Obsah

Čo znamená, keď zaznie siréna?

Typ: ostatné | náš tip
Obecný úrad pravidelne každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod. vykonáva skúšku varovacej sirény civilnej ochrany. Preskúšanie varovacej siete sirén sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva na celom území Slovenskej republiky a to dvojminútovým stálym tónom.

Keď však zaznie siréna mimo skúšky:

1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,

2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje,

3. počúvajte následnú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.


OHROZENIE VODOU – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.


Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom KONIEC OHROZENIA – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovné signály a signál koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené, a výraz vzdušný poplach.


Vytvorené: 13. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 10. 2018 10:26
Autor: Ján Pompura