Obsah

Pohorelá

PohorelaObec Pohorelá sa nachádza na jednej z vyšších terás Hrona v oblasti jeho horného toku. Údolím prechádzala od praveku diaľková cesta medzi územím Spiša a Horehronia, čo dokladajú jednotlivé ojedinelé archeologické nálezy na oboch stranách horského masívu (Miňo 2003). Priamo z katastra obce je evidovaný ojedinelý archeologický náleze barbarskej mince z obdobia mladšej doby železnej (Balaša 1960,70) - pravdepodobne ide o razbu kmeňa Kotínov, nositeľov tzv. púchovskej kultúry. Prvá zmienka o obci sa zachovala zo začiatku 17. storočia.

Akcie

26.05.2018

Cyklojazda verejnosti BREZNO - POHORELÁ - BREZNO

- sprievodné podujatie v rámci "Dni mesta Brezna"

Detail

02.06.2018

ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ

športové súťaže detí v netradičných disciplínach

Detail

Aktuality

19.05.2018

Najbližší zber plastov bude 22.5.

Najbližší zber plastov bude 22.5.

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok.

Detail

18.05.2018

Pred 7 rokmi zomrel Štefan Prukner

- akademický maliar, ktorý pôsobil i na Horehroní, aj v Pohorelej.

Detail

18.05.2018

Májové vydanie Pohorelského hlásnika

sa už nachádza vo všetkých obchodoch (Potravinách) v Pohorelej a na čerpacej stanici PHM Bartrans.

Detail

15.05.2018

Pred 86 rokmi bol založený Krúžok divadeľných ochotníkov

Krúžok divadeľných ochotníkov bol založený na zakladajúcom shromaždení dňa 22. mája 1932 za prítomnosti učiteľov a mnohých mladých občanov.

Detail

15.05.2018

Pred 38 rokmi zomrel Pavol TONKOVIČ

-hudobný skladateľ, dirigent, zberateľ ľudových piesní; Hudobne spracoval a vydal platňu vo vydavateľstve Suprafón pod názvom Veselica na Horehroní (Veselica z Pohorelej)

Detail

14.05.2018

Pred 78 rokmi zomrel Jozef Gregor TAJOVSKÝ

ktorý bol v rokoch 1896 - 1897 učiteľom v Pohorelej

Detail