Obsah

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 2015

Typ: ostatné
ProjektObec Pohorelá na základe Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno č.4/52a/2015 a Dohody č.7/§52a/2014 zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ("dobrovoľnícka služba") podľa §52a zákona č.5/2014 Z.z. o službách zamestnanosti.

Obec zabezpečuje dobrovoľnícku službu v súlade s cieľom, ktorým je získanie praktických skúseností uchádzačov o zamestnanie (UoZ) pre trh práce tak, aby počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytoval pomoc v niektorej z týchto oblastí:
- pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,
- pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane,

Na základe týchto dohôd vykonávajú dobrovoľnícku službu:

  • 1 UoZ v termíne od 1.3.2015 do 31.8.2015 v rozsahu 20 hodín týždenne (7:30-11:30)
  • 1 UoZ v termíne od 1.2.2015 do 30.6.2015 v rozsahu 20 hodín týždenne (7:30-11:30)ÚPSVR na základe týchto dohôd poskytne obci príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním a prevádzkou dobrovoľníckej práce (úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich dobrovoľnícku prácu, úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, na pracovné náradie a úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje vykonávanie dobrovoľníckej služby) – mesačne príspevok vo výške 28,40 € za 1 uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho dobrovoľnícku službu.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Projekt


Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2018 10:40
Autor: Správca Webu