Obsah

Obyvateľstvo Pohorelej v roku 2018

Typ: ostatné
ludiaV roku 2018 sa v Pohorelej narodilo 17 detí (9 chlapcov a 8 dievčat). Zomrelo 37 obyvateľov (17 mužov a 20 žien). Do obce sa prisťahovalo 12 nových obyvateľov a odsťahovalo 36.

K 31.12.2018 mala Pohorelá 2199 obyvateľov (osôb prihlásených na trvalý pobyt) – z toho 1042 mužov a 1157 žien.

Obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 roční) bolo 242 (131 chlapcov a 111 dievčat), t.j. 11 % populácie Pohorelej; v produktívnom veku (15-64 roční) 1457 obyvateľov (720 mužov a 737 žien), t.j. 66,26 %  a v poproduktívnom veku (nad 65 rokov) 500 obyvateľov (191 mužov a 309 žien), t.j. 22,74%.   

Priemerný vek obyvateľstva Pohorelej k 31.12.2018 bol  45,14.

 

Obyvateľstvo podľa častí obce:

počet S P O L U Pohorelá Poh. Maša
       
narodení 17 16 1
    (z toho Za Hronom 3)  
zosnulí 37 29 8
    (z toho Za Hronom 1) (z toho DSS 4)
prisťahovaní 12 12 0
    (z toho Za Hronom 0)  
odsťahovaní 32 29 3
    (z toho Za Hronom 7)  
k 31.12.2018 2199 1940 259

(z toho: Za Hronom 165, DSS 83)

(pozn.: DSS = Domov sociálnych služieb)


Vytvorené: 25. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2020 13:05
Autor: Ján Pompura