Obsah

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 2014

Typ: ostatné
Obec Pohorelá na základe Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno č.11/§52a/2014 zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č.20014 Z.z. o službách zamestnanosti.

ÚPSVR na základe tejto dohody poskytne obci príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním a prevádzkou dobrovoľníckej práce (úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich dobrovoľnícku prácu, úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, na pracovné náradie) – mesačne príspevok vo výške 27,20 € za 1 uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho dobrovoľnícku službu.
Na základe tejto dohody organizujú vykonávanie dobrovoľníckej služby 2 koordinátori (v rámci dobrovoľníckej služby) v termíne od 1.8.2014 do 31.12.2014 v rozsahu 20 hodín týždenne (8:00-12:00).
 


Obec Pohorelá na základe Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) bod 4., resp. bod 5. Zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno zabezpečuje aktiváciu plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Obec zabezpečuje vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej práce pre 10 uchádzačov o zamestnanie v termíne od 1.7.2014 do 31.12.2014 v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne (7:30-11:30).
Uchádzači o zamestnanie vykonávajú manuálnu alebo manipulačnú prácu s prevahou fyzickej práce pri výkone menších obecných služieb – kosenie, čistenie, upratovanie, zametanie verejných priestranstiev a obecných budov, pomocné stavebné a rekonštrukčné práce, likvidácia čiernych skládok odpadu, separácia komunálneho odpadu.
 


Obec Pohorelá na základe Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno uzatvorenej podľa §10 ods. 3., ods.9 a násl. Zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi zabezpečuje pracovnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi.

ÚPSVaR Brezno na základe tejto dohody zabezpečuje účasť na pracovnej činnosti 58 občanov v hmotnej núdzi v termíne od 1.7.2014 do 31.12.2014 v rozsahu 32 hodín mesačne.

Občania v hmotnej núdzi vykonávajú pomocné práce pri údržbe a úprave verejných priestranstiev, miestnych komunikácii, obecných zariadení, športovísk a cintorínov, čistenie obecných potokov a kanálov, likvidácie nelegálnych skládok odpadu, starostlivosť o športové areály, aktivity sociálneho typu, administratívne práce, verejné zbierky, občianske hliadky a vykonávanie dozoru na priechodoch pre chodcov.

Logo


Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 10:20
Autor: Správca Webu