrkoče, váľajú sa v žite, aby vraj mali vlasy pekné, žlté ako žito.

Detail

15.06.2018

Logo Talentarium

Zápis do SZÚŠ Polomka

Súkromná základná umelecká škola Talentárium Polomka srdečne pozýva všetky deti na zápis  do hudobného , tanečného odboru.

Detail

15.06.2018

Najbližší zber plastov bude 19.6.

Najbližší zber plastov bude 19.6.

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok.

Detail

15.06.2018

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 20.6.

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 20.6.

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu.

Detail

11.06.2018

Pred 86 rokmi sa narodila Mária VOJTKOVÁ

- speváčka ľudových piesní, ľudová rozprávačka

Detail

09.06.2018

Pred 77 rokmi sa uskutočnilo v obci prvé filmové predstavenie

- prvé premietanie pojazdného kina

Detail

08.06.2018

sanitka

Ukončenie činnosti LSPP v Závadke n.Hr.

Dňom 30.6.2018 končí svoju činnosť Lekárska služba prvej pomoci v Závadke nad Hronom. LSPP bude od 1.7.2018 zabezpečená formou pevnej ambulancie v Brezne.

Detail

08.06.2018

Pred 101 rokmi sa narodil a pred 23 rokmi zomrel Ernest BIELIK

- veliteľ partizánskej brigády Jánošík - čestný občan Pohorelej

Detail