Obsah

Naša obec je zapojená v Programe obnovy dediny

Typ: ostatné
Obec Pohorelá je od roku 2007 zapojená do Programu obnovy dediny (POD).

POD je otvorený, dynamický, vývojový proces, v rámci ktorého samospráva a občania dediny, za pomoci štátu a odborníkov plánujú, projektujú a realizujú také aktivity, ktoré spejú k zlepšeniu a skrášleniu životného prostredia, s cieľom trvalého zvýšenia štandardu života na dedine - zároveň so zachovaním jeho špecifík. Finančne je POD podporovaný prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia. Hlavným kritériom pre poskytnutie podpory je aktivita obce. Aktivitu posudzujú odborní poradcovia zo SAŽP a ARVI na základe žiadosti obce o podporu a dotazníka obce, ktorý je súčasťou žiadosti a na základe iných dostupných podkladov (napr. doterajšie aktivity obce v POD, jej spolupráca s okolitými obcami, počet MVO v obci a ich činnosť apod.). Okrem aktivity odborníci posudzujú aj územné rozvojové potenciály obce v mikroregióne, potenciály ľudských zdrojov a ich limity.
V roku 2007 bola obci zo SAŽP poskytnutá na základe projektu dotácia vo výške 95 tis. Sk (3.153€), z ktorých bola pokrytá časť nákladov na spracovanie architektonickej štúdie obnovy verejných priestorov obce, ktorú vypracoval Ing. arch. M.Kassa.
Na základe tejto štúdie obec postavila v roku 2008 dve autobusové zastávky pri . štátnej ceste. Obidve spolu za 432 tis.Sk (14.340€) z rozpočtu obce postavil súkr.podnikateľ V.Kvašnica z Tužinej.

V minulom roku bol obecný úrad opäť úspešný i v Programe obnovy dediny s projektom obnovy námestia, ktorý sa realizoval v spolupráci s Občianskym združením OPORA Pohorelá (prostredníctvom OZ sa dostalo do obci na obnovu námestia 200 tis. Sk (6.638€) od nadácie EKOPOLIS). Zo SAŽP sme dostali 150 tis. Sk (4.979€), ktoré boli použité na nákup časti dlažby a piesku.
Drevené stránky a drevené prvky na námestí, ako aj autobusovú zastávku pred školou dodávateľsky zhotovili pohorelskí stolári – Ján a Jozef Pompura s pomocníkmi.
Nemalú zásluhu na úspechu našich projektoch obnovy verejných priestorov má odborná spolupráca s Ing. Martinom Lakandom. Je len na nás, všetkých obyvateľoch obce, ako dlho nám budú výsledky našej práce v plnej kráse slúžiť.
V tomto roku uskutočníme na upravených priestranstvách výsadbu zelene, kvetov a kríkov.
V budovaní autobusových zastávok chceme pokračovať – v tomto roku plánujeme z prostriedkov rozpočtu obce vybudovať autobusové zastávky v Pohorelskej Maši.
Taktiež sa snažíme získať finančné prostriedky na úpravu ďalších verejných priestranstiev.


Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 18:02
Autor: Správca Webu