Obsah

25. august 1974 - Ustanovujúca schôdza Jednotného roľníckeho družstva

Typ: ostatné
Záznam z obecnej kroniky - 1974 (bez štylistických a gramatických úprav):

POĽNOHOSPODÁRSTVO, ZALOŽENIE JRD:
Všetci sme túžili a veľmi chceli, aby aj naša obec sa stala členom veľkej socialistickej poľnohospodárskej rodiny, ktorá v tomto roku oslavovala 25.výročie socialistického poľnohospodárstva, ktorému dnes vďačíme, že máme dostatok potravín.
Pre tento vznešený cieľ, do agitačnej práce pre socializáciu dediny, boli zapojené kolektívy funkcionárov DO KSS, poslanci MNV, funkcionári a členovia NF a niektorí členovia Zväzu JHR. Veľmi aktívne do agitácie pre vstup do JRD sa zapojili mladí ľudia zo SZM a členovia Zväzarmu, ktorí s elánom a zápalom presviedčali svojich rodičov, svoje rodiny, susedov a ostatných občanov. Pekných výsledkov v získavaní roľníkov a užívateľov pôdy dosiahli aj učitelia. Celá agitačná práca bola zameraná na jediný cieľ, aby sme 30. výročie SNP oslávili založením celoobecného JRD. Práca a snaha bola korunovaná úspechom.
V nedeľu 25. augusta za účasti členov JRD a funkcionárov okresných straníckych orgánov a orgánov štátnej správy bolo slávnostne založené celoobecné Jednotné roľnícke družstvo v Pohorelej. Prítomní boli tiež zástupcovia ÚV KSS z Bratislavy na čele s vedúcim oddelenia s. Vargom Júliusom.

Na ustanovujúcej schôdzi bolo zvolené predstavenstvo v tomto zložení:
Ing. Vojtko Jozef, predseda
Maťúš Matej , podpredseda
Členovia:
Siman Jozef, Syč Jozef, Rašiová Alžbeta, Bialiková Helena, Petruška Matej, Pompura Ján, Vojtko Ján, Haluška Štefan, Kubanda Matej.

Ustanovujúca schôdza JRD bola dôstojne pripravená. V tomto zmysle sa vyjadrili aj funkcionári vyšších straníckych orgánov, ktorí sa na nej zúčastnili.
V čase založenia JRD podpísalo prihlášku 562 držiteľov pôdy, ktorí vlastnili spolu 1592 ha poľnohospodárskej pôdy. Spolu s ostatnou pôdou bolo pre JRD získane celkom 2000ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 93% celkovej poľnohospodárskej pôdy v katastri obce. V období od 1. septembra 1974 do konca roka podpísalo prihlášky ďalších 26 občanov, ktorí združili ďalších 30,14 ha.
Hneď po založení JRD uskutočnilo sa v septembri komisionálne rokovanie o výbere plôch na rekultivácie pozemkov. V prvej etape boli do plánu rekultivácií vybrané pozemky Kolesárova, Vrch, Nad Bor, Mikluška, Ševcová baňa a Poľany v celkovej výmere cca 200 ha.

JRD nemalo pre rok 1974 v pláne žiadnu investičnú výstavbu. Činnosť bola zameraná na prípravu výstavby farmy dojníc, ktorá sa má začať v marci budúceho roka. Po vypracovaní úvodného projektu začalo sa s vybavovaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Pri odsúhlasovaní projektovej dokumentácie sa však zistilo, že na vybranom pozemku neboli ešte vykonané geologické práce.
V rámci príprav na investičnú činnosť v budúcom roku začalo sa už rokovať s Krajskou poľnohospodárskou správou v Banskej Bystrici ohľadne dvoch maštalí pre ustajnenie mladého dobytka, prípadne oviec. Agroprogres Zlaté Klasy potvrdil už aj dodanie konštrukcií v prvom prípadne v druhom štvrťroku 1975.
Vlastná investičná činnosť bola zameraná na dokončenie výstavby prevádzkovo administratívnej budovy a výstavby priestorov pre stroje a opravárenskú dielňu. Na tieto akcie bolo preinvestované celkom 61 000,- Kč.
Hlavná pozornosť bola venovaná nákupu strojov a zariadení. Plánovaná suma 800 000,- Kč na nákup strojov bola prekročená. Nakúpilo sa ich až za 918 000,- Kč, z čoho najviac sa vynaložilo na nákup traktorov, závesného náradia, samozberacích vozov a iného zariadenia.
- zapísal kronikár Július Orolín -


Vytvorené: 4. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2018 09:49
Autor: Správca Webu