Obsah

Menšie obecné služby

Typ: ostatné
Obec Pohorelá na základe zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno zabezpečuje realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb (§52 zák.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov).

Od 1.10.2012 do 31.3.2013 vykonáva aktivačnú činnosť 10 uchádzačov o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne (prac.doba: 8:00-12:00 hod.).

Ich práca je koordinovaná 2 pracovníkmi zamestnanými na plný pracovný úväzok.

V rámci tejto aktivačnej činnosti UoZ vykonávajú:

  • stavebné a rekonštrukčné práce, čistiace a upratovacie práce v obecných objektoch, údržbu miestnych komunikácii, úpravu a čistenie verejných priestranstiev, zelene, potokov, cintorína, okolia kostola, likvidácie čiernych skládok, separáciu komunálneho odpadu.Úrad PSVaR poskytne obci na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb, najviac vo výške 1.554 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby, najviac vo výške 1.242 €.

Okrem toho ďalších 5 UoZ uchádzačov o zamestnanie vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne menšie obecné služby.


Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 11:46
Autor: Správca Webu