Obsah

Novoročný príhovor 2019

Typ: ostatné
Novoročný príhovor 2019

Vážení spoluobčania!

 

Znova sme ocitli na prahu nového roka. Začíname písať prvé riadky roku 2019. Každý z nás práve na prelome rokov asi najviac premýšľa o tom, aký rok nás čaká, ako sa v ňom náš život posunie – či k lepšiemu alebo azda k horšiemu? Nevieme predvídať budúcnosť, ale máme veľkú silu a moc snažiť sa žiť a pracovať tak, aby sme si na sklonku roka mohli so spokojnosťou v duši povedať, že sme ho prežili najlepšie ako sme vedeli. Na prahu nového roka však všetci vieme zhodnotiť minulosť, vieme si povedať, čo bolo dobré a taktiež vieme prijať určité ponaučenie, aby sme sa snažili chýb, ktoré sme v minulosti vykonali, v budúcnosti vystríhať, aby sme niektoré veci, ktoré sme v tom uplynulom roku nedotiahli dokončili teraz, aby chvíle, ktoré sme v uplynulom roku prežili v radosti možno v tom nastávajúcom roku zažili ešte šťastnejšie s tými, ktorých máme radi, s tými, pre ktorých sme ochotní urobiť všetko a napĺňať ich láskou.

 

Minulý rok bol rokom volebným. Preto mi dovoľte, aby som sa Vám ešte raz poďakovala za prejavenú dôveru nielen v mene svojom, ale aj v mene novozvoleného Obecného zastupiteľstva. Vždy som sa snažila naplno  hájiť záujmy obce a vytvárať obci dobré meno. S ubiehajúcim časom sme spoločne prežili viacero pekných kultúrnych a športových akcií a podarilo sa nám realizovať aj viacero projektov. Hoci sa možno zdá, že výsledok sa dostavuje pomaly je treba dodať, že plány, s ktorými som do svojho mandátu vstupovala, budeme v najbližšom čase postupne realizovať. V súčasnosti máme schválené štyri projekty. Prebieha kontrola verejných obstarávaní projektov: Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, Rekonštrukcia viacúčelovej administratívnej budovy, ďalej realizujeme verejné obstarávanie projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov našej Základnej školy a na konci roka nám bol schválený projekt Podpora opatrovateľskej služby. So všetkým sa spája množstvo práce pred, počas ako aj po samotnej realizácii projektov. Avšak pevne verím, že na výsledok budeme spoločne hrdí.

 

Chcem zo srdca vyjadriť vďaku tým, ktorí za mnou stoja, ktorí obci v minulom roku pomohli.  Ďakujem tým, ktorí vedia v ťažkých situáciách poradiť, podržať. Ďakujem za spoluprácu všetkým naším občanom, podnikateľom, firmám, ďakujem za spoluprácu Základnej škole s Materskou školou, farskému úradu, Poľnohospodárskemu družstvu, Urbárskemu a pasienkovému pozemkovému spoločenstvu, Dobrovoľnému hasičskému zboru. Taktiež ďakujem  všetkým záujmovým združeniam športovcom, kultúrnym združeniam, pôsobiacim v našej obci. V neposlednom rade ďakujem všetkým poslancom obecného zastupiteľstva ako aj pracovníkom obecného úradu, pracovníkom aktivačnej činnosti. Vy všetci máte moju úctu a veľké uznanie.

           

Začal sa rok 2019. Prajem Vám všetkým, aby všetky čakané ako aj nečakané udalosti, všetky chvíle, ktoré v tomto roku strávite či už s rodinou, priateľmi alebo známymi boli len radostné. Nech je nový rok rokom vašich splnených prianí a mnohých úspechov, či už v osobnom alebo v profesijnom živote.        

 

V prichádzajúcom novom roku 2019 Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Želám Vám pevné zdravie, pokoj v duši, harmóniu a dobré medziľudské vzťahy. Deľme sa s dobrou náladou, prekonávajme zlo dobrom. Nech vo Vašich rodinách vládne radosť a šťastie a nech sa dlho tešíte z prítomnosti Vašich najbližších. Veď prelom rokov je čas uvedomiť si hodnoty a trvať na nich.

 

Prajem Vám šťastný a veselý Nový rok 2019!

 

Ing. Jana Tkáčiková

starostka obce


Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 1. 2019 14:16
Autor: Správca Webu