Obsah

Mašianske skalky

Typ: ostatné
Prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 1980, výmera 16,9 ha. Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev s výskytom borovice a smrekovca reliktného pôvodu. Viaceré chránené rastlinné druhy na vápencovo-dolomitovom bralnatom výbežku Gindury.

Horehronie aj vo východnej časti zahŕňa územia, ktoré reprezentujú časť pôvodnej a zachovanej prírody a krajiny. Intenzívna poľnohospodárska činnosť od dôb valaskej kolonizácie a prírodné kalamity zničili a oslabili podmienky zachovania takýchto plôch. Napriek tomu príroda tejto časti je bohatá, pestrá a zaujímavá pre každého milovníka peknej krajiny a jej prírody.

Osady v tejto oblasti vznikli na valaskom práve, niektoré mali dedičných richtárov – šoltýsov, ktorých úlohou bolo aj zintenzívnenie dosídľovania tohto územia. V 18. – 19. storočí dochádza k zmene zamestnania obyvateľov. Súviselo to s objavením železnorudných žíl a s ich využívaním pomocou modernejších výrobných techník. Pohorelská Maša mala v polovici 19. storočia najmodernejšiu valcovňu plechov na Slovensku.
Pohorelská Maša sa nachádza v údolí Hrona 2 km na východ od Pohorelej pod strmým svahom vyhliadkového vrchu Gindura (1099 m).
Samotná prírodná rezervácia Mašianske skalky bola vyhlásená v roku 1980, stupeň ochrany 5. Leží juhozápadne od Pohorelskej Maše. Predmetom ochrany sú prirodzené lesné porasty reliktného charakteru 170- až 190-ročné. Nachádzajú sa tu strmé skalné svahy, kde na dolomitoch vznikli ostro sa rozpadajúce vežovité útvary.
V súvislosti s geologickým podkladom predstavuje rastlinstvo svojrázne spoločenstvá. Nájdeme tu rôzne druhy stromov, kríkov, tráv a aj chránených rastlín. Aj živočíšna ríš tu má svoje zastúpenie. Od zástupcov tried stavovcov až po najjednoduchšie mäkkýše, červy či článkonožce.


Vytvorené: 3. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 3. 2018 23:55
Autor: Správca Webu